Region Moravskoslezský kraj
Okres Opava
Město/obec: Opava
Adresa Jaselská 2815
URL opava-city.cz/cz/nabidka-temat/zivotni-prostredi/psi-utulku/
Telefon +420553716980
E-mail neuvedeno

Máte zájem o pejska z útulku?

  • Kontaktujte Městský útulek na tel. čísle (+420) 553 716 980.
  • Návštěvní hodiny: sobota, neděle od 10.00 do 15.00 hodin.
  • Provozní doba:  pondělí až neděle od 8.00 do 17.00 hodin.
  • Zájemci o pejska mohou náš útulek navštívit každý den od 11.00 do 15.00 hodin.

Psí útulek Opava

Městský útulek pro psy
Statutární město Opava zastoupené odborem životního prostředí provozuje Městský útulek pro psy od července roku 1997.

Útulek byl původně zbudován za účelem umísťování nalezených psů. V nedávné době byly provedeny úpravy tak, aby zde v menší míře mohly být umístěny i nalezené nebo odchycené kočky a některá nalezená handicapovaná zvířata. U umístěných koček je prováděna kastrace a sterilizace v souladu s metodickým pokynem na regulaci výskytu zdivočelých koček.

Provozní doba: 8.00 až 17.00 hod

Útulek se nachází v Opavě v Jaselské ulici a má běžnou kapacitu 34 zvířat. Výjimečně na přechodnou dobu zde lze umístit v letním období až 65 zvířat a v zimním období (tj. od 1.11. do 30.4.) až 45 zvířat.

Zvířata jsou umístěna v klecích a mají možnost pohybu ve výbězích. Výběhů je šest pro psy a jeden pro handicapovaná zvířata. Útulek byl postaven tak, aby zvířatům byl umožněn pohyb ve skupinách ve větších výbězích, což je z hlediska zajištění pohybu vhodnější pro zvířata, ale jsou takto kladeny větší nároky na pracovníky obsluhy.

 

Pin It on Pinterest