F.C.I. – Standard

č. 93 / 27.02.1996 / GB

ZEMĚ PŮVODU

Portugalsko

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

27.02.1996

VYUŽITÍ

Ovčácký, hlídací a farmářský pes

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

1. Skupina – Plemena ovčácká + pastevecká a honácká

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Ovčáčtí psi

Pracovní zkouška

Ne

 

 

Všeobecně

STRUČNÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ

Převládá názor, že portugalští ovčáci jsou potomky páru briardů, dovezených hrabětem Castro Guimaraesem na počátku 20. století. Tito psi jsou početní a jejich vlastnosti jsou dobře upevněné, a přesto tak odlišné, odpovídají spíše pyrenejskému ovčákovi, což vede k úvaze, že portugalští ovčáci jsou potomky tohoto plemene, jehož zlepšení chtěli chovatelé dosáhnout křížením s briardy.

Pokud křížení nebylo prováděno z tohoto důvodu, není jasné, proč byli jako ovčáci v oblasti Alentejo vybráni psi plemene, které se obtížně přizpůsobuje místnímu klimatu.

CELKOVÝ VZHLED A POVAHA

středně velký pes s poměrně dlouhým tělem. Výjimečně inteligentní a velmi živý, obdařený odolností a rozvážností, oddaně pečující o svěřené stádo. Vyhýbá se cizím lidem, v noci hlídá. Chováním i vzhledem lehce připomíná opici, proto je v oblasti svého původu nazýván „opičím psem“.

Je užívám především v oblasti Alentejo pro hlídání a řízení stád (ovcí, koz, dobytka, koní, prasat). Je oblíbený pro obratnost, s níž ovládá stádo na pastvině a hledá a vrací zaběhlé a zatoulané kusy.

HLAVA

Hlava

silná, široká, není ani dlouhá ani kulovitá.

Lebka

mírně větší délky než šířky, konvexní v obou osách, ale více v laterálním směru, nadočnicové oblouky nevystupující, čelní rýha je vyznačená do poloviny čela, lebka je mezi bázemi uší téměř plochá, týlní hrbolek zřetelný.

Stop

dobře vyznačený. Horní podélné kraniálně-faciální osy jsou divergentní.

Nos

dobře ohraničený, mírně zvednutý, s velkými nozdrami; válcovitý a téměř vertikálně komolý. Preferována je černá barva, v každém případě musí být barva tmavší než barva srsti.

Tlama

téměř válcovitá, v profilu rovná nebo lehce konkávní. Krátká, měřící asi dvě třetiny délky mozkovny, šířka proporčně odpovídá délce a tvaru.

Pysky

těsně přiléhající, nepřekrývají se. Tenké, pevné, téměř rovné.

Čelisti/Zuby

normálné vyvinuté, proti sobě postavené, bílé a silné zuby.

Oči

živý, inteligentní a oddaný výraz. Oči jsou posazeny rovnoběžně s linií hlavy, upřednostňována je tmavá barva. Oči kulaté, středně velké a horizontálně uložené. Oční víčka jsou pigmentovaná a vždy tmavší než barva srsti.

Uši

vysoko nasazené, zavěšené, bez záhybů, pokud nejsou kupírované. Kupírované uši jsou rovné. Trojúhelníkové uši, středně dlouhé, jemné a hladké.

KRK

harmonizuje s hlavou i tělem, rovný a mírně zvednutý, rovnoměrné šířky, bez laloku.

TRUP

Hřbetní linie

ne příliš spadající. Spodní linie těla se zvedá ke slabinám.

Hřbet

rovný nebo lehce spadající a dlouhý.

Bedra

krátká, zakulacená, široká a zaoblená, dobře osvalená, dobře spojená se zádí.

Záď

střední délky a šířky, lehce spáditá.

Předhrudí

vystupující dopředu, klesající dozadu a dolů, prostorné.

Hrudník

dosahující dostatečně nízko, střední šířky a hloubky.

Hrudní koš

lehce klenutý, oválný, šikmý zpředu dozadu.

Spodní linie a břicho

rovnoměrného objemu, mírně stoupající.

OCAS

vysoko nasazený, špičatý, úzký i u kořene, dosahuje k hleznům. V klidu nesen mezi končetinami, více či méně prohnutý nebo stočený na špičce. V pohybu je nesen mírně zahnutý a vlní se nebo se stáčí.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

silné, rovnoměrně postavené, při pohledu zpředu i ze stran vertikální.

Plece a nadloktí

silné, středně dlouhé, dobře osvalené, úhel ramene pravý.

Předloktí

vertikální a dobře osvalené.

Kloub nadprstí

suchý a nevystupující.

Nadprstí

rovnoměrné tloušťky, střední délky, ne příliš šikmé ve směru shora dolů ani zezadu dopředu.

Přední tlapky

kulaté, klenuté, uzavřené, s dlouhými klenutými prsty. Dlouhé, silné drápky černé barvy nebo barvy tmavší, než je barva srsti. Polštářky silné a pevné.

PÁNEVNÍ KONČETINY

silné, pravidelně postavené, při pohledu zezadu vertikální.

Stehno

středně dlouhé a středně široké, dobře osvalené.

Bérec

mírně skloněný, dlouhý, dobře osvalený.

Hlezenní kloub

posazený spíše níže než výše, střední šířky, silný a suchý, dostatečně otevřené úhlení.

Hlezno

rovnoměrné tloušťky, silné, střední délky, ne příliš šikmé ve směru shora dolů ani zezadu dopředu. Jednoduché nebo dvojité paspárky jsou povolené.

Zadní tlapky

kulaté, klenuté, uzavřené, s dlouhými klenutými prsty. Dlouhé, silné drápky černé barvy nebo barvy tmavší, než je barva srsti. Polštářky silné a pevné.

POHYB

lehký a plynulý, energický, charakteristickým pohybem je klus, cval jen tehdy, pokud to práce vyžaduje.

KŮŽE

je žádoucí, aby vnitřní a vnější sliznice byly pigmentované. Kůže není příliš těsně přiléhající.

OSRSTĚNÍ

srst

velmi dlouhá, hladká nebo lehce zvlněná, vytvářející dlouhou bradku, vousy a obočí, ale nezakrývající oči. Srst je velmi dlouhá na hlavě, trupu a končetinách, i mezi prsty. Srst je středně silná, textury kozí srsti, hustá a rovnoměrná po celém těle. Není podsada ani vlna.

barva

žlutá, kaštanová, šedá, plavá, vlkošedá, s odstíny od světlé po tmavou, a černá, více či méně s pálením, s nebo bez bílých chloupků, ale nikoliv s bílými skvrnami, kromě bílé skvrnky na hrudníku.

Ostatní

Výška v kohoutku

psi 45 až 55 cm

feny 42 až 52 cm

Hmotnost

12 až 18 kg.

VADY

jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

 • špičatý nos.
 • pysky se překrývají, visící pysky.
 • slabě vyznačený stop.
 • světlé, malé, šikmé, nikoliv kulaté oči.
 • uši se záhyby.
 • trup: sedlovitý nebo příliš spáditý hřbet, příliš stoupající spodní linie.
 • záď: horizontální nebo příliš spáditá.
 • ocas: nasazený nízko, krátký nebo v klidu zatočený na hřbetě.
 • bílé drápky.
 • jemná srst nebo větší bílá skvrna na hrudníku.

 

VYLUČUJÍCÍ VADY

 • hlava: úzká a dlouhá.
 • konvexní tlama.
 • špatný skus…
 • lebka plochá, kulatá nebo úzká.
 • nízko nasazené uši.
 • kupírovaný ocas nebo chybějící ocas.
 • srst: nedostatečně dlouhá, kučeravá a tvořící smyčky, bílá na spodní části končetin, vícebarevná.
 • velikost: trpasličí.

 

BODOVÁ ŠKÁLA

Celkový vzhled

20

Hlava

15

Oči

10

Uši

5

Trup

10

Končetiny

10

Ocas

10

Srst

15

Pohyb

5

Celkem:

100

 

Jedinci, vykazující fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Poznámka: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz