F.C.I. – Standard

č. 115 / 05:05:2003 / F

ZEMĚ PŮVODU

Francie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

25.3.2003

VYUŽITÍ

Stavěcí pes (ohař) užívaný především pro lov pernaté, ale který může lovit i srstnatou.

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

7. Skupina – Ohaři

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Kontinentální ohaři

Pracovní zkouška

Ano

 

 

Všeobecně

Krátký výtah z historie

Je to potomek psů, kteří vzešli z křížení pointera a krátkosrstého ohaře. Plemeno bylo vyšlechtěno okolo roku 1830 v královském psinci v Compiegne, později v St. Germain en Laye. Tento pes byl velmi oblíben až do počátku XX. století, byl to nejčastěji vystavovaný ohař na prvních výstavách psů, rovněž na první výstavě psů v Paříži roku 1863. Chovatelský klub plemene byl založen v roce 1913.

Celkový vzhled

Středně velký pes s linií cranio-faciální rovnoběžnou nebo mírně rozbíhavou, se stopem středně výrazným. Kostra je dosti silná, svalstvo uzpůsobené k práci vyjadřuje odolnost. Jeho zbarvení je bílé a plavé, bez přítomnosti černé. V pohybu je jeho ocas středně pohyblivý a jeho cval pravidelný a pružný.

Použití/povaha

Je to především lovec, je velmi dobře socializovatelný, vyvážený v povaze, přátelský a při výcviku na něj nelze chvátat. Je snadno cvičitelný. Je použitelný ve všech terénech, loví vášnivě bažanty, koroptve sluky. Zvěř přináší s jemným stiskem. Jelikož je velmi závislý na člověku, vyhovuje mu život v rodině.

HLAVA

Mozkovna

je mírně klenutá, v zadní části oválná, s výrazným týlním hrbolem. Nadočnicové oblouky jsou málo výrazné.

Stop

je málo výrazný.

Nosní partie

nosní hřbet je rovný nebo velmi lehce klenutý, je stejně dlouhý, jako mozkovna.

Nos

široký, s dobře otevřenými nozdrami, tmavě růžový.

Pysky

zakrývají kompletně spodní čelist. Jsou dost jemné a není na nich žádná černá skvrna.

Čelisti/zuby

čelisti jsou silné, stejně dlouhé; zuby jsou silné, správně postavené, mají nůžkový skus.

Patro

bez přítomnosti černých skvrn.

Oči

pěkně otevřené, dosti velké, zlatožluté, dobře umístěné v očních důlcích. Pohled je milý a přátelský.

Uši

jsou zavěšené, nasazené v linii očí, nepříliš dlouhé. Na boltci je podélný záhyb. Na koncích jsou zaoblené a jsou neseny mírně odstálé od hlavy.

Krk

svalnatý, dosti dlouhý, mírně klenutý, velmi malý lalok je tolerován.

TRUP

Hřbet

je vodorovný.

Bedra

dost krátká, široká a silná.

Záď

mírně spáditá.

Hrudník

dlouhý, hluboký a široký. Předhrudí je středně výrazné. Žebra jsou dlouhá a klenutá.

Břicho

je mírně vtažené, pozvolna přechází v hrudník, není patrný žádný předěl. Hrudník je dlouhý, slabiny krátké.

Ocas

je nasazen dosti nízko, nepřesahuje přes hlezenní kloub, je silný u kořene a ke špičce se zužuje; v pohybu je nesen horizontálně.

Končetiny

Přední končetiny

Lopatka

je dlouhá a šikmá, osvalená tak, jak odpovídá psu, pohybujícímu se cvalem.

Rameno

je mírně šikmé.

Předloktí

je silné, svalnaté, kolmé.

Metakarpus

je krátký, velmi málo šikmý při pohledu z boku.

Přední tlapka

je protáhlá, prsty jsou sevřené, drápy velmi světlé, téměř bílé. Polštářky odolné.

Zadní končetiny

kolmé k zemi, při pohledu zezadu.

Stehno

dlouhé a velmi svalnaté.

Nadkolení velmi svalnaté.

Hlezno

široké a v ose těla.

Metatarsus

krátký, svislý, suchý.

Zadní tlapka

stejná jako přední.

Pohyb

normální pohyb je cval; musí být pružný, vyvážený a pravidelný; jeho amplituda je střední. Při všech typech pohybu je hlava nesena mírně nad hřbetní linií, nikdy ne nízko. Saintgermainský ohař dobře zabírá terén, kterému přizpůsobuje svůj pohyb.

Kůže

je spíše jemná.

OSRSTĚNÍ

Srst

krátká, nepříliš jemná.

Matně bílá s oranžovými (plavými) plotnami, slabé stříkání je tolerováno, ale je nežádoucí. Ucho je plavé. Nepatrný náznak bílé na něm je tolerován, ale je nežádoucí.

Ostatní

Kohoutková výška

psi: 56 – 62 cm

feny: 54 – 59 cm

Pro zvlášť kvalitní jedince platí tolerance + 2 cm.

Chyby

všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.

 • Mozkovna: příliš široká
 • Oči: malé, se zlým pohledem, citrónové
 • Uši: stočené jako u honičů
 • Záď: příliš spáditá
 • Tlapky: otevřené, přítomnost paspárků

Vylučující vady

 • Jedinec bázlivý či agresivní
 • Chybění typu (všichni jedinci, jejichž charakteristika neodpovídá tomu, jak mají vypadat)
 • Přítomnost černé, zejména na:
 • Nose
 • Pyskách
 • Patře
 • Očích (hnědé oko je rovněž vylučující)
 • Drápech
 • Chybění více jak jednoho zubu, s výjimkou PM1, předkus, podkus, špatná pozice zubů
 • Výška mimo hranice, stanovené standardem

Všichni psi s patrnou fyzickou anomálií budou vyloučeni.

Poznámka: Psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz