F.C.I. – Standard

č. 16 / 28.11.2003 / GB

ZEMĚ PŮVODU

Velká Británie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

29.10.2003

VYUŽITÍ

Ovčácký pes

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

1. Skupina – Plemena ovčácká + pastevecká a honácká

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Ovčáčtí psi

Pracovní zkouška

Ne

 

 

Všeobecně

CELKOVÝ VZHLED

Silný pes čtvercového formátu, velké symetrie a celkově zdravého vzhledu. Bez jakéhokoliv náznaku vysokých nohou, se všemi částmi těla bohatě osrstěnými. Podsaditý, svalnatý, robustní pes s navýsost inteligentním výrazem. Přirozené kontury nesmí být uměle měněny stříháním nůžkami ani sestřihováním. Tento pes má velkou vitalitu. Má jemně stoupající horní linii a při pohledu shora trup hruškovitého tvaru. Při pomalém i rychlejším kroku je pohyb typicky houpavý. Jeho štěkot má zvláštně zabarvený tón.

DŮLEŽITÉ PROPORCE

Tlama měří zhruba polovinu celkové délky hlavy. V postoji je kohoutek poněkud níž než bedra.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT

Poslušný pes vyrovnané povahy. Odvážný, věrný a důvěryhodný, bez jakýchkoliv známek nervozity nebo nevyprovokované agresivity.

HLAVA

Hlava

Ve správném poměru k velikosti těla.

Mozkovna

Prostorná, poměrně čtvercová. Dobře klenutá nad očima.

Stop

dobře vyjádřen.

Nosní houba

Široká a černá. Široce otevřené nozdry.

Tlama

Silná, čtvercová a ostře useknutá,

Čelisti / zuby

Zuby silné, velké a pravidelně usazené. Nůžkový skus: čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo. Klešťový skus se toleruje, ale není žádoucí.

Oči

posazené široko od sebe. Tmavé nebo jedno oko modré druhé hnědé. Obě oči modré jsou přijatelné. Světlé oči jsou nežádoucí. Pigmentace očních víček je preferována.

Uši

Malé a nesené ploše přilehlé ke stranám hlavy.

KRK

Poměrně dlouhý, silný, půvabně klenutý.

TRUP

TRUP

Poměrně krátký a kompaktní. V postoji je kohoutek poněkud níž než bedra.

Bedra

Velmi pevná, široká a mírně klenutá.

Hrudník

Hluboký a prostorný hrudní koš. Žebra dobře klenutá.

OCAS

Obvykle kupírovaný nebo přirozeně krátký ocas.

Kupírovaný

Obvykle zcela kupírovaný.

Nekupírovaný

V postoji nenápadný. Nízko nasazený. Nikdy není zatočený ani nesen nad hřbetem, bez patrného háčku. Dobře osrstěný bohatou srstí tvrdé textury.:

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

Hrudní končetiny dokonale rovné, s dobrou kostrou, nesoucí trup dobře nad zemí.

Plece

Dobře uložené, směřující dozadu, užší u vrcholu kohoutku než u vrcholu plecí. Těžké plece jsou nežádoucí.

Lokty

Těsně přiléhají k hrudnímu koši.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Pánevní končetiny dobře pokryté srstí, oblé a svalnaté.

Kolena

Dobře zaúhlená.

Bérce

Dlouhé a dobře vyvinuté.

Hlezna

Nízko posazená. Při pohledu zezadu by hlezna měla být dokonale rovná.

TLAPY

Nejsou vtočené dovnitř ani vytočené ven. Malé, kulaté a těsně uzavřené. Prsty dobře klenuté. Polštářky tlap jsou silné a tvrdé. Paspárky se odstraňují.

CHODY / POHYB

Při pohybu se v kroku vzadu projevuje medvědovité houpání. V klusu předkrok bez námahy a silný posun zezadu. Končetiny se pohybují rovně podél osy pohybu. Velmi pružný cval. V nižších rychlostech mohou někteří jedinci mít tendenci k mimochodu. Při pohybu může být hlava nesena přirozeně níž.

OSRSTĚNÍ

srst

Bohatá, dobré hrubé textury, není rovná, ale chundelatá a bez kadeření. Podsada je velmi hustá a nepropouští vodu. Hlava a mozkovna jsou dobře pokryty srstí, uši jsou středně osrstěny, krk dobře osrstěný, hrudní končetiny silně osrstěné po celém obvodu, záď a pánevní končetiny mají bohatší osrstění než ostatní části těla. Kvalita, textura a bohatost srsti mají v hodnocení přednost před pouhou délkou.

barva

Všechny odstíny šedé, grošované (grizzle) nebo modré. Tělo, záďa pánevní končetiny jsou jednobarevné s bílými ponožkami nebo bez nich. Bílé skvrny v jednobarevné oblasti nejsou upřednostňovány. Hlava, krk, hrudní končetiny a podbřišek musí být bílé se znaky nebo bez. Veškeré odstíny hnědé jsou nežádoucí.

Ostatní

Kohoutková výška

Psi 61 cm a více.

Feny 56 cm a více.

Typ a symetrie mají hlavní důležitost, nesmějí být nikdy podceněny kvůli výšce.

VADY

Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa.

Jedinci vykazující fyzické nebo povahové abnormality musí být diskvalifikováni.

Poznámka:Psi musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, zcela sestouplá v šourku.

Tento upravený standard plemene vstupuje v účinnost od dubna 2004.:

Zdroj: www.cmku.cz