Psi jsou našimi věrnými kamarády, které si většinou pořizujeme pro radost, nebo na hlídání. Jelikož žádný živý tvor nežije věčně, nevyhne se ani žádný majitel pejska myšlenkám na jeho konec. Je třeba si také uvědomit, že jeden rok lidského života znamená v přepočtu na psí léta 5-10 let. Také je celkem přirozené, že se diskusím a úvahám o smrti a umírání většinou vyhýbáme. Je to dáno tím, že se bojíme, protože s umíráním a smrtí nemáme zkušenosti. A už vůbec žádné zkušenosti nemáme s eutanazií, ať už jde o člověka, nebo našeho čtyřnohého mazlíčka.

[dogslife_add_seznam_add zoneid="248447" width="480" height="480" mobile="yes"]

Rozhodování o eutanazii

Eutanazie, nebo také uspání či utracení psa je pro každého majitele těžkým životním rozhodnutím. Ztráty svého zvířecího kamaráda, který pro nás hodně znamená, se obáváme od samotného počátku. Zároveň si každý musí uvědomit, že smrtelnost je součástí života a jednou prostě nastane čas, kdy musíme umírání a smrti čelit.

Eutanazie a zákon

Podle nového občanského zákoníku platného od 1.1.2014 se již nepohlíží na živé zvíře jako na věc.

Utracení zvířete upravuje zákon o ochraně zvířat proti týrání. Psa lze podle zákona utratit pouze pro slabost, nevyléčitelnou nemoc, těžké poranění, genetickou nebo vrozenou vadu, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, je-li další přežívání spojeno s trvalým utrpením.

V praxi se vyskytují dva extrémy porušování předpisů chránících zvířata, kdy se jedná o jejich životě a smrti. Jedním z těchto extrémů je utracení zdravého psa veterinářem bez zákonného důvodu. Druhým je záchrana psa za každou cenu, ať už je to přání majitele, nebo k tomu klienta dovedl veterinář. Pokud před opakované doporučení veterinárního lékaře odmítne majitel psa jeho eutanazii, měl by veterinář předat podnět příslušné Krajské veterinární správě, aby situaci prošetřila pro podezření z týrání zvířete. To je právě ten extrém, do kterého by se žádný majitel psa neměl dostat.

Eutanazii smí provádět pouze veterinární lékař, a to jak ve své ordinaci, tak i v domácnosti majitele psa.

Co je uspání?

Uspání, čili eutanazie se používá v případě nevyléčitelně nemocného pejska. Vhodnou formou je uspání zvířátka doma, v jeho prostředí, tak, aby usnulo v klidu a mezi lidmi, které má rádo. O eutanazii můžete požádat veterinární záchrannou službu, která používá anestetika pro lidi, stejná, jako kdybyste vy sami šli na operaci. Anestetika nemají žádné vedlejší účinky a usínání je rychlé a příjemné. Pracovníci záchranné veterinární služby majitele informují o každém jednotlivém kroku, přitom mluví tiše, aby se pejsek nebál. Uspávání je prováděno s nejvyšší odborností a citlivostí, takže vše probíhá v klidu také proto, že pejsek nebere veterináře jako doktora, ale spíše jako návštěvu. Majitel si může sám zvolit místo uspání, kterým může být psí pelíšek, křeslo nebo i zahrada. Důležité je, aby toto místo bylo pro pejska co nejpříjemnější.

Závěrem

Při rozhodování o uspání pejska myslete na něj a né na sebe. Je to těžké, ale je to poslední věc, kterou ještě pro pejska můžete udělat…nechat ho odejít důstojně.

[seznam_libisemi_shortcode]

Autor: Jiří Tobiáš | Foto: unsplash.com |

[dogslife_add_seznam_add zoneid="248456" width="480" height="480" mobile="yes"]

Pin It on Pinterest