F.C.I. – Standard

č. 67/14.02.2001/F

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

19.01.1999

VYUŽITÍ

Je to ďábel v přírodě, anděl v domě, takový je náš baset. Je vášnivým lovcem, pracuje od ranného věku, je dobře ovladatelný; je výborným společníkem při lovu se střelnou zbraní ve středně rozsáhlém terénu, specialista na lov králíků, ale loví i veškerou další zvěř.

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

6. Skupina – Honiči + barváři a příbuzná plemena

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Honiči

Pracovní zkouška

Ano

 

 

Všeobecně

Krátký výtah z historie

Malí hrubosrstí vendéští baseti měli po dlouhou dobu společný standard s těmi velkými, rozdíl byl jenom ve výšce (od 34 do 38 cm). Výsledky používání společného standardu nebyly nejlepší, protože měli polovytočené končetiny a také byli celkově těžší v typu než velcí baseti. Proto pro ně pan Abel Dezamy vytvořil vlastní standard. Abychom charakterizovali tyto psy, použijeme slov Paula Daubigné: „Malého baseta nedělá jenom nižší kohoutková výška, u něj jsou harmonicky zredukovány všechny proporce, a přitom si přirozeně zachoval všechny vrozené kvality dělající z něj vášnivého lovce.“ Smečka malých basetů zvítězila při prvním mistrovství Francie v lovu králíků.

Celkový vzhled

Malý pes, pohyblivý a rozhodný, s tělem velmi slabě protáhlým. Ocas je nesen hrdě. Srst je tvrdá a dlouhá, ne však přespříliš. Výrazná hlava, na níž jsou správně stočené uši, pokryté dlouhou srstí, nasazené pod linií očí, nejsou však příliš dlouhé.

Použití

je to vášnivý lovec, odvážný, miluje vysoký podrost a houštiny;

Povaha

milá, ale sebevědomá a vášnivá;

Původ

Francie.

HLAVA

Mozkovna

mírně klenutá, poněkud protáhlá, nepříliš široká, dobře modelovaná pod očima. Týlní hrbol je dost výrazný.

Stop

je vyznačený.

Nos

vystupující z linie pysků, velký, nozdry otevřené; je černý, s výjimkou bílooranžových jedinců, kde je hnědý nos tolerován;

Čenichová partie

je mnohem kratší než u velkého baseta, čenich velmi mírně protáhlý, rovný. Na konci hranatý.

Pysky

jsou pokryté pěkným vousem.

Čelisti/Zuby

mají nůžkový skus;

Oči

jsou dosti velké, inteligentního výrazu, bílá není vidět. Červená sliznice spojivek nesmí být vidět. Srst, která pokrývá víčka, trčí dopředu, ale nesmí zakrývat oči. Oči musí být tmavé;

Uši

pružné, úzké, a jemné, pokryté dlouhou srstí, zakončené oválně, stočené podélně, natažené dopředu nedosahují ke konci nosu. Jsou zavěšené pod linií očí.

Krk

dlouhý, silný a svalnatý; U kořene mohutný; nemá lalok; držení hlavy je hrdé;

TRUP

Hřbet

rovný, horní linie je velmi pevná.

Bedra

svalnatá;

Záď

svalnatá s dost široká.

Hrudník

je nepříliš široký. Je dosti hluboký, dosahuje až do úrovně lokte;

Žebra

jsou středně klenutá.

Ocas/Prut

je vysoko nasazený, dost silný u kořene, ke špičce se zeslabuje. Není příliš dlouhý, je nesený šavlovitě prohnutý.

Končetiny

Končetiny

mají silnou kostru, její síla je však přiměřená výšce.

Lopatky

svalnaté., šikmo uložené, dobře přiléhající k tělu.

Předloktí

silné.

Záprstí

mírně znatelné.

Stehna

svalnatá, nepříliš oblá.

Hlezna

dost široce postavená, mírně úhlená, nikdy zcela kolmá.

Tlapky

nejsou příliš velké, polštářky tvrdé, prsty sevřené, drápy mohutné. Je žádoucí dobrá pigmentace polštářků;

Pohyb

velmi důrazný a lehký.

OSRSTĚNÍ

Srst

je tvrdá, nepříliš dlouhá, nikdy hedvábná nebo mající strukturu vlny.

Zbarvení

černé s bílým stříkáním (černý bělouš); černé s pálením; černé s pískovými znaky; plavé s bílým stříkáním (oranžový bělouš); plavé s černým sedlem a bílým stříkáním (trikolor); plavé s uhlováním (černé konce chlupů); pískové s uhlováním a bílým stříkáním; pískové s uhlováním; Tradiční pojmenování: zbarvení zaječí, vlčí, jezevčí, divočáka;

Ostatní

Kohoutková výška

od 34 do 38 cm s tolerancí +/– 1 cm;

Chyby

všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti.

Hlava

 • Příliš krátká
 • Plochá mozkovna
 • Krátká čenichová partie
 • Depigmentace nosu, pysků nebo očních víček
 • Klešťový skus
 • Světlé oko
 • Vysoko nasazené uši, dlouhé, nedostatečně stočené nebo slabě osrstěné

 

Tělo

 • Příliš dlouhé nebo příliš krátké, nedostatečně harmonické
 • Horní linie nedostatečně pevná
 • Sražená záď

Ocas

 • Vytočený do strany

Končetiny

 • Slabá kostra
 • Strmé úhlení
 • Měkké kotníky

Srst

 • Nedostatečně tvrdá, jemná srst

 

Povaha

 • Nedůvěřivý jedinec

Hrubé vady

 • Netypický jedinec
 • Předkus nebo podkus
 • Oči s různobarevnou duhovkou, nestejně zbarvené oči
 • Nedostatečně prostorná sternální oblast, kýlovitý hrudník
 • Křivý ocas
 • Přední nohy vytočené nebo polovytočené
 • Srst se strukturou vlny
 • Zbarvení jednobarevně černé nebo bílé
 • Rozsáhlá depigmentace
 • Výška mimo hranice, stanovené standardem
 • Viditelné invalidní postižení. Anatomické vady
 • Jedinec bázlivý nebo agresivní

Poznámka: všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz