darovací smlouva pes

Darovací smlouva na psa může být jednoduchá a je nezbytností, pokud si svého nového čtyřnohého kamaráda pořizujete třeba v nejbližším útulku pro opuštěná zvířata. Co v ní nesmí chybět a k čemu se zavazujete jako obdarovaný nebo co je třeba vyřešit, pokud vystupujete v roli dárce? V zásadě se tímto dokumentem řeší převod vlastnického práva zvířete, který je bezplatný, alespoň pokud bychom chtěli všechno zaonačit právnickými obraty. Tím, že budete novým majitelem psa, máte ale také své určité povinnosti. O které přesně jde?

[dogslife_add_seznam_add zoneid="248447" width="480" height="480" mobile="yes"]

Nový domov pro psa

V preambuli dokumentu se píše jasně o tom, že musíte zajistit zvířeti domov tak, aby bylo šťastné a spokojené. Darovací smlouva na psa není jen formálním dokumentem, ale zcela závaznou záležitostí, jíž byste si měli dobře rozmyslet, ať už zvíře darujete nebo jste naopak na druhé straně a brzy se vaše rodina rozroste o dalšího člena, tentokrát chundelatého a čtyřnohého. Přeberete i očkovací průkaz, zavazujete se o řádnou péči majitele psa – krmivo, místo pro život, veterinární dohled a tak podobně. Nesete tedy plnou zodpovědnost a musíte si předem rozmyslet, zda těmto podmínkám skutečně stoprocentně vyhovujete.

Náležitosti darovací smlouvy na psa

Darovací smlouva na psa musí identifikovat nejen dárce a obdarovaného, ale především pak zvíře, kterého se týká. Pohlaví, jméno a věk, číslo čipu, váha, případné zdravotní potíže a pro ještě lepší identifikaci také zbarvení nebo zevrubný popis. Vše v duchu aktuálně platného občanského zákoníku, jímž se podobné věci řídí. Kontaktní údaje musí být úplné a pravdivé, obdarovaným může být nejen nový majitel v roli fyzické osoby, ale také lze podobným způsobem předat zvíře do péče útulku, když se o něj už z nějakého důvodu, například těžké nemoci, nemůžete dále postarat tak, aby bylo všemu důležitému učiněno zadost. Dokument nabývá platnosti poté, co je podepsán a vyhotovuje se ve dvou kopiích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom kusu. Je to tak jednoduché? Vlastně ano, ale podle právního řádu je podobná smlouva nezbytností, pokud přebíráte pejska z útulku.

Darovací smlouva na psa vzor

Pokud se právě nacházíte v situaci, kdy chcete darovat, nebo přijmout psa do rodiny, může se vám hodit vzor smlouvy. Zde jsme pro vás připravili vzor, který můžete využít. Doporučujeme však před podpisem konzultovat náležitosti smlouvy s právníkem, jelikož se dané právní předpisy mohly změnit.

Darovací smlouva na psa – MS word dokument ke stažení.

 

Autor: Marek Kos | Foto: unsplash.com

[dogslife_add_seznam_add zoneid="248456" width="480" height="480" mobile="yes"]

Pin It on Pinterest