Region Ústecký kraj
Okres Teplice
Město/obec: Teplice – Prosetice
Adresa Dvorská 195
URL neuvedeno
Telefon 417 510 504
email neuvedeno

 

 

Pro milovníky zvířat, kteří mají bohužel tu smůlu, že si nemohou pořídit psího přítele nastálo, útulek rád zapůjčí pejska na pár hodin za účelem vyvenčení.

Podmínky zapůjčení zvířete

    • Je nutné podepsat záznam o zapůjčení zvířete, k tomuto účelu je nutné předložit platný občanský průkaz.
    • Dále – svým podpisem se zavazujete, že o zapůjčené zvíře budete řádně pečovat a nebudete ho vystavovat týrání či záhubě s vědomím postihu ze strany provozovatele útulku.
    • Zavazujete se, že zvíře vrátíte zpět do útulku ve stejném stavu, v jakém bylo zvíře zapůjčeno a v dohodnutém termínu s ošetřovatelem útulku.
    • Jestliže Vám zapůjčené zvíře uteče a útulek vynaloží náklady na odchyt, jste povinni uhradit tyto náklady dle platného Provozního řádu útulku.
    • Budete seznámeni se všemi povahovými vlastnostmi a chováním zapůjčeného zvířete. Od převzetí do vrácení zodpovídáte za veškeré škody způsobené zvířetem ve vaší péči.
 

Pin It on Pinterest