F.C.I. – Standard

č. 117 / 16.03.2001 /F

ZEMĚ PŮVODU

Německo

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

25.10.2000

VYUŽITÍ

Všestranný lovecký pes

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

7. Skupina – Ohaři

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Kontinentální ohaři

Pracovní zkouška

Ano

 

 

Všeobecně

Krátký výtah z historie

v krvi německého dlouhosrstého ohaře se spojil odkaz ptačích psů, psů jestřábích, vodních psů a brakýřů, což vysvětluje jeho vrozenou všestrannost. Od roku 1879 byly převažující čisté linie upevněny selektivním chovem na čistokrevné plemeno. V tomto roce baron von Schorlemer poprvé zveřejnil specifické znaky plemene a počalo se s čistokrevným chovem.

Celkový vzhled

je to silný, svalnatý nepříliš vysoký ohař elegantních linií. Je potřebné vyžadovat dostatečně solidní tělesnou stavbu u menších jedinců. Jedinci hodně mohutní či těžcí jsou nežádoucí.

Důležité proporce

Čenichová partie a mozkovna jsou stejně dlouhé. Pes není vzadu přestavěný, kohoutek má být o něco výše než záď.

Použití/Povaha

je to vyrovnaný, klidný pes vyváženého temperamentu, přítulný, snadno cvičitelný.

HLAVA

Hlava

je nutné věnovat zvláštní důležitost všem specifikům krásné, dlouhé hlavy s výraznými znaky ušlechtilosti, tak typické pro německého dlouhosrstého ohaře.

Mozkovna

je mírně klenutá.

Stop

je jen slabě vyznačený, chybí jasný zlom.

Nos

je hnědý, drobná depigmentace ve formě malých skvrn je přípustná.

Nosní hřbet

je mírně vyklenutý, není zvlášť úzký.

Pysky

nejsou příliš spuštěné.

Čelisti/Zuby

Čelisti jsou dost silné. Zuby jsou dobře vyvinuté, kompletní (42 zubů). Horní řezáky těsně přiléhají ke spodním (nůžkový skus).

Líce

jařmové oblouky nejsou zvlášť výrazné.

Oči

jsou hnědé a co nejtmavší.; oční víčka dobře přiléhají k oční kouli; třetí víčko není viditelné; nejsou ani zapadlé, ani vystouplé.

Uši

nejsou zavěšené příliš nízko, mírně se stáčejí směrem dopředu.

Krk

je silný a elegantní; nemá lalok; elegantně se zesiluje směrem k výstupu z lopatek, nemá být moc krátký.

TRUP

Hřbet

rovný, silný, spíše krátký.

Bedra

obzvláště svalnatá.

Záď

široká, středně spáditá.

Hrudník

široká hruď; hrudní koš je široký a hluboký; dosahuje minimálně do úrovně lokte.

Ocas

není nesen zcela rovně. Musí být nesen horizontálně, poslední třetina se mírně stáčí směrem nahoru.

Končetiny

Hrudní končetiny

při statickém hodnocení, při pohledu zepředu se osa plecí, nohou a tlapek blíží kolmici.

Lopatky

pevně přiléhají k hrudnímu koši; při bočním pohledu na stojícího psa se úhel, který svírá lopatka a ramenní kost má co nejvíce blížit pravému úhlu.

Lokty

přiléhají k tělu.

Nadprstí

mírně šikmo postavené.

Záprstí

ne zcela rovné.

Pánevní končetiny

při pohledu zezadu je osa, procházející od sedacího hrbolu přes hlezenní kloub a záprstí až po tlapku kolmá.

Hlezno

korektnímu zaúhlení je třeba věnovat mimořádnou pozornost.

Paspárky

musí se odstraňovat hned po narození.

Tlapky

polštářky jsou silné a odolné.

Pohyb

dobře pokrývá terén, razantní odraz pánevních končetin.

Kůže

přiléhá k tělu, netvoří řasy (vrásky)

OSRSTĚNÍ

Srst

je třeba věnovat obzvláštní pozornost kvalitě osrstění: srst nesmí být ani přehnaně bohatá, ani moc krátká. Na hřbetě a bocích: srst je dlouhá okolo 3,5 cm a přiléhavá. Na spodní straně krku, hrudníku a na břiše může být ještě delší.

 • Břicho: srst je bohatá
 • Uši: zvlněná srst tvoří praporce
 • Ocas: srst je bohatá, tvoří chochol, je bohatě osrstěný až do konce.
 • Zadní strany předních nohou: srst tvoří delší praporce.
 • Zadní strany zadních nohou: srst tvoří delší „kalhoty“
 • Pod hlezenním kloubem: je srst výrazně kratší. Příliš dlouhé praporce nejsou žádoucí. Meziprstní prostory jsou osrstěné přiléhavou krátkou srstí.
 • Hlava: srst je výrazně kratší, ale přesto delší než u německého krátkosrstého ohaře. Výskyt čupřiny na temeni je nežádoucí.
 • Po těle: dlouhá a rovná přiléhající srst, rovná nebo mírně zvlněná, hustá s dobrou podsadou.

 

Zbarvení

 • Jednobarevné hnědé
 • Hnědé s bílými plotnami nebo stříkáním, zvláště na hrudi a na končetinách
 • Tmavý bělouš (s různě velkými tmavohnědými plotnami, hlava je hnědá, na hlavě může být lysinka nebo hvězdička).
 • Světlý bělouš (s různě velkými světle hnědými plotnami, hlava je hnědá, na hlavě může být lysinka nebo hvězdička).
 • Stříkané – hodně malých hnědých skvrn na bílém podkladě (hlava je hnědá, na hlavě může být lysinka nebo hvězdička).
 • Hnědobílé: buď obě barvy čisté, nebo s několika ojedinělými malými hnědými skvrnami v bílé (hnědé plotny tvoří sedlo nebo plášť, hlava je hnědá, na hlavě může být lysinka nebo hvězdička).
 • Několik ojedinělých znaků pálení se může vyskytnout. Svědčí o příbuznosti s honiči.

Ostatní

Kohoutková výška

psi: 60 – 70 cm, ideální výška je mezi 63 – 66 cm.

feny: 58 – 66 cm, ideální výška je mezi 60 – 66 cm

Váha

váha se pohybuje okolo 30 kg.

Chyby

Všechny odchylky od výše uvedeného standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.

 • Oči: dravčí oko, šikmo uložené oko.
 • Uši: nepřiléhající k lícím, s hladkou špičkou (neosrstěnou dlouhou srstí).
 • Hřbet: pronesený nebo kapří hřbet.
 • Hrudník: sudovitý nebo plochý
 • Ve tvaru lesního rohu (zatočený), křivý
 • Hrudní končetiny: příliš otevřený úhel scapulohumerální (lopatka-ramenní kost), nadprstí strmé.
 • Pánevní končetiny: kravský nebo sudovitý postoj.
 • Tlapky: otevřené, tlapka kočičí nebo zaječí.
 • Srst: delší srst, která tvoří vous a obočí, kadeřavá srst.

Vylučující vady

 • Jedinec agresivní nebo bázlivý.
 • Celkový vzhled: slabá kostra, málo vyvinuté svalstvo.
 • Hlava: netypická pro plemeno.
 • Oči: ektropium, entropium, vadná víčka operativně upravovaná.

Všichni psi, na kterých bude patrná porucha psychiky nebo chování, budou vyloučeni.

Poznámka: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz