F.C.I. – Standard

č. 305 / 19.08.1996 / D

ZEMĚ PŮVODU

Rusko

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

03.06.1980

VYUŽITÍ

Všestranný lovecký pes, také tažný a saňový pes.

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

5. Skupina – Špicové a primitivní plemena

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

2. Severští lovečtí psi

Pracovní zkouška

Ano

 

 

Všeobecně

KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ

východosibiřská lajka byla vyšlechtěna v zalesněných oblastech východní Sibiře a Dálného Východu křížením mezi evenkišskou, lamutkou, amurskou a jinými lajkami.

CELKOVÝ VZHLED

robustní konstituce, silná kostra, dobře vyvinuté osvalení.

DŮLEŽITÉ POMĚRY

index formátu (= délka těla x 100 : kohoutková výška) je pro psy 104 – 108 a pro feny 106 – 110.

POVAHA / TEMPERAMENT

vyrovnaný, živý.

HLAVA

Lebka

klínovitá, se širokým temenem. Týlní hrbolek jasně vyznačený.

Stop

přechod temene v tlamu je málo vyznačený.

Nosní houba

černá. U bílé nebo světle žluté barvy srsti je přípustná i hnědá barva nosní houby.

Tlama

délka tlamy odpovídá délce mozkovny. Horní linie tlamy a mozkovny jsou paralelní. Z profilu je tlama klínovitá. Pysky suché a přiléhající.

Zuby

silné bílé zuby, nůžkový skus.

Oči

ne příliš velké, oválné, šikmo položené, tmavé barvy.

Uši

vztyčené uši, trojúhelníkového tvaru.

KRK

osvalený. Je zhruba stejně dlouhý jako hlava.

TRUP

Kohoutek

dobře vyvinutý; je nejvyšším bodem hřbetní linie.

Bedra

široká, osvalená, velmi málo vyklenutá.

Záď

široká, poměrně dlouhá, mírně spáditá.

Hrudník

hluboký, široký, osvalený.

Břicho

lehce vtažené.

OCAS

srpovitý nebo stočený do kroužku. Srpovitý ocas je nesen vzhůru nebo zatočený vpřed. Ocas stočený do kroužku leží na zádi. Natažený ocas dosahuje k hleznu nebo může být o 1 – 2 cm kratší.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

rovné a paralelní. Úhel mezi ramenní lopatkou a nadloktím dosahuje 90 – 100°. Hrudní končetiny jsou o trochu delší než polovina kohoutkové výšky. Nadprstí je lehce šikmé.

PÁNEVNÍ KONČETINY

rovné a paralelní, s dobře vyznačeným úhlením kloubů. Nadprstí je téměř kolmé. Paspárky mohou být ponechány.

TLAPKY

téměř kulaté.

POHYB

typickým pohybem je cval, střídaný klusem.

KŮŽE

silná, bez vrásek.

OSRSTĚNÍ

SRST

dlouhá. Krycí srst je hrubá, hustá, rovná. Na krku a plecích vytváří límec a u psů také hřívu na kohoutku. Podsada je hustá a měkká.

BARVA

pepř a sůl, bílá, šedá, černá, červená nebo hnědá ve všech odstínech, skvrnitá, stříkaná. Na končetinách jsou povoleny malé skvrny či stříkání v příslušné barvě.

Ostatní

Výška v kohoutku

Psi 55 až 63 cm

Feny 53 až 61 cm

VADY

jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

Poznámka: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz