F.C.I. – Standard

č. 163/05.03.1998/ F

ZEMĚ PŮVODU

Velká Británie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

27.04.1989

VYUŽITÍ

Honič

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

6. Skupina – Honiči + barváři a příbuzná plemena

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Honiči

Pracovní zkouška

Ano

 

 

Všeobecně

Celkový vzhled

je to nízkonohý honič, mající požadovanou hmotu (substanci), se správnými proporcemi, ušlechtilý. Je požadováno, aby měl dostatek volné kůže.

Použití/Povaha

je to houževnatý pes s vysokým loveckým nasazením, lovící pomocí nosu, obdařený smečkovým instinktem, mající hluboký a melodický hlas. Při lovu je schopen pracovat s velkou vytrvalostí. Jeho povaha je mírná, nikdy nesmí být bázlivý nebo agresivní.

HLAVA

Hlava

nosní hřbet je téměř rovnoběžný s s horní linií mozkovny a není o moc delší než mozkovna. Na čele a u očí se může vyskytovat menší množství vrásek. Každopádně musí být kůže na hlavě dostatečně volná, aby vytvářela velmi dobře patrné vrásky, pokud se natáhne dopředu anebo pokud má pes hlavu skloněnou k zemi.

Mozkovna

klenutá do lomeného oblouku, týlní hrbol je výrazný. Je středně široká v oblasti čela, hlava se postupně zužuje směrem k čenichu.

Stop

mírně vyznačený.

Nosní houba

je obvykle celá černá s výjimkou jedinců světle zbarvených, u nich může být hnědá nebo játrová. Nozdry jsou velké a otevřené; nosní houba může být mírně předsazená před linii pysků.

Čenichová partie

celkově je suchá, není ale špičatá.

Pysky

horní překrývají výrazně spodní.

Čelisti/Zuby

čelisti jsou silné a mají perfektní, pravidelný a kompletní nůžkový skus, což znamená, že horní řezáky jsou postaveny před spodní, přičemž s nimi mají těsný kontakt a jsou postaveny kolmo v čelistech.

Oči

mají tvar kosočtverce, nejsou ani vystouplé, ani zapadlé v očních důlcích, jsou tmavé, ale u světle zbarvených jedinců mohou být až středně hnědé. Mají klidný a vážný pohled. Spojivka vnitřního koutku je viditelná, nikoli však příliš. Oko světle zbarvené nebo žluté je hrubou vadou.

Uši

jsou nízko zavěšené, těsně pod linií očí. Jsou dlouhé; přesahují zřetelně konec nosu, nesmí být ovšem přehnaně dlouhé. Jsou úzké po celé svojí délce a jsou pěkně vývrtkovitě stočené. Jsou velmi pružné, jejich textura je jemná a hebká.

Krk

je svalnatý, správně klenutý a korektní délky, s výrazným lalokem, který ovšem nesmí být přehnaně velký.

TRUP

Tělo

je dlouhé a hluboké po celé svojí délce; kohoutek a bedra jsou přibližně ve stejné výšce.

Hřbet

je široký a vodorovný. Od kohoutku ke kyčelním výstupkům není nadbytečně dlouhý.

Bedra

mohou být mírně klenutá.

Hrudník

při pohledu zepředu je hruď perfektně přizpůsobená zakřivení předních nohou. Sternum je výrazné, ale hrudník není ani úzký, ani příliš hluboký. Žebra jsou dobře klenutá a netvoří vystupující lem, směrem k zádi se rozšiřují.

Ocas

je správně nasazen, dosti dlouhý, silný u kořene, zeštíhlující směrem ke špičce, na spodní straně se vyskytuje poněkud hrubší srst. V akci je prut nesen vztyčený, tvoří ladný oblouk ve tvaru šavle, nesmí být nesený vesele nebo zatočený.

Končetiny

Hrudní končetiny

hrudní končetiny jsou krátké, mohutné a mají silné kosti. Kůže tvoří řasy na zápěstním kloubu.

Plece

nejsou přetížené. Lopatka je správně šikmo uložená.

Lokty

nejsou ani vbočené, ani vybočené, jsou postaveny perfektně podle hrudníku.

Předloktí

ve své horní partii je mírně nakloněné dovnitř, ale ne tolik, aby bránilo volnému pohybu nohou či aby došlo k tomu, že se končetiny dotýkají, ať už v postoji, nebo v pohybu.

Zápěstní klouby

viditelné vyboulení je velmi hrubou vadou.

Pánevní končetiny

jsou mocně osvalené a dobře pohyblivé, tvar zádi při pohledu zezadu budí téměř dojem koule. Kůže může tvořit řasy mezi hleznem a tlapkou a zezadu může volná kůže tvoří na hlezenním kloubu viditelnou kapsu.

Koleno

správně zaúhlené.

Hlezna

nízko u země; jsou postavena pod tělem, nejsou ani vbočená, ani vybočená, jsou postavená v ose těla, když pes stojí v přirozeném postoji.

Tlapky

jsou masivní, se silnými klouby a polštářky. Přední tlapky mohou být postavené rovně anebo mírně vytočené směrem ven, v každém případě však musí být postoj perfektně vyvážený, váha musí být stejnoměrně rozložena na prsty a polštářky, takže tlapka zanechává stopu velkého psa, žádní část nekrytá polštářky nesmí být v kontaktu se zemí.

Pohyb

je na něj kladen velký důraz. Akce je uvolněná a pravidelná, přední nohy mají prostorný krok a zadní dávají mohutné impulsy, pohyb předních i zadních nohou je v přímé ose. Nesmí být strnulost v pohybu kolen a hlezen. Nikdy nesmí vléci prsty po zemi.

OSRSTĚNÍ

Srst

je hladká, krátká a přiléhavá, nikoli příliš jemná. Všechny linie mají jasné obrysy, bez praporců. Dlouhá srst, měkká srst s praporci jsou hrubé vady.

Zbarvení

zpravidla tříbarevné (černá, pálená a bílá); dvoubarevné (citronová a bílá). Ale všechny barevné varianty, obvyklé u honičů jsou přípustné.

Ostatní

Výška

kohoutková výška se pohybuje mezi 33 – 38 cm (13 – 15 palců).

Chyby

všechny odchylky od znění tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a jejich vlivu na zdraví a blahobyt psa.

Všichni jedinci, na kterých bude patrná porucha psychiky nebo chování, budou vyloučeni.

Poznámka: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz