F.C.I. – Standard

Nr. 165 / 04.12.1998/F

ZEMĚ PŮVODU

Italie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

3.4.1992

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

7. Skupina – Ohaři

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Kontinentální ohaři

Pracovní zkouška

Ano

 

 

Všeobecně

Krátký výtah z historie

V historické literatuře se hovoří o hrubosrstých psech italského původu, kteří se zdají být předky současného spinona. Podle toho by toto plemeno bylo čistě italské. Sélicourt ve své knize „Dokonalý lovec“ z roku 1683 hovoří o „griffonech“, pocházejících z Itálie a Piémontu. Také byl tento typ psa často zobrazován ve středověku významnými malíři. Nejznámějším zobrazením je freska od Andrea Mantegna ve vévodském paláci v Mantově, která je datována do 15. století.

Celkový vzhled

Je to pes robustní konstituce, odolný a statný, s mohutnou kostrou; svalstvo je velmi vyvinuté; srst je tvrdá;

Důležité proporce

Jeho rámec se blíží kvadratickému formátu; délka těla se rovná výšce v kohoutku, s tolerancí + 1 až 2 cm navíc; délka hlavy je stejná, jako 4/10 výšky v kohoutku; její šířka, měřená v oblasti očnic, je menší, než polovina její délky;

Použití/ povaha

Je to pes od přírody společenský, učenlivý a trpělivý; spinone je vhodný k lovu ve veškerých typech loveckých terénů; je velmi vytrvalý, pracuje s chutí v křovinách i ve studené vodě; má schopnost pro nádherný prostorný klus; je od přirozenosti výborný aportér;

HLAVA

Hlava

prodloužené osy horní linie lebky a nosního hřbetu jsou rozbíhavé;

Mozkovna

při pohledu z profilu je oblá, při pohledu zepředu má tvar střechy dvojitě zkosené s velmi výrazným týlním hrbolem a se středním hřebenem silně patrným; Vyklenutí fronty není velké, ani směrem dopředu, ani do výšky;

Stop

je výrazný, protože středně frontální rýha je hluboká;

Nos

je v prodloužené linii nosního hřbetu, je velký, houbovitý, jeho horní hrana je velmi široká a oblá; u bíle zbarvených jedinců je světle růžový, o něco tmavší u bílooranžových a hnědobílých; z profilu přesahuje před linii pysků; Nozdry jsou velké a dobře otevřené;

Čenichová partie

její délka je stejná, jako délka mozkovny; její výška, měřená v polovině délky, se blíží třetině její délky; z profilu je linie nosního hřbetu rovná nebo mírně klenutá; linie čenichové partie jsou rovnoběžné, což jí dává hranatý tvar. Spodní linie mordy je utvářena horními pysky. Jejich nejnižší bod je koutek;

Pysky

Horní pysky, jež jsou spíše jemné, tvoří pod nosem otevřený úhel; v jejich přední části jsou oblé, překrývají spodní čelist, koutek je dobře viditelný.

Čelisti/zuby

zuby jsou silné a normálně vyvinuté; ramena spodní čelisti jsou ve střední části velmi lehce zakřivená; zubní oblouky na sebe dobře dosedají; skus řezáků je buď nůžkový, nebo klešťový;

Líce

suché;

Oči

velké a dobře otevřené; Jejich tvar je téměř kruhový; víčka dosedají přesně na oční kouli, která není ani vystouplá, ani zapadlá; obě oči jsou usazené ve stejné linii; duhovka je okrová, v odstínu více či méně tmavém, v závislosti na zbarvení srsti;

Uši

jsou prakticky trojúhelníkového tvaru, délkou přesahují spodní linii hrdla o 5 cm; jsou zavěšeny zhruba v linii očnic; jejich přední strana dosedá k líci, ucho není vývrtkovitě stočené, ale stáčí se dovnitř; konec ucha je mírně zaoblen; neseny jsou téměř stále přilehlé, jen výjimečně jsou nadzvednuty; chrupavka je slabá; jsou pokryty delší řídkou srstí, která je hustší na okrajích ucha;

Krk

je silný a svalnatý; harmonicky umístěný mezi lopatkami; jeho délka nesmí být menší, než 2/3 délky hlavy; jeho obvod se blíží třetině kohoutkové výšky; má dvojitý mírný lalok;

TRUP

Tělo

rámec je téměř kvadratický;

Horní linie

je rozdělena na dvě části: první, mírně šikmá, téměř rovná, jde od kohoutku až k 11 páteřnímu obratli a druhá, lehce konvexní je ve spojení s krajinou bederní silná a dobře klenutá.

Kohoutek

není příliš výrazný;

Bedra

jsou mírně klenutá, silná a s dobře vyvinutým svalstvem; jsou o něco kratší, než je 1/5 kohoutkové výšky a jsou téměř stejně široká, jako jsou dlouhá;

Záď

široká, dlouhá, dobře osvalená a šikmá, její sklon svírá s horizontálou úhel mezi 30-35°, je-li měřen od zešikmení kyčelního kloubu.

Hrudník

dosahuje nejméně k loketním kloubům, je prostorný, hluboký a v polovině své výšky výrazně klenutý; Jeho šířka je největší v polovině délky žeber a zužuje je směrem ke sternální kosti, aniž by však byl kýlovitý; žebra jsou klenutá a šikmo uložená, vytváří široký mezižeberní prostor; volná žebra jsou dlouhá, šikmo uložená, hodně otevřená;

Spodní linie

je téměř horizontální v oblasti hrudníku, mírně se zvedá v oblasti břicha;

Ocas

je silný, především u kořene; je nesen horizontálně nebo svěšeně; není opatřen praporcem; krátí se na délku 15-25 cm;

Končetiny

Přední končetiny

při pohledu zepředu jsou přední končetiny perfektně rovné a kolmo postavené; při pohledu z profilu je noha svisle postavená a záprstí je mírně šikmé;

Lopatka

mohutná a dlouhá, lopatková kost měří 1/4 kohoutkové výšky, svírá s horizontálou úhel kolem 50°; vrcholky lopatkové kosti jsou dobře patrné; je perfektně pohyblivá, silně osvalená; úhel, který svírá s ramenní kostí, je okolo 105°;

Ramenní kost

šikmo uložená, má k horizontále sklon zhruba 60°, je uložena téměř rovnoběžně s boční osou těla; je silně osvalená;

Lokty

jsou postaveny rovnoběžně s boční osou těla. Bod lokte je umístěn mírně před osou, která je spuštěna z vrcholu lopatky kolmo k zemi; vzdálenost lokte od země je v polovině kohoutkové výšky;

Předloktí

jeho délka nepatrně přesahuje třetinu kohoutkové výšky, je kolmo postavené jak při pohledu zepředu, tak z profilu; Má mohutnou kostru; šlacha je velmi silná;

Kotník

je uložen ve vertikální linii předloktí;

Záprstí

je ploché, při pohledu zepředu je v kolmé linii přední nohy, při pohledu z boku je mírně šikmě uložené; jeho délka je asi 1/6 délky nohy k lokti;

Přední tlapky

kompaktní, kulaté; prsty sevřené a dobře klenuté, pokryté krátkou hustou srstí, stejně tak i v oblasti meziprstí; polštářky jsou suché a tvrdé, jsou více či méně pigmentované v závislosti na zbarvení jedince; drápy jsou odolné, dosedající na zem, dobře pigmentované, ale nikdy ne černé;

Zadní končetiny

Při pohledu z profilu je zadní linie stehen poněkud konvexní (vyklenutá); jednotlivé partie končetin jsou správně úhlené; záprstí musí být kolmo postavené; při pohledu zezadu jsou zadní končetiny rovnoběžné a kolmo postavené.

Stehno

jeho délka nesmí být menší, než je jedna třetina kohoutkové výšky; jeho šířka se přibližuje 1/3 jeho délky; je velmi mohutně osvaleno; směřuje mírně šikmo odshora dolů a zepředu dozadu; jeho zadní část je mírně vyklenutá;

Nadkolenní část

je o málo delší, než stehno; je šikmo položené v úhlu asi 55-60°k horizontále; je osvalené suchým svalstvem; šlachový úpon je dobře patrný;

Hlezenní část

hlezna jsou silná a široká; vzdálenost hlezenního kloubu od země se rovná přibližně třetině kohoutkové výšky; úhel, který svírá, je asi 150°;

Nadprstí

silné a suché, jeho délka se rovná vzdálenosti hlezenního kloubu od země; při pohledu z jakékoli strany je kolmo postavené; na jeho vnitřní straně se může vyskytnout jednoduchý volný paspárek;

Zadní tlapky

mají obdobnou charakteristiku, jako přední, ale bývají oválnějšího tvaru;

Pohyb

prostorný krok; při lovu dlouhý, prostorný a rychlý klus, občas střídaný cvalem;

Kůže

přiléhavá, musí být silná a suchá; je jemnější na hlavě, na hrdle, na slabinách, v podpaždí a na spodní straně trupu; na loktech je jemná na omak; od spodní čelisti až po horní třetinu krku se táhnou dvě kožní řasy – lalok; Když pes nese hlavu nízko, tvoří kůže po stranách mozkovny řasy, které končí na lících; pigmentace kůže může být různá a závisí na zbarvení jedince; barva vnějších sliznic musí korespondovat se zbarvením srsti;

OSRSTĚNÍ

Srst

po těle je srst dlouhá asi 4-6 cm, kratší je na nosním hřbetu, na hlavě, na uších, předních stranách nohou, na tlapkách; na zadních stranách nohou je srst hrubší, tvořící kartáč, ale nikdy netvoří praporce; nad očima tvoří hrubá delší srst obočí, na pyskách vous; srst je hrubá tvrdá, uzavřená a spíše přiléhavá; nemá podsadu;

Zbarvení

čistě bílé, bílé s oranžovými plotnami, bílé stříkané oranžovou, bílé s hnědými plotnami, stříkané, hnědý bělouš; preferovaný odstín hnědé je odstín „mnišské kutny“;

  • Nepovolené zbarvení

trikolorní, přítomnost pálení, výskyt černé ve všech formách a kombinacích;

Ostatní

Kohoutková výška

Psi: od 60 do 70 cm

Feny: od 58 do 65 cm

Hmotnost

Psi: 32 až 37 kg

Feny: 28 až 30 kg

Chyby

Všechny odchylky od tohoto znění standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti;

Vylučující vady

  • Sbíhavá linie mozkovny a nosního hřbetu
  • Totální depigmentace nosu
  • Proláklý nosní hřbet
  • Předkus, výrazný podkus
  • Různě zbarvené oči
  • Černý pigment kůže nebo sliznic
  • Tříbarevné zbarvení, znaky pálení, černá ve všech formách a kombinacích

Poznámka: všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá

Zdroj: www.cmku.cz