F.C.I. – Standard

č.1 / 23.11.2009 / F

ZEMĚ PŮVODU

Velká Británie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

28.07.2009

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

7. Skupina – Ohaři

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

2. Britští a irští

Pracovní zkouška

Ano

 

Všeobecně

Celkový vzhled

Pointer je harmonicky stavěný, celkově vyvážený. Působí dojmem síly a pružnosti. Jeho celkový profil je tvořen půvabnými křivkami.

Chování/povaha

Aristokratické. Je aktivní a působí dojmem síly, odolnosti a rychlosti. Má dobrý charakter, vyrovnanou povahu.

HLAVA

Mozkovna

je středně široká, ve správném poměru s délkou nosního hřbetu. Týlní hrbol je dobře patrný.

Stop

je výrazný.

Nosní houba

je tmavě zbarvená, ale může být i světlejší v případě, že se jedná o zbarvení citrónově bílé. Je měkká a vlhká, nozdry jsou široké.

Nosní hřbet

je poněkud proláklý, končí v linii nosní houby, čímž vypadá nosní linie prohnutá. Pod očima je mírně vpadlý.

Pysky

jsou dobře vyvinuté, pružné.

Čelisti/zuby

Čelisti jsou silné, mají perfektní nůžkový skus, pravidelný a kompletní, což značí, že horní řezáky těsně překrývají spodní a jsou správně postaveny v čelistech.

Líce

jařmové oblouky nejsou příliš vystupující.

Oči

jsou umístěny v poloviční vzdálenosti mezi týlním hrbolem a nosem. Jejich pohled je živý a dobrý (milý). Jsou oříškové nebo hnědé, v závislosti na zbarvení srsti. Nejsou ani vyvalené, ani vyplašené. Pohled není uhýbavý. Jejich ohraničení je tmavé, ale může být i světlejší v případě citrónově bílého zbarvení srsti.

Uši

jejich kůže je jemná. Jsou nasazené dost vysoko. Jsou zavěšené podle hlavy, jsou středně dlouhé. Na konci jsou mírně zašpičatělé.

Krk

dlouhý, svalnatý, poněkud klenutý, dobře zasazený mezi lopatkami, nemá lalok (je suchý).

TRUP

Bedra

silná, mohutně osvalená a mírně klenutá. Jsou krátká.

Hrudník

Přesně tak široký, jak je nezbytné, aby byl dostatečně prostorný ve sternální partii. Dosahuje do výšky loktů. Žebra jsou dosti klenutá, dostatečně vyvinutá směrem k zadní části hrudního koše, zkracují se postupně směrem k bedrům.

Ocas

je středně dlouhý, u kořene silný, postupně zeštíhluje směrem ke špičce. Je dobře osrstěný přiléhavou srstí a je nesen v úrovni hřbetu, aniž by měl tendenci přetáčet se vzhůru. Když je pes v pohybu, ocas se pohybuje ze strany na stranu.

Končetiny

Hrudní končetiny

Přední nohy od lokte až k zemi jsou rovné a pevné, se správně utvářenou kostrou. Kosti jsou zaoblené. Klouby jsou silné a zřetelné.

Lopatky

Dlouhé, šikmo uložené se sklonem k zádi.

Karpální kloub

Nevyčnívá z předního profilu nohy, tvoří nepatrný hrbolek na vnitřní straně.

Záprstí

je dost dlouhé, silné a pružné, s mírně šikmým sklonem.

Přední tlapky

tlapka je oválná; prsty jsou sevřené a správně klenuté, mají pevné polštářky.

Pánevní končetiny

Jsou velmi svalnaté.

Kyčle

kyčelní kosti jsou dobře uloženy a jsou patrné, ale nevyčnívají nad hřbetní linii.

Stehna

silně vyvinutá.

Klenní kloub

Správně zaúhlený.

Podkolení

svalnatá.

Hlezna

rovná.

Zadní tlapky

tlapka je oválná; prsty jsou sevřené a správně klenuté, mají pevné polštářky

Pohyb

vyrovnaný. Pes v pohybu pokrývá hodně terénu (má prostorný pohyb). Akce vychází ze zadních nohou. Lokty nejsou ani vbočené, ani nevybočují. V pohybu nesmí být nohy vysoko zvedány (vysoká akce) po způsobu koně Hackney (pohyb nesmí být ani s vysokou akcí, ani skákavý).

OSRSTĚNÍ

Srst

srst je jemná, krátká, tvrdá a rovnoměrně pokrývá povrch těla, je perfektně hladká, rovná a pěkně lesklá.

Zbarvení

Obvyklá zbarvení jsou: citronová a bílá, oranžová a bílá, játrová a bílá, černá a bílá. Zbarvení jednobarevná či tříbarevná jsou rovněž korektní.

Ostatní

Kohoutková výška

Psi 63 – 69 cm

Feny 61 – 66 cm

Vady

všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a jejich vlivu na zdraví a pohodu psa a na možnost jeho tradičního pracovního využití.

Vylučující vady

  • Agresivita nebo bázlivost
  • Všichni psi s viditelnými anomáliemi psychiky nebo chování musí být diskvalifikováni.

Poznámka: Všichni psi (samci) musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz