Region Moravskoslezský kraj
Okres Karviná
Město/obec: Orlová – Lazy
Adresa V Zimném Dole 868
URL utulek.smo-orlova.cz/
Telefon Telefon
+420 596 511 606
Pouze pohotovostní mobil
+420 603 282 427
email utulek@smo-orlova.cz

 

Psí útulek Orlová
 

Útulek pro psy byl založen v roce 1998. Je to účelové zařízení jehož vlastníkem je Město Orlová a provozovatelem je SMO, městská akciová společnost Orlová (SMO). Útulek slouží zejména k péči o nalezené, odchycené, předané nebo odebrané psy z území Města Orlová. Zaměstnanci útulku zabezpečují také odvoz mrtvých psů a koček.

Odchyt je prováděn odborně způsobilými zaměstnanci SMO, kteří jsou vybavení odchytovou síti, rukavicemi, vodicí tyčí se stahovacím obojkem, ochrannými rukavicemi a rukávy a to na základě nahlášení Odboru životního prostředí a služeb MěÚ Orlová, Městskou Policií Orlová a Policií ČR v Orlové a taktéž občany města Orlová.

Odchytnutí psi jsou umísťování do karanténního kotce a do 24 hod jsou podrobení veterinárnímu vyšetření. Do chovných kotců se umísťují výhradně zdraví psi, nejevící známky onemocnění, a to po předchozím souhlasu veterináře, kteří prošli minimálně 7-denní karanténou. Během této doby jsou psi dvakrát odčerveni a potom následně i očkování proti vzteklině. V případě, že se přihlásí majitel, bude mu pes vrácen po zaplacení veškerých nákladů souvisejících s umístěním psa v útulku. Pokud se nepřihlásí majitel zatoulaného nebo ztraceného psa, je možno psa, nejdříve po 7 denní karanténě, dát do péče pěstounovi.

Celková kapacita útulku je 29 kotců, z toho je 8 kotců určeno pro karanténu. Za rok se v útulku vystřídá v průměru kolem 290 psů. O každém psu, který byl umístěn v útulku, je vedená evidence. Z útulku je ročně předáno do péče pěstounům v průměru okolo 190 psů.

 

Pin It on Pinterest