F.C.I. – Standard

č. 138 / 15. 04. 2005 / GB

ZEMĚ PŮVODU

Francie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

13.03.2001

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

1. Skupina – Plemena ovčácká + pastevecká a honácká

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Ovčáčtí psi

Pracovní zkouška

Ano

 

 

Všeobecně

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED

Tato varieta pyrenejského ovčáka se vyskytovala převážně v předhůří Pyrenejí, kde si podle tvrzení Bernarda SÉNAC-LAGRANGE (klubová ročenka 1927) tohoto plemena „velmi cenili obchodníci s koňmi a honáci“. Jeho mimořádné vlastnosti ve srovnání s jinými plemeny pyrenejských ovčáků vedly k tomu, že uvedené plemeno má od roku 1920 ve standardu svůj doplněk.

CELKOVÝ VZHLED

Celkově má pyrenejský ovčák s hladkou srstí v obličeji stejné charakteristické vlastnosti jako dlouhosrstý pyrenejský ovčák.

DŮLEŽITÉ PROPORCE

  • Mozkovna je přibližně stejné šířky i délky
  • Tlama je poněkud kratší než mozkovna, ale delší než tlama variet s polodlouhou srstí.
  • Délka trupu téměř odpovídá kohoutkové výšce psa.
  • Vzdálenost loktů od podložky přesahuje polovinu kohoutkové výšky psa.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT

Živý, činorodý, poslušný pes, někdy nedůvěřivý k cizím.

HLAVA

Hlava

Pokrytá krátkou jemnou srstí (proto název „s hladkou srstí v obličeji“). Tlama je poněkud delší než tlama variet pyrenejských ovčáků s polodlouhou srstí.

TRUP

TRUP

Poněkud kratší než u dlouhosrstého pyrenejského ovčáka, jeho trup je více čtvercový.

Končetiny

Končetiny

Pokryty hladkou srstí s lehkými třásněmi srsti na předních bězích a kalhotami na pánevních končetinách. Tlapy obou párů končetin jsou těsně sevřené a klenutější než u dlouhosrstého ovčáka.

Zaúhlení je u této variety otevřenější.

CHODY / POHYB

Celkově má pyrenejský ovčák s hladkou srstí v obličeji poněkud kratší záběr než dlouhosrstá varieta.

 

OSRSTĚNÍ

OSRSTĚNÍ

Na trupu je srst polodlouhá nebo poněkud kratší než polodlouhá. Nejdelší jsou chlupy na šíji a kohoutku (dosahují délky 6-7 cm) a na střední linii hřbetu (4-5 cm).

Ostatní

Výška v kohoutku

Psi: 40 – 54 cm

Feny 40 – 52 cm

VADY

Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti.

Diskvalifikující vady jsou shodné jako u dlouhosrsté variety s výjimkou vad popisujících srst a proporce.

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz