F.C.I. – Standard

č. 196 / 20.04.1998 / GB

ZEMĚ PŮVODU

Itálie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

27.11.1989

VYUŽITÍ

Společenský pes

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

9. Skupina – Společenská plemena

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Bišonci a příbuzná plemena

Pracovní zkouška

Ne

 

 

Všeobecně

KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ

Původ plemene je směšován s původem maltézského psíka, protože jejich vzdálenými předky jsou stejní malí psíci zmínění v latinských spisech Aristotela (384 – 322 př. Kr.) pod označením „canes melitenses“. Boloňští psíci, známí již v období starověkého Říma, patřili v celé epoše mezi nejoblíbenější dary dávané mocnými tohoto světa. Cosimo de Medici (1389-1464) přinesl ne méně než osm boloňských psíků do Bruselu jako dary pro belgické šlechtice.

Filip II, král španělský v letech 1556 až 1598, poté, co obdržel dva boloňské psíky od vévody d´Este, děkoval v dopisu dárci těmito slovy „tito dva malí psíci jsou nejkrálovštějším darem, který může kdokoliv učinit panovníkovi“. Boloňští psíci jsou vyobrazeni na malbách Tiziana, Pierra Breughela staršího a Goyi.

CELKOVÝ VZHLED

Malý, robustní a kompaktní, s čistě bílou, dlouhou a nadýchanou srstí.

DŮLEŽITÉ POMĚRY

Kvadratická stavba, takže délka trupu je rovna výšce v kohoutku.

POVAHA / TEMPERAMENT

Velmi vážný, celkově ne příliš aktivní. Průbojný, učenlivý, silně vázaný na svého pána a jeho okolí.

HLAVA

Hlava

střední délky, dosahující 1/3 výšky v kohoutku. Šířka hlavy, měřená na úrovni jařmových oblouků, je shodná s délkou hlavy.

Lebka

mírně ovoidního (vejčitého) tvaru v předozadním směru a spíše plochá v horní části, má však konvexní postranní části; hrbolky čelní kosti jsou dobře vyvinuté. Podélné osy lebky a nosního hřbetu jsou rovnoběžné; čelní vráska je jen slabě zvýrazněná a týlní hrbol jen slabě patrný. Délka lebky je o málo větší než délka tlamy.

Stop

dosti výrazný.

Nosní houba

ve stejné linii jako nosní hřbet; při pohledu z profilu je její přední strana vertikální. Je velká a musí být černá.

Tlama

Její délka dosahuje 2/5 délky hlavy, nosní hřbet je rovný a postranní části tlamy jsou rovnoběžné, takže přední část tlamy je téměř čtvercová. Oblast spodní části očnice je dobře vytvarovaná.

Pysky

horní pysky jsou málo vyvinuté do hloubky, nezakrývají spodní pysky, a spodní profil tlamy je ohraničen spodní čelistí.

Čelisti/Zuby

Čelisti normálně vyvinuté, s horními a spodními oblouky navzájem perfektně přizpůsobenými. Zuby bílé, pravidelně vyrovnané, skus silný a úplný. Nůžkový skus, tolerován je klešťový skus.

Oči

Posazené téměř v čelní rovině; dobře otevřené, spíše velké než normální velikosti. Oční víčko je kulaté, oční bulva nesmí vystupovat, oční bělmo není viditelné. Okraje očních víček musí být černé a duhovka je tmavě okrové barvy.

Uši

vysoko nasazené, dlouhé a svěšené, ale dosti pevné v místě nasazení, takže horní část vnějšího ucha odstává od lebky, vzbuzujíc tím dojem, že hlava je větší než ve skutečnosti.

KRK

bez kožního laloku; jeho délka je rovna délce hlavy.

TRUP

TRUP

pes má kvadratickou stavbu, délka trupu, měřená od ramenního hrbolku po hrbolek sedací kosti, je rovna výšce v kohoutku.

Kohoutek

jen slabě vystupující z hřbetní linie.

Hřbetní linie

rovný profil zad a mírně konvexní profil beder harmonicky přecházejí v linii zádě.

Záď

velmi mírně spáditá; je velmi široká.

Předhrudí

špička hrudní kosti (manubrium) jen slabě vystupující

Hrudník

prostorný, dosahuje do úrovně loktů, s dobře klenutým hrudním košem, hloubka dosahuje téměř poloviny výšky v kohoutku.

Spodní linie

sleduje profil hrudní kosti, potom mírně stoupá k břichu.

OCAS

nasazen v prodloužení linie zádě, nesen v oblouku nad hřbetem.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

v celkovém vzhledu jsou zcela rovné a rovnoběžné vzhledem ke střední rovině těla.

Ramena

délka lopatek je rovna 1/4 výšky v kohoutku; vzhledem k horizontále jsou šikmé a jsou blízko vertikále vzhledem ke střední rovině těla. Jejich pohyb je dostatečně volný.

Nadloktí

dobře přiléhající k trupu, je téměř stejné délky jako ramena, ale méně šikmé.

Lokty

jsou v rovině rovnoběžné se střední rovinou těla.

Předloktí

jeho délka je rovna délce nadloktí; sleduje zcela vertikální směr.

Nadprstí a kloub nadprstí

při pohledu zpředu navazují na vertikální linii předloktí. Při pohledu z profilu je nadprstí poněkud šikmé.

Přední tlapky

oválného tvaru, s tmavými pružnými polštářky tlap a velmi tvrdými černými drápky.

PÁNEVNÍ KONČETINY

v celkovém vzhledu a při pohledu zezadu musí sledovat od hrbolku kosti sedací k zemi zcela vertikální linii; jsou vzájemně rovnoběžné.

Stehna

jejich délka je rovna 1/3 výšky v kohoutku. Jdou šikmo shora dolů a zezadu dopředu a jsou zcela rovnoběžná se střední rovinou těla.

Bérec

je delší než stehno.

Hlezenní kloub

úhel hlezenního kloubu (tibia-tarsální) není příliš sevřený.

Nárt

vzdálenost mezi hlezenním kloubem a špičkami prstů je o málo menší než třetina výšky v kohoutku.

Zadní tlapky

stejná charakteristika jako přední tlapky, pouze jsou méně oválné.

POHYB

volný, energický, hlava nesena ušlechtile a elegantně.

OSRSTĚNÍ

SRST

dlouhá po celém těle, od hlavy po ocas, od hřbetní linie k tlapkám. Na tlamě je kratší. Dosti chundelatá, proto nepřiléhající, spíše chomáčkovitá, netvoří prameny.

BARVA

čistě bílá, bez skvrn a jiných odstínů bílé.

KŮŽE

po celém těle dobře napnutá a přiléhající k tělu. Viditelné sliznice a třetí oční víčka musí být pigmentovány černě.

Ostatní

Výška v kohoutku

Psi 27 až 30 cm.

Feny 25 až 28 cm.

Hmotnost

od 2,5 do 4 kg.

VADY

jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

 • strabismus (šilhavost)

 

ZÁVAŽNÉ VADY

 

 • výrazná konvergence nebo divergence horních podélných os
 • konvexní nosní hřbet (římský nos)
 • prognathismus (tj. slabý předkus či podkus), pokud mění vnější vzhled tlamy
 • výška pod 25 cm a nad 33 cm u psů a pod 22 cm nebo nad 32 cm u fen.

 

VYŘAZUJÍCÍ VADY

 • agresivita nebo přílišná plachost
 • depigmentace nosní houby
 • nosní houba jiné barvy než černé
 • předkus (spodní čelist delší než horní)
 • oboustranná depigmentace očních víček
 • skvrna na rohovce
 • chybící ocas
 • zkrácený ocas, ať už přirozeně nebo uměle
 • jakákoliv jiná barva než bílá
 • skvrny a tečky

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Poznámka: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz

 

Pin It on Pinterest