F.C.I. – Standard

č. 34 / 22.10.1992 / F

ZEMĚ PŮVODU

Francie

VYUŽITÍ

Pes, vhodný k lovům (štvaním) drobné srstnaté zvěře, používaný k lovu se střelnou zbraní. Loví stejně dobře samostatně, jako ve smečce, pracuje hlasitě. Jeho krátké nohy mu umožňují pronikat velmi hustou vegetací, kam se velký pes nedostane a vyhání odsud zvěř, která se tam ukrývá. Je to specialista na lov králíků, ale může stejně dobře pracovat i na zajíci či srnčí zvěři. Hledá a mrštně proniká s velkou jistotou terénem, jeho způsob práce není rychlý, ale je razantní a přesný.

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

6. Skupina – Honiči + barváři a příbuzná plemena

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Honiči

Pracovní zkouška

Ano

 

 

Všeobecně

Krátký výtah z historie

Řízený chov francouzského krátkosrstého baseta začal v období okolo roku 1870. Z basetů, kteří měli společný původ, vyšlechtil pan Coulteulx de Canteleu pracovní typ s rovnými předními končetinami, nazvaný d‘Artois, zatímco pan Louis Lane vytvořil pohlednější typ s vybočenými předními běhy, nazvaný Normand.

Bylo ale třeba počkat až do roku 1924, než bylo přijato označení „Basset Artésien Normand“ pro plemeno i chovatelský klub. Léon Verrier, který začal řídit klub v roce 1927, ve věku 77 roků, chtěl posílit vlastnosti Normanda v plemeni a v knize standardů honičů z roku 1930, kde obě tyto rasy, Basset d‘Artois a Basset Artésien Normand figurují, nacházíme následující komentář od výše jmenovaného „Výbor Společnosti pro lov s honiči rozhoduje a poznamenává, že Basset Artésien Normand může být pouze jednou z přechodných etap (forem) typu Normand beze stop typu Artois.“

Celkový vzhled

je to pes dlouhého formátu vzhledem ke svojí výšce, dobře stavěný, kompaktní, jeho hlava svou ušlechtilostí připomíná velkého normandského honiče.

Důležité proporce

výška / délka těla okolo 5 / 8

výška hrudníku / výška v kohoutku okolo 2 / 3

šířka mozkovny / délka hlavy okolo 1 / 2

délka nosní partie / délka mozkové části 10 / 10

Vlastnosti – povaha

Je to pes s velmi jemným nosem, vytrvalý ve sledování stopy, obdařený báječným hlasem, který umožní svému pánovi potěšit se jeho prací (vedením), aniž by byl nucen vyvinout při jeho sledování přílišnou rychlost;

Povaha je přátelská a od přírody velmi milá;

HLAVA

Mozkovna

je střechovitě klenutá, středně široká; Týlní hrbol je zřetelný; celkově musí hlava působit suchým dojmem;

Stop

je patrný, ale nepříliš výrazný;

Nos

černý a velký, poněkud vystupující před linii pysků, nozdry jsou dobře otevřené;

Pysky

horní pysk překrývá široce spodní, aniž by však spadal příliš hluboko nebo byl příliš stažený dozadu;

Nosní hřbet

je přibližně stejně dlouhý, jako mozkovna; je mírně klenutý;

Líce

kůže na nich tvoří jednu až dvě vrásky;

Zuby

nůžkový skus; to znamená, že horní řezáky překrývají spodní v úzkém kontaktu a jsou dobře postaveny v dásních;

Oči

oválné, velké, tmavé (v souladu se zbarvením), klidného a vážného pohledu; spojivky spodního víčka mohou být někdy viditelné, ale víčko nesmí být příliš volné;

Uši

jsou nasazené tak nízko, jak je to jenom možné, nikdy nad linií očí, mají úzký úpon, vývrtkovitě se stáčejí, jsou pružné, velmi dlouhé, dosahující nejméně konce čenichu a dává se přednost jejich zakončení do špičky;

Krk

je dost dlouhý, s nevýrazným lalokem;

TRUP

Hřbet

je široký a pevný

Bedra

mírně klenutá

Kyčle

trochu šikmo uložené, mající mírný sklon směrem k zádi

Hrudník

je oválného průřezu, dlouhý, hrudní kost je protažená dozadu a vyčnívající dopředu, s mohutným předhrudím; slabiny jsou vyplněné; Linie sternální (hrudní kost) je zřetelně pod úrovní loktů

Žebra

jsou dlouhá, dosahující hodně dozadu

Prut

(ocas) spíše dlouhý, silný u kořene, ke špičce se zužuje; v klidu musí dosahovat špičkou těsně nad zem; je nesen šavlovitě, ale nikdy se nepřetáčí nad hřbet a jeho konec nesmí být zakončen štětkou. Z toho důvodu je přísně zakázáno měnit vzhled prutu vystavovaných psů

Končetiny

Hrudní končetiny jsou krátké a silné; jsou polovytočené nebo o něco méně než polovytočené; Je důležité, aby zmíněné vytočení bylo zřetelné; několik vrásek kůže, ne však příliš mnoho, na zápěstí je považováno za přednost

Lopatky

svalnaté a šikmo uložené;

Lokty

dobře přiléhající k tělu;

Tlapky

oválné, mírně delší, prsty dost sevřené a dobře dosedající na zem;

Pánevní končetiny

při pohledu zezadu je sedací hrbol, osa stehna, hlezno, nadprstí, i tlapka v jedné ose;

Stehna

jsou dobře formovaná a osvalená;

Hlezna

silná, nízko u země, relativně hodně zaúhlená, takže zadní tlapka se nachází mírně pod psem, když je v klidu; malá kapsa kůže na patní kosti, vytvořená přebytkem kůže, není chybou;

Nadprstí

krátké a silné;

Pohyb

Je vytrvalý, poměrně lehký; je to pes v pohybu mírný;

OSRSTĚNÍ

Srst

je krátká, hladká, příléhavá, aniž by však byla příliš jemná;

Zbarvení

plavé s černým pláštěm a bílou (trikolorní), nebo plavé a bílé (bikolorní); V prvém případě musí být hlava zbarvená rezavě červeně a zachovávat tmavší kolečka na každé skráni; Plášť (nebo plotny, které se vyskytují v případě strakatosti) je složen z chlupů černých a odstínu zaječího (jezevčího)

Kůže

pružná a jemná;

Ostatní

Výška v kohoutku

psi i feny v rozmezí od 30 do 36 cm s tolerancí 1 cm mimo uvedené hranice pro vynikající jedince;

Váha

15 – 20 kg

Vady

Hlava

plochá mozkovna

široká fronta

střední rýha příliš výrazná

uši ploché, kulaté, tlusté nebo nasazené příliš vysoko a se širokým úponem

oči světlé, kulaté, vystouplé, příliš volné spodní víčko

Krk

krátký

Trup

hřbet

horní linie příliš měkká nebo pronesená

prut

příliš dlouhý, křivý nebo tlustý, vtažený nebo chybějící

žebra plochá nebo deformovaná

Přední končetiny

strmá lopatka

krátká, nedostatečně osvalená zápěstí, která se vzájemně dotýkají

záprstí křivé, kůstky vystupující, příliš vytočené

vybočené lokty

měkké tlapky

křivé prsty

Zadní končetiny

plochá stehna

hlezna uzavřená nebo příliš otevřená

Srst

měkká, různě dlouhá nebo s praporci

Zbarvení

hlava s příměsí černé

Povaha

nedůvěřivý jedinec

Vylučující vady

netypický jedinec

kohoutková výška neodpovídající standardu

předkus nebo podkus

oko příliš světlé

hrudní kost příliš krátká dozadu, absence předhrudí

žebra silně deformovaná

přední nohy celé rovné

končetiny příliš slabé

hlava s výraznou příměsí černé srsti

černé stříkání v bílé příliš husté, dávající jí modrý odstín

jedinec bázlivý nebo agresivní

monorchismus nebo kryptorchismus

vážné anatomické deformace

viditelné invalidní změny

Poznámka: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku;

Zdroj: www.cmku.cz