F.C.I. – Standard

č. 276 / 01.10.1997 / GB

ZEMĚ PŮVODU

Švédsko

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

22.07.1982

VYUŽITÍ

Lovecký pes

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

5. Skupina – Špicové a primitivní plemena

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

2. Severští lovečtí psi

Pracovní zkouška

Ano

 

 

Všeobecně

CELKOVÝ VZHLED

malý kvadratický pes typu špice, kompaktně stavěný, se suchým mohutným osvalením. Pes by měl mít velmi dobrou stavbu. Hlava je nesena vysoko a neohroženě. Pes má být velmi pohyblivý. Rozdílná stavba těla obou pohlaví má být dobře patrná. Ideální pes má působit dojmem typického malého špice, velmi pozorného a poslušného, dobře vyváženého a s dobrou povahou.

POVAHA / TEMPERAMENT

Jako lovecký pes by norrbottenský špic měl být poslušný a odvážný, s výrazem pozornosti, aktivity, přátelskosti a sebevědomí. Nikdy není nervózní, plachý nebo agresivní.

HLAVA

Hlava

silná, suchá, dobře utvářená a při pohledu ze strany a shora klínovitého tvaru.

Lebka

středně široká a poměrně plochá; čelo je mírně vyklenuté. Nadočnicové oblouky mají být dobře vyznačené.

Stop

dobře, ale jen lehce vyznačený.

Nosní houba

černá.

Tlama

středně dlouhá, ostře se zužující. Její délka je rovna polovině délky hlavy nebo o něco kratší.

Hřbet nosu

rovný.

Pysky

tenké, suché a těsně přiléhající.

Zuby

nůžkový skus s dobře vyvinutými zuby.

Oči

středně velké, mandlového tvaru a šikmo posazené. Tmavě hnědé, jasné. Výraz je klidný a energický.

Uši

vysoko nasazené, mírně větší než střední velikosti, a pevně vztyčené. Špičky mírně zaoblené.

KRK

středně dlouhý, suchý a osvalený, mírně vyklenutý; nesený vztyčeně.

TRUP

TRUP

hloubka těla (vertikální vzdálenost od nejvyššího bodu kohoutku k nejnižšímu bodu hrudníku) má být rovna polovině celkové výšky v kohoutku.

Hřbet

krátký, silný, osvalený a pružný. Při pohledu ze strany mírně spáditý v kohoutku a pak rovný.

Bedra

krátká a široká.

Záď

středně dlouhá a široká, mírně spáditá, s dobře vyvinutým svalstvem.

Hrudník

středně hluboký a dlouhý. Při pohledu zpředu je hrudní koš oválný. Předhrudí dobře vyvinuté a dobře vyznačené. Fronta normální šířky. Při pohledu ze strany má nejnižší část hrudního koše dosahovat těsně pod lokty a plynule přecházet v linii břicha.

Břicho

mírně vtažené.

OCAS

poměrně vysoko nasazený, nesený v poměrně vysokém oblouku, volně zatočený, přičemž špička ocasu se dotýká strany stehna. Ocas nemá být delší než k hleznu. Zkrácený ocas není povolen.

Končetiny

Ramenní lopatka

dlouhá a široká, s dobře vyvinutým hřebenem a osvalením. Těsně přiléhající k hrudníku a uložená šikmo.

Nadloktí

má být stejné délky jako lopatka, silné, dobře přiléhající k hrudníku, ale dovolující volný pohyb, tvořící patrný úhel s hřebenem lopatky.

Loket

směřující dozadu.

Předloktí

rovné, se silnou kostrou, suché, ale pružně osvalené.

Nadprstí

silné, při pohledu zpředu tvoří s předloktím rovnou přímku. Mírně šikmé při pohledu ze strany.

Přední tlapky

malé, silné, směřující přímo vpřed, dobře klenuté a kompaktní, s dobře vyvinutými pevnými polštářky.

PÁNEVNÍ KONČETINY

při pohledu zezadu rovnoběžné.

Stehna

proporčně dlouhá, tvořící pravý úhel s pánví. Silně osvalená.

Kolena

silná.

Bérec

tvoří patrný úhel se stehnem.

Hlezno

široké a silné jak při pohledu zpředu, tak ze strany.

Zadní nadprstí

suché, pružné a poměrně dlouhé.

Zadní tlapky

jako přední tlapky. Směřující přímo vpřed.

POHYB

norrbottenský špic má ve cvalu i klusu vykazovat plynulý, pravidelný pohyb s velkým posunem a dobrým pokrytím prostoru. Hřbetní linie musí zůstat pevná. V pohybu musí být pánevní končetiny rovnoběžné.

OSRSTĚNÍ

SRST

tvrdá, krátká, rovná a poměrně přiléhající, s jemnou a hustou podsadou. Krátká na nosním můstku, lebce, uších a přední straně končetin, delší na krku, zadní straně stehen a spodní straně ocasu.

BARVA

všechny barvy jsou povolené. Ideální barva je bílá se žlutými nebo červenohnědými znaky

Ostatní

Výška v kohoutku

Psi: 45 cm.

Feny: 42 cm.

VADY

jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Poznámka: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz