Region Středočeský kraj
Okres Příbram
Město/obec: Dobříš
Adresa Dobříš
URL https://psi-dobris.estranky.cz/
Telefon 724 077 264
email LuckaN89@seznam.cz

 

 

Psí útulek Dobříš

Chcete pomoci opuštěným pejskům? V kotcích aktuálně chybí:

  • konzervy, psí paštiky a kapsičky
  • pamlsky – především piškoty

Venčení psů

Máte rádi psy a z jakýchkoliv důvodů si pejska nemůžete sami pořídit? Chcete aby Vaše dítě mělo zdravý vztah ke zvířatům, ale netroufáte si mu ještě pořídit vlastního psa? Nebo chcete jenom pomoci opuštěným psům a trochu jim zpříjemnit nutný pobyt “za mřížemi”?

Pro vás všechny (a především pro naše svěřence) nyní umožňujeme venčení psů ze záchytných kotců MP Dobříš. Předem si prosím pročtěte Závazná pravidla pro venčení psů a poté nás kontaktujte na tel.č. 724 077 264 nebo 777 577 376

Závazná pravidla pro venčení psů:

  •  1. Venčitelem psů se může stát pouze osoba starší 18 let. Od 15 do 18 let je nutné podepsané prohlášení rodičů. U venčitelů mladších 15 let je nutný doprovod osoby starší 18 let.
  • 2. Venčitel je povinen při prvním venčení předložit průkaz totožnosti a podepsat souhlas s těmito závaznými pravidly. Svým podpisem dává venčitel souhlas k tomu, aby byly jeho osobní údaje (jméno, příjmení, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) vedeny v evidenci venčitelů.
  • 3. Psa vybere venčiteli ošetřovatel, a to po zvážení povahy psa a schopností a zkušeností venčitele.
  • 4. Ošetřovatel vydá psa venčiteli vždy s obojkem a vodítkem (případně náhubkem). Po dobu venčení nesmí osoba, která za psa přebírá odpovědnost, pouštět psa z vodítka, případně sundávat náhubek. Po ukončení venčení musí být pes vrácen včetně vodítka či náhubku zpět ošetřovateli.
  • 5. Doba venčení je domluvena při předání psa a nesmí být překročena.
  • 6. Venčitel před každým venčením podepíše, že psa v pořádku převzal (obojek, vodítko příp. náhubek). Po venčení podepíše, že psa v pořádku předal zpět ošetřovateli.
  • 7. Venčitel po celou dobu venčení plně zodpovídá za svěřeného psa. I za případné škody plynoucí z nedodržení těchto pravidel (včetně škod způsobených třetím osobám), které je poté povinen sám uhradit. V případě nezletilých venčitelů tuto povinnost přebírá jejich zákonný zástupce. 
  • 8. Pokud dojde k jakémukoliv nečekanému incidentu (útěk psa, pokousání jiným psem apod.) je venčitel povinen neprodleně informovat ošetřovatele o této skutečnosti.
  • 9. Při zjištění porušení těchto pravidel bude venčitel s okamžitou platností vyřazen z evidence, bez možnosti dalšího venčení psů.
 

Pin It on Pinterest