F.C.I. – Standard

č. 263 / 12. 03. 1999/ GB

ZEMĚ PŮVODU

USA

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

14.02.1995

VYUŽITÍ

Retrívr stejně výkonný na zemi, jakož i ve vodě.

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

8. Skupina – Slídiči + retrívři a vodní psi

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Přinašeči

Pracovní zkouška

Ano

 

 

Všeobecně

CELKOVÝ VZHLED

Chesapeake Bay retrívr je stejně mistrovsky výkonný na zemi, jakož i ve vodě. Vyvinul se v oblasti Chesapeake Bay k lovu vodního ptactva za nejdrsnějších klimatických a vodních podmínek, při kterých často musí prolamovat led, aby mohl provést velmi náročný aport. Chesapeake Bay retrívr musí během své práce čelit větru, proudění vody a musí být schopen dlouho plavat. Charakteristické vlastnosti plemene jsou vyvinuty tak, aby Chesapeake Bay retrívr dokázal pracovat s lehkostí, efektivitou a vytrvalostí. Hlava Chesapeake Bay retrívra je široká a kulatá se středně vyjádřeným stopem. Čelisti musí být dostatečné délky a síly, aby pes byl schopen nést velké lovné ptactvo lehkým a jemným úchopem.

Osrstění psa se skládá z krátké, tvrdé, vlnité krycí srsti a husté, jemné, vlnité podsady, jež je prosycena značným množstvím přirozeného tuku a je dokonale vhodná do ledových drsných klimatických podmínek, ve kterých Chesapeake Bay retrívr často pracuje. Tělesnou stavbou je Chesapeake Bay retrívr silný, harmonicky vyvážený, robustně stavěný pes střední velikosti a střední délky trupu i běhů, s hlubokým a širokým hrudníkem. Plece jsou stavěny k dokonale volnému pohybu. Tělesná stavba psa nemá v žádném svém znaku sklony ke slabosti, což platí zejména o pánevních končetinách. Síla však nesmí být na úkor pohyblivosti či vytrvalosti.

Velikost a hmotnost psa nesmí být přehnané, protože jde o pracovního retrívra aktivní povahy. Mezi význačné charakteristické vlastnosti patří oči, které jsou velmi jasné, nažloutlé nebo jantarově zbarvené, dále záď, která je na stejné úrovni jako plece nebo o trochu výš, a patrové osrstění s hustou podsadou a krycí srstí, jež je poněkud vlnitější pouze na plecích, krku, hřbetě a bedrech.

DŮLEŽITÉ PROPORCE

Výška od horního okraje lopatky k zemi musí být poněkud nižší než celková délka těla měřená od hrudní kosti k vrcholům sedací kosti. Hloubka hrudníku by měla dosahovat nejméně k lokti. Plece až k lokti a vzdálenost od loktů k zemi by měly být shodné.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT

Chesapeake Bay retrívr je ceněn pro svoji čilou a veselou povahu, inteligenci, klidné chování odpovídající situaci a velmi laskavou a příchylnou povahu s ochranářskými sklony. Při výběru jedinců k chovu a při chovu Chesapeake Bay retrívra se klade důraz především na odvahu, pracovitost, ostražitost, vynikající nos, inteligenci, lásku k vodě, celkovou kvalitu, a především odpovídající dispozice.

Extrémní plachost nebo sklony k extrémní agresivitě jsou nežádoucí v chovu tohoto loveckého i společenského psa.

HLAVA

Mozkovna

Široká a kulatá.

Stop

Středně vyjádřený stop.

Nosní houba

Hřbet nosu středně krátký.

Tlama

Přibližně stejné délky jako mozkovna, k čenichu se zužuje, ale není špičatá.

Pysky

Tenké, nepřevislé.

Čelisti / zuby

Nůžkovému skusu se dává přednost, ale klešťový skus je přijatelný.

Oči

Středně velké, velmi jasné, nažloutlé nebo jantarově zbarvené a široce posazené. Inteligentní výraz.

Uši

Musí být malé, vysoko na hlavě nasazené, volně visící a středně silné.

KRK

Středné délky, silně svalnatého vzhledu, plynule přecházející do plecí.

TRUP

TRUP

Střední délky, nesmí být nemotorný ani kaprovitě vyklenutý, ale v dolní části musí působit dojmem propadlosti, protože slabiny jsou dobře vtažené.

Horní linie

Záď musí být na stejné úrovni jako plece, nebo o maličko vyšší.

Hřbet

Krátký, kompaktní a silný.

Hrudník

silný, hluboký a široký. Hrudní koš okrouhlý a hluboký.

OCAS

Střední délky; Středně silný u kořene. Ocas musí být nesen rovně nebo mírně zatočený a nesmí být zatočený nad hřbet ani nesen zkroucený ke straně.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

Hrudní končetiny nesmí jevit známky slabosti. Jsou středně dlouhé a rovné, dobrých kostí a osvalení. Přední běhy musí být při pohledu zepředu a zezadu rovné.

Plece

Plece šikmo uložené s dokonale volným pohybem, velmi silné a bez jakéhokoliv omezení pohybu.

Zápěstí

Mírně skloněné a střední délky. Paspárky mohou být odstraněny.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Dobré pánevní končetiny jsou velmi důležité. Musí vykazovat stejně síly jako hrudní končetiny. Pánevní končetiny nesmí jevit známky slabosti. Pánevní končetiny musí být zvlášť silné, aby poskytovaly dostatečný hybný moment při plavání. Běhy musí být středně dlouhé a rovné, dobrých kostí a osvalení. Zadní běhy musí být při pohledu zepředu a zezadu rovné. Paspárky na pánevních končetinách musí být odstraněny.

Kolena

Dobře zaúhlená.

Hlezna

Vzdálenost od hlezna k zemi musí být střední délky.

TLAPY

Zaječí tlapy s prsty spojenými blánou dobré velikosti s dobře klenutými a uzavřenými prsty.

CHODY / POHYB

Chody by měly být plynulé, volné a bez námahy, budící dojem velké síly. Při pohledu ze strany musí být prostorný bez jakéhokoliv omezení pohybu vpředu a se silným odrazem zezadu, pružný v kolenech a hleznech. Při pohledu zepředu nesmí lokty jevit známky vytočení ven. Při pohledu zezadu nesmí pánevní končetiny jevit známky kravského postoje. S rostoucí rychlostí mají běhy sklon blížit se k ose těla pod těžiště.

OSRSTĚNÍ

SRST

Osrstění musí být silné a krátké, nikde nesmí přesahovat délkou 4 cm (1 1″), s hustou, jemnou, vlnitou podsadou. Srst na obličejové části a končetinách musí být velmi krátká a rovná, s tendencí k vlnitosti jen na plecích, krku, hřbetu a bedrech. Střední praporce na zadní straně pánevních končetin a na ocasu jsou přípustné. Textura srsti Chespeake Bay retrívra je velmi důležitá, protože Chespeake Bay retrívr se používá k lovu i za těch nejnepříznivějších klimatických podmínek a často pracuje v ledu a sněhu.

Tuk v drsné vnější srsti i vlnité podsadě má mimořádnou důležitost, protože chrání psa, aby studená voda nepronikla na kůži Chespeake Bay retrívra, a umožňuje také rychlé uschnutí srsti psa. Osrstění Chespeake Bay retrívra musí odolávat vodě stejně jako kachní peří. Když Chespeake Bay retrívr vyjde z vody a otřese se, jeho srst nesmí zadržovat vodu, ale smí být spíše jen vlhká.

BARVA

Barva Chespeake Bay retrívra se musí co nejvíce blížit barvě jeho pracovního prostředí. Přípustný je jakýkoliv odstín hnědé, ostřicové nebo barva uschlé trávy. Přednost se dává jednobarevným psům. Žádné barvě se nedává přednost před ostatními. Bílé skvrny na hrudi, břichu, prstech nebo zadní straně končetin (bezprostředně nad velkým polštářkem tlap) jsou povoleny, ale čím menší skvrny, tím lépe a přednost se dává jednobarevným psům. Při posuzování psa v kruhu musí být důkladně zvažována barva srsti a její textura. Jizvy utrpěné při práci se nepenalizují.

Ostatní

Výška v kohoutku

Psi požadovaná výška 58 – 66 cm;

Feny požadovaná výška 53 – 61 cm.

Jedinci přehnané nebo nedostatečné velikosti musí být přísně penalizováni.

Hmotnost

Psi musí vážit 29,5 až 36,5 kg. Feny musí vážit 25 až 32 kg.

VADY

Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti.

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY

 • Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.
 • Jedinci s nedostatečně vyjádřenými charakteristickými vlastnostmi.
 • Podkus nebo předkus.
 • Paspárky na pánevních končetinách.
 • Kučeravá srst nebo srst se sklonem k vlnitosti na celém těle.
 • Praporce na ocasu nebo bězích přesahující délkou 4,5 cm (1 3″)
 • Černá barva
 • Bílá na kterékoliv části těla s výjimkou hrudníku, břicha, prstů nebo zadní strany tlap.

Otázky srsti a celkového typu a vyváženosti mají přednost před jakoukoliv bodovou tabulkou, která by mohla být zpracována. Chesapeake Bay retrívr musí být harmonických proporcí. Jedincům s kvalitní srstí a dobře vyváženým se dává přednost před jedinci, kteří jsou vynikající v jedné vlastnosti, ale slabí v jiné.

PŘIBLIŽNÉ MÍRY

 • Délka hlavy od čenichu k týlnímu hrbolu 24,1 – 25,4 cm
 • Obvod u uší 50,8 – 53,3 cm
 • Tlama pod očima 25,4 až 26,7 cm
 • Délka uší 11,4 až 12,7 cm
 • Šířka mezi očima 6,4 – 7 cm
 • Obvod krku těsně u plecí 50,8 – 55,9 cm
 • Obvod ve slabinách 61 – 63,5 cm
 • Délka od týlního hrbolu ke kořeni ocasu 86,4 – 88,9 cm
 • Obvod stehna 48,3 – 50,8 cm
 • Mezi nasazením uší přes mozkovnu 12,7 – 15,2 cm
 • Od týlního hrbolu k vrcholku lopatek 22,9 až 24,1 cm
 • Od lokte k lokti přes plece 63,5 – 66 cm

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka

psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz

 

Pin It on Pinterest