Za přepravu psa, kterého přepravujete beze schrány přímo ve vlaku (v 1. nebo 2. třídě), zaplatíte přepravné dle aktuálního ceníku. Příplatek za vlak vyšší kvality se za psa nevybírá, ve všech vlacích je cena stejná. Pes musí mít nasazen bezpečný náhubek a být držen na vodítku nakrátko. Nesmí být přepravován na sedadle. Přeprava psů, vyjma vodících psů nevidomého držitele průkazu ZTP/P a asistenčních psů, je vyloučena v restauračních vagonech a ve vagonech (oddílech) vyhrazených pro přepravu cestujících s dětmi do 10 let a je omezena v lůžkových a lehátkových vozech.

Vodicí a asistenční psi

Vodicí pes nevidomého držitele průkazu ZTP/P a asistenční pes se přepravuje bezplatně, nemusí mít nasazen náhubek a nelze jej z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.

Zdroj: www.cd.cz

[dogslife_add_seznam_add zoneid="248447" width="480" height="480" mobile="yes"]
[seznam_libisemi_shortcode]

Autor: Jiří Tobiáš | Foto: Pixabay.com

[dogslife_add_seznam_add zoneid="248456" width="480" height="480" mobile="yes"]

Pin It on Pinterest