F.C.I. – Standard

č. 110 / 22. 01. 1999/ GB

ZEMĚ PŮVODU

Velká Británie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

22.01.1999

VYUŽITÍ

Retrívr

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

8. Skupina – Slídiči + retrívři a vodní psi

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Přinašeči

Pracovní zkouška

Ano

 

 

Všeobecně

CELKOVÝ VZHLED

Silný, vzpřímený pes s určitým stupněm elegance. Charakteristická srst.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT

Inteligentní, vyrovnaná a spolehlivá povaha. Statečný, přátelský, sebejistý a nezávislý. Může se jevit rezervovaný.

HLAVA

Hlava

Klínovitého tvaru při pohledu ze stran i zepředu. Ve správném poměru s velikostí těla.

Mozkovna

Obličejová část a mozkovna stejné délky. Souběžné roviny mozkovny a tlamy.

Stop

Mírný.

Nosní houba

Černá u černých a hnědá u játrově zbarvených psů.

Čelisti / zuby

Čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.

Oči

Velké, nevystupující, oválného tvaru, šikmo posazené. Tmavě hnědé u černých psů; u játrově hnědých psů odstínem odpovídají barvě srsti.

Uši

Poněkud menší, nasazeny mírně nad úrovní očí; těsně přiléhající k hlavě, pokryté drobnými kudrnkami.

KRK

Silný a lehce klenutý, střední délky, ne příliš těžký, plynule přecházející do dobře uložených plecí, v nichž lopatky směřují dozadu.

TRUP

Horní linie

Rovná a silná. Poněkud delší od kohoutku ke kořeni ocasu, než je výška od kohoutku k zemi.

Bedra

Krátká, hluboká a silná.

Hrudník

Hluboký, s dobře klenutými žebry, oválný v průřezu, spodní stranou dosahující k lokti. Předhrudí dobře viditelné. Žebra zasahují daleko dozadu.

Slabiny

Lehce vtažené.

OCAS

Plynule navazuje na horní linii. Měl by dosahovat zhruba k hleznu. Při pohybu nesen rovný na úrovni horní linie.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

Přední běhy rovné, dobře postavené pod tělem.

Plece

Dobře šikmo dozadu uložené, svalnaté.

Nadloktí

Nadloktí a lopatky zhruba stejné délky.

Zápěstí

Silná.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Silná, svalnatá.

Kolena

Přiměřené zaúhlení kolen.

Nárty

Dobře zaúhlené a hluboko posazené.

TLAPY

Kulaté, těsně uzavřené s dobře klenutými prsty.

CHODY / POHYB

Chody bez námahy, plné síly, dosahující daleko dopředu a se silným impulsem zezadu. Paralelní pohyb končetin. Se zvyšující se rychlostí mají tlapy sklon pohybovat se více pod osou těla.

OSRSTĚNÍ

SRST

Srst na těle tvoří silná vrstva malých, těsně stočených kudrnek těsně přiléhajících ke kůži, a to od týlu až po špičku ocasu. Bez podsady a holých míst. Na ostatních místech hladká srst.

BARVA

Černá nebo játrová.

Ostatní

Výška v kohoutku

Psi: 67,5 cm (27 palců),

Feny: 62,5 cm (25 palců).

VADY

Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz

 

Pin It on Pinterest