F.C.I. – Standard

č. 136 / 06. 04. 1998 / GB

ZEMĚ PŮVODU

Velká Británie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

24.06.1987

VYUŽITÍ

Společenský pes

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

9. Skupina – Společenská plemena

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

7. Angličtí společenští španělé

Pracovní zkouška

Ne

 

 

Všeobecně

CELKOVÝ VZHLED

Aktivní, elegantní a dobře vyvážený, s něžným výrazem.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT

Podnikavý, laskavý, absolutně nebojácný. Veselý, přátelský, neagresivní; beze sklonu k nervozitě.

HLAVA

Mozkovna

Mezi ušima téměř plochá.

Stop

Plochý.

Nosní houba

Nozdry černé a dobře vyvinuté, bez masově zbarvených skvrn.

Tlama

Délka od základny stopu ke špičce nosu zhruba 3,8 cm (1 1″). Dobře se zužuje ke špičce. Líce pod očima dobře vyplněné. Náznak slabé, špičaté tlamy je nežádoucí.

Pysky

Dobře vyvinuté, ale nepřevislé.

Čelisti / zuby

Čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.

Oči

Velké, tmavé, kulaté, ale nevystupující; posazené široko od sebe.

Uši

Dlouhé, vysoko nasazené, s bohatými třásněmi.

KRK

Středně dlouhý, mírně klenutý.

TRUP

Hřbet

Rovný.

Bedra

Krátká, kompaktní.

Hrudník

Středně vyvinutý, žebra dobře klenutá.

OCAS

Délka ocasu v rovnováze s trupem, ocas dobře nasazený, nesený vesele, ale nikdy není nesen příliš vysoko nad úrovní hřbetu. Kupírování je možné. Kupírováním se ocas zkracuje nejvýš o jednu třetinu.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

Končetiny jsou střední síly kostry, rovné.

Plece

Dobře skloněné dozadu.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Končetiny středně silnou kostrou.

Kolena

Dobře zaúhlená.

Hlezna

Bez náznaku kravského postoje nebo nadměrného zaúhlení.

TLAPY

Kompaktní, s dobrými polštářky a dobře osrstěné (s praporci).

CHODY / POHYB

Volný a elegantní, silný posun vychází zezadu. Hrudní a pánevní končetiny se pohybují rovnoběžně při pohledu zepředu i zezadu.

OSRSTĚNÍ

SRST

Dlouhá, hedvábná, bez kudrn. Mírné zvlnění je přípustné. Bohaté praporce. Nikdy nesmí být trimována.

BARVA

Uznávané barvy jsou

  • Černá a tříslová: Havraní černá s tříslovými odznaky nad očima, na lících, na vnitřní straně uší, na hrudi, na končetinách, a na spodní straně ocasu. Tříslová barva musí být zářivá. Bílé znaky jsou nežádoucí.
  • Ruby: Jednobarevná sytá červená. Bílé znaky jsou nežádoucí.
  • Blenheim: Syté kaštanové znaky navzájem dobře oddělené, na perlově bílém podkladu. Znaky rovnoměrně rozložené na hlavě, ponechávají dostatek prostoru mezi ušima na vysoce ceněný znak ve tvaru kosočtverce (jedinečný charakteristický znak plemene).
  • Trikolórní: Černá a bílá navzájem dobře oddělená, skvrny rovnoměrně rozložené, s tříslovými odznaky nad očima, na lících, na vnitřní straně končetin a na spodní straně ocasu.

 

Jakékoliv jiné barvy nebo jejich kombinace jsou vysoce nežádoucí.

Ostatní

HMOTNOST

5,4 – 8 kg. Žádoucí je malý, harmonicky vyvážený pes v rozsahu těchto hmotností.

VADY

Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa:

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz

 

Pin It on Pinterest