F.C.I. – Standard

č. 215 / 11.05.1998 / D

ZEMĚ PŮVODU

Francie / Belgie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

10. 01. 1972

VYUŽITÍ

Společenský pes

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

9. Skupina – Společenská plemena

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Bišonci a příbuzná plemena

Pracovní zkouška

Ne

 

 

Všeobecně

CELKOVÝ VZHLED

Malý, veselý a hravý pes. Čilá povaha. Středně dlouhá tlama. Dlouhá, velmi vlnitá srst, tvarem chlupů připomínající vývrtku; srstí se podobá mongolské koze. Hlava je nesena vysoko a hrdě; tmavé oči mají silný výraz a jejich pohled je živý.

HLAVA

Hlava

v harmonickém poměru s tělem.

Lebka

Lebka na omak spíše plochá, třebaže díky bohaté srsti vypadá kulatá. Mozkovna je delší než tlama.

Stop

Málo vyjádřen.

Nosní houba

Nosní houba je dobře zaoblená, sytě černá, jemného zrnění a lesklá.

Tlama

Tlama nesmí být silná ani těžká, ale ani nesmí být špičatá. Prohlubeň mezi nadočnicovými oblouky je málo patrná.

Pysky

pysky jsou tenké, poměrně suché, i když méně než u šiperky. Dosahují právě tak daleko, aby byl překryt spodní pysk, ale nikdy ne těžké nebo visící pysky; až ke koutku pysků jsou normálně černě pigmentovány; dolní pysk nesmí být příliš těžký ani viditelný, ani povolený; při uzavřené tlamě nesmí být vidět sliznice.

Čelisti / zuby

Normální skus, což znamená, že řezáky dolní čelisti stojí bezprostředně proti zubům a těsně za špičkami zubů horní čelisti.

Líce

Ploché, a ne příliš svalnaté.

Oči

Tmavé oči jsou lemovány, pokud možno tmavými víčky a jsou spíše kulaté, ne mandlového tvaru; nejsou šikmo uložené; jsou živé, ne příliš velké a není vidět bělmo. Nejsou příliš velké ani vystupující jako u belgického grifonka a pekingského palácového psa. Oční jamky nevystupují; oční bulvy nesmí přehnaně vystupovat.

Uši

uši visící, bohatě pokryté dlouhou a jemně kučeravou srstí. Je-li vzbuzena pozornost psa, směřují spíše dopředu, ale tak, že se jejich přední okraj dotýká lebky a šikmo neodstává; ušní boltce nesmí dosahovat až k nosní houbě jako u pudla, ale musí končit v polovině délky tlamy. Uši jsou mimochodem mnohem méně široké a tenčí než u zmíněného plemene.

KRK

Krk je opravdu dlouhý a je nesen vysoko a hrdě. Je kulatý a u mozkovny štíhlý; poté se postupně rozšiřuje a plynule přechází do plecí. Jeho délka odpovídá zhruba třetině délky trupu (11 cm ze 33 cm u psa vysokého 27 cm), vezmeme-li za vztažný bod místo, kde vrcholky lopatek stojí proti kohoutku.

TRUP

Bedra

Široká a svalnatá, lehce klenutá.

Záď

lehce zaoblená.

Hruď

Hruď je dobře vyvinutá, hrudní kost vyjádřená, falešná žebra jsou zaoblená a nekončí náhle. Hrudní koš je poměrně velké hloubky.

Dolní linie z profilu a břicho

Slabiny jsou dobře přitaženy k břichu. Kůže je tenká, a ne příliš volná; to propůjčuje psovi vzhled poněkud podobný chrtům.

OCAS

Ocas je nasazen poněkud hlouběji pod linií hřbetu, než je tomu u pudla. Ocas je obvykle nesen vysoko a odvážně nad hřbetem, na úrovni páteře, aniž by byl zatočen. Není kupírovaný a nesmí se dotýkat hřbetu; bohatá srst ocasu však smí spadat na hřbet.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

Při pohledu zepředu jsou končetiny rovné, svisle postavené a jemné kostry.

Plece

Poměrně šikmo postavené a nevystupují; zdají se být stejné délky jako nadloktí, zhruba 10 cm.

Nadloktí

Neodstává od trupu.

Loket

Není vytočen ven.

Zápěstí

Krátké, při pohledu zepředu rovné; při pohledu ze strany lehce skloněné.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Pánev široká.

Stehna

Široká a silně osvalená. šikmo postavená.

Hlezno

Ve srovnání s pudlem je hlezno výrazněji zaúhlené.

TLAPY

Šlachovité. Přednost se dává černým drápům. Tato ideální barva je však jen obtížně dosažitelná.

OSRSTĚNÍ

SRST

Jemná, hedvábná, tvarem chlupů připomínající vývrtku; velmi volná, podobná srsti mongolské kozy. není hladká ani zapletená; dosahuje délky 7 až 10 cm.

ÚPRAVA

Pes může být představen s lehce upravenými tlapami a tlamou.

BARVA

Čistě bílá.

KŮŽE

Pod bílou srstí přednostně tmavě zbarvená; barva kůže pohlavních orgánů je černá, namodralá nebo béžová.

Ostatní

VELIKOST

Kohoutková výška by neměla překročit 30 cm. Menší velikosti se dává přednost.

VADY

Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

  • Lehký předkus nebo podkus.
  • Srst: Hladká, zvlněná, zapletená, příliš krátká.
  • Pigmentace stoupající do srsti, což má za následek načervenalé skvrny.

 

VYLUČUJÍCÍ VADY

  • Masově zbarvený nos.
  • Masově zbarvené pysky.
  • Tak silně vyjádřený předkus nebo podkus, že se řezáky již nedotýkají.
  • Světlé oči.
  • Zatočený ocas, šroubovitě stočený ocas.
  • Černé skvrny v srsti.

Poznámka: psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz