F.C.I. – Standard

č. 310 / 25. 04. 2001 / D

ZEMĚ PŮVODU

Peru

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

13.03.2001

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

5. Skupina – Špicové a primitivní plemena

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

6. Primitivní typy

Pracovní zkouška

Ne

 

 

Všeobecně

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED

Podle některých odborníků byl tento pes dovezen do Peru v robě čínského přistěhovalectví, krátce poté, co peruánský prezident Don Ramń Castilla vyhlásil zákon o zrušení otroctví černochů. Jiní vědci naproti tomu předpokládají, že tento pes pochází z afrického kontinentu a do Peru byl dovezen Nomády, kteří se do Ameriky dostali i se svými neosrstěnými psy. Dalším možností by bylo, kdybychom přítomnost těchto psů vysvětlovali příchodem člověka a jeho psů přes Beringovu úžinu z Asie do Ameriky.

V současnosti existují kromě všemožných spekulací i určité důkazy – například zobrazení psů na keramických předmětech různých civilizací z doby před vznikem incké říše (Virus, Mochica, Chancay, Chancay pod livem Tiahuanacoide a Chimu). V mnoha případech zahání neosrstěný pes pumu, hada nebo sokola; výjevy se sokolem jsou nejvýraznější v kultuře Chancay. Z těchto vyobrazení lze vyvodit závěr, že bezsrstý pes se objevil v archeologickém období před vznikem incké říše, tedy zhruba v době 300 let před naším letopočtem až 1400 našeho letopočtu.

CELKOVÝ VZHLED

Celkově jde o elegantního a štíhlého psa, jehož vzhled vyjadřuje rychlost, sílu a harmonii; nikdy nesmí působit hrubým dojmem. Charakteristickým základním znakem tohoto plemene je chybějící srst na celém těle.

Další zvláštností je téměř vždy neúplný chrup. Je ušlechtilé povahy a velmi oddaný své rodině; vůči cizím je rezervovaný; je živý, ostražitý a je to dobrý hlídač.

DŮLEŽITÉ PROPORCE

Kohoutková výška je k délce těla v poměru 1 : 1; u fen může být trup poněkud delší než u psů.

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA)

Ušlechtilý a velmi oddaný ke své rodině, přitom živý a bystrý; vůči cizím se jeví jako nedůvěřivý a ostražitý.

HLAVA

Hlava

lupoidního tvaru.

Lebka

Mozkovna středních proporcí; rovnoběžník (horní linie obrysu tlamy a mozkovny jsou rovnoběžné), lehce rozbíhavé linie jsou přípustné. Při pohledu shora je lebka široká, směrem k nosu se zužuje. Nadočnicové oblouky jsou středně vyvinuty. Týlní hrbol je málo vyjádřen.

Stop

Čelní sklon málo vyjádřený (zhruba 140°).

Nosní houba

Barva nosní houby musí ladit s různými barvami kůže.

Tlama

Horní linie je při pohledu z profilu rovná.

Pysky

Musí být co nejnapjatější a musí přiléhat k dásním.

Čelisti / zuby

Řezáky vykazují nůžkový skus a špičáky jsou normálně vyvinuty; chybění jednoho nebo všech premolárů nebo molárů je přípustné. Dolní čelist je málo vyvinutá.

Líce

jsou normálně vyvinuty.

Oči

Bystrý a inteligentní výraz; oči musí být střední velikosti, lehce mandlového tvaru, nesmí ležet příliš hluboko v očních jamkách, ani nesmí vystupovat; musí být uloženy normálně a stejnoměrně, tzn. nesmí být příliš uloženy blízko u sebe, ani příliš daleko od sebe; barva se může lišit počínaje černou přes všechny odstíny hnědé až po žlutou; barva musí ladit s barvou kůže; obě oči vždy musí být stejné barvy. Barva očních víček dosahuje od černé po růžovou u psů se světlou obličejovou částí hlavy; světlé barvy a růžová jsou přípustné, ale nejsou žádoucí.

Uši

Je-li vzbuzena pozornost psa, musí být uši vzpřímené; v klidu jsou naproti tomu složeny dozadu; uši jsou středně dlouhé; v nasazení jsou uši široké a ke konci se postupně zužují a vybíhají téměř do špičky. Nasazení ucha začíná v horní oblasti lebeční a poté vede stranou a končí šikmo; jsou-li uši postaveny, tvoří osy uší proměnlivý úhel o velikosti zhruba 90°.

KRK

Horní linie

klenutá (konvexní).

Délka

Zhruba stejné délky jako hlava.

Tvar

téměř kuželovitý (komolý kužel); pružný, dobře osvalený.

Kůže

tenká, hladká a pružná; dobře přiléhající k podkoží; žádný lalok.

TRUP

TRUP

Středních proporcí.

Horní linie z profilu

rovná, ačkoliv někteří psi vykazují konvexní klenutí v partii hřbetu / beder, které se na úrovni zádi ztrácí.

Kohoutek

málo zdůrazněný.

Hřbet

Horní linie rovná; dobře vyvinuté hřbetní svalstvo často vystupuje konvexně oboustranně až k oblasti beder.

Bedra

Silná a dobře osvalená; jejich délka dosahuje zhruba 1/5 kohoutkové výšky.

Záď

Horní linie je lehce konvexní; její sklon vůči horizontále je zhruba 40°; pevná a svalnatá stavba zádi zaručuje dobrý posuv z pánevní končetiny.

Hruď

Při pohledu zepředu musí hrudník vykazovat dobrou, ale ne přehnanou šířku; dosahuje téměř k lokti; žebra musí být lehce klenutá, nikdy ne plochá; obvod hrudníku měřený za lokty musí být zhruba o 18 % větší než kohoutková výška.

Dolní linie z profilu a břicho

Dolní linie opisuje elegantní a dobře zdůrazněnou křivku, která vychází z dolní části hrudníku a probíhá elegantně podél dobře (ale nikoliv přehnaně) vtaženého břicha.

OCAS

Ocas je hluboko nasazen; v nasazení je silný a zužuje se ke špičce; při vzrušení smí pes nést ocas zahnutý nad linií hřbetu, ale ocas nesmí být zatočen; v klidu ocas spadá dolů a na konci vykazuje lehce nahoru zahnutý háček; ocas bývá někdy vtažený pod břicho; délkou dosahuje téměř k hleznu; ocas musí být nekupírovaný.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

Dobře postavené pod trupem; při pohledu zepředu jsou hrudní končetiny svislé a lokty nejsou vytočeny; úhel mezi lopatkou / pažní kostí se pohybuje zhruba mezi 100° a 120°. Při pohledu ze strany je úhel, který svírá přední nadprstí s kolmicí, zhruba 15° až 20°.

Tlapy hrudních končetin

Jsou středně dlouhé a podobají se zaječí tlapce; polštářky tlap jsou silné a odolávají horku; kůže mezi prsty je dobře vyvinutá; u černých psů se přednost dává černým drápům a světlejší psi mají světlé drápy.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Svaly jsou oblé a pružné; křivka hýždí výrazně vystupuje; úhel mezi kyčelní kostí / stehenní kostí se pohybuje zhruba mezi 120° a 130° a úhel mezi stehenní kostí a holení musí být 140°. Při pohledu zezadu musí být pánevní končetiny postaveny svisle; paspárky musí být odstraněny.

Tlapy pánevních končetin

Jako tlapy hrudních končetin.

CHODY

Vzhledem k výše popsanému zaúhlení a struktuře končetin se tito psi pohybují spíše krátkým než rychlým krokem, přitom však současně pružným a pérujícím krokem.

KŮŽE

Kůže na celém povrchu těla má být hladká a pružná. Na hlavě a kolem očí a na lících se mohou tvořit oblé, téměř soustředné linie. Bylo zjištěno, že vnitřní i vnější teplota těchto psů odpovídá přesně teplotě jiných plemen; chybějící osrstění způsobuje okamžité a přímé vydávání tepla, přičemž u osrstěných psů se teplo odvádí prostřednictvím srsti přirozeným oběhem vzduchu.

OSRSTĚNÍ

SRST

Aby pes odpovídal svému názvu „naháč“, musí mu srst chybět; zbytky srsti na hlavě a na koncích končetin a ocasu a několik málo chlupů na hřbetě se povoluje.

BARVA

Barva srsti může být od černé u černých psů, přes břidlicově černou, sloní čerň, modročernou, všechny odstíny šedé, tmavě hnědou až po světle plavou. Všechny tyto barvy mohou být jednobarevné nebo se mohou vyskytovat s růžově zbarveným skvrnami kdekoliv na těle.

Ostatní

Kohoutková výška

U psů a fen existují tři velikosti:

 • Malý: od 25 do 40 cm
 • Střední: od 40 do 50 cm
 • Velký: od 50 do 65 cm

 

Hmotnost

Hmotnost psů a fen je v odpovídajícím poměru s velikostí:

 • Malý: od 4 do 8 kg
 • Střední: od 8 do 12 kg
 • Velký: od 12 do 25 kg

VADY

Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

 • Zpola vzpřímené uši.
 • Paspárky na pánevních končetinách.

VYLUČUJÍCÍ VADY

 • Předkus nebo podkus.
 • Odchylky čelisti.
 • Visící nebo kupírované uši.
 • Vrozená ztráta ocasu, krátký nebo amputovaný ocas.
 • Nadměrné množství srsti na místech dovolených standardem.
 • Srst na místech, kde ji standard nepovoluje.
 • Albinismus.

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz