Region Ústecký kraj
Okres Ústí nad Labem
Město/obec: Ústí nad Labem
Adresa V Lukách 178/21
URL http://www.utulek-ul.cz/
Telefon 472 775 202
733 126 101
email utulek@utulek-ul.cz

 

 

Pomoc našemu útulku může mít různou podobu

Osobní pomoc
pomoc s péčí o psy a jejich venčením (vhodné pro větší děti, které nemohou mít psa doma a přesto chtějí o nějakého pečovat)

Hmotné dary
patří sem darování krmení pro zvířata v útulku nejčastěji psy a kočky, tj. konzervy, granule,… také různé pamlsky, ale i vybavení využitelné pro útulek – přepravky, misky, vodítky, obojky, kartáče, deky i matrace atp. případně přinést a nabídnout jiný materiální dar využitelný v útulku

Finanční sponzorování
je nejčastější především v období Vánoc, kdy lidé darují útulku na darovací listinu peníze podle svých možností. Peníze získáváme také na různých akcích, kterých se účastníme s našimi svěřenci.
Finanční dary bývají různé výše podle možností dárce a pohybují se v rozmezí od 100,- do 2000,- Kč. Naše díky patří všem, kdo přispívají nebo přispěli. Není tak důležité, kolik kdo přispěl, ale to, že podle svých možností pomohl.

Finanční sbírka pro opuštěná zvířata – Číslo účtu: 212 441 / 0300, variabilní symbol: 111 11, specifický symbol: 111 11.

Nejnovější možností finanční pomoci je virtuální adopce svěřenců našeho centra

 

Pin It on Pinterest