F.C.I. – Standard

č. 291/16. 06. 1999/D

ZEMĚ PŮVODU

Německo

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

06. 01. 1994

VYUŽITÍ

Společenský pes

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

5. Skupina – Špicové a primitivní plemena

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

5. Asijští špicové a příbuzná plemena

Pracovní zkouška

Ne

 

 

Všeobecně

STRUČNÉ DĚJINY PLEMENE

V roce 1960 vzniklo křížením čau-čaua a vlčího špice plemeno, jež bylo nejříve nazváno vlčí čau. Po vkřížení samojeda roku 1973 bylo plemeno přejmenováno na „eurasiera“ a uznáno FCI.

CELKOVÝ VZHLED

Harmonicky stavěný, středně velký špicovitý pes se vztyčenýma ušima v různých barevných rázech, s délkou srsti, jež ještě ponechává rozeznatelné proporce těla, středně těžké stavby kostry.

DŮLEŽITÉ PROPORCE

Délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku. Poměr délky čenichu a délky mozkovny je přibližně stejný.

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA)

Sebevědomý, klidný, vyrovnaný s vysokým prahem vzrušivosti, ostražitý a pozorný, aniž by byl hlučný. Má silně vyvinutou vazbu na svou rodinu, vůči cizím je zdrženlivý bez agresivity. Chybí mu lovecký pud. K plnému rozvoji těchto znaků potřebuje eurasier stálý a úzký domácí kontakt se svou rodinou a chápavou, avšak důslednou výchovu.

HLAVA

Hlava

Harmonická, ne příliš široká lebka, tvar hlavy při pohledu shora a ze strany klínovitý, hřbet čenichu a mozkovny jsou paralelní.

Lebka

Plochá čelní partie s dobře patrnou čelní rýhou. Vyvinutý výběžek týlní kosti.

Stop

Málo výrazný.

Nos

Středně velký, nosní houba černě pigmentována.

Tlama

Ani příliš hrubá ani příliš špičatá. Zužuje se kupředu až k nosní houbě. Hřbet nosu a křídla dolní čelisti rovné.

Pysky

Okraje pysků napjaté a černě pigmentované.

Čelisti/ Zuby

Čelisti silné, široký oblouk dolní čelisti. Silný, úplný chrup (42 zubů podle zubního vzorce), skus buď nůžkový nebo klešťový. Horní řezáky dosahují buď těsně přes dolní řezáky, nebo na ně dosedají. Premoláry a moláry jsou v jedné řadě bez mezer. Všechny zuby stojí v čelisti kolmo.

Líce

Málo zdůrazněné

Oči

Tmavé, středně velké, nejsou usazeny příliš hluboko ani nejsou vypouklé. Oční štěrbiny jsou uloženy lehce šikmo. Okraje víček jsou černě pigmentovány a těsně přiléhají.

Uši

Jsou nasazeny zhruba na jednu šířku základny ucha od sebe, jsou středně velké a trojúhelníkovité, stojící. Špičky jsou lehce zaoblené. Špičky uší a střed odsazení čela tvoří téměř rovnostranný trojúhelník.

KRK

Je střední délky, v harmonii k celkovému vzhledu, je dobře osvalen. Kůže na hrdle pevně přiléhá. Přechod od krku k trupu je plynulý.

TRUP

Tělo

Silný, ne příliš krátký trup.

Kohoutek

Výrazný.

Hřbet

Pevný a rovný, velmi dobře osvalený.

Bedra

Mají dobrou délku a šířku, jsou velmi dobře osvalena.

Záď

Rovná, široká a silná.

Hrudník

Dosahuje až k lokti. Vyklenutí žeber je oválné. Dobře vyvinuté, ne však zdůrazněné předhrudí. Dlouhý, daleko dozadu dosahující výčnělek hrudní kosti.

Dolní linie

Lehce vtažená

OCAS

S rovným nasazením, kulatý a pevný, dobré tloušťky, zužuje se ke špičce. Je huňatě osrstěný, pokládá se kupředu přes hřbet nebo se ohýbá lehce ke straně či je nesen stočený. Pokud visí, dosahuje až k hlezennímu kloubu.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

Při pohledu zpředu rovně a paralelně postaveny, pozorovány ze strany mírně zaúhlené. Rameno a předloktí má téměř stejnou délku.

Plece

Dobře osvalené, lopatka je uložena trochu šikmo.

Rameno

Středně dlouhé a silně osvalené.

Loket

Přiléhá k hrudníku.

Předloktí

Středně dlouhé, dobře osvalené.

Nadprstní kloub

Silný.

Přední nadprstí

Středně dlouhé, při pohledu zpředu zcela rovné, pozorováno ze strany míří lehce vpřed.

Přední tlapky

Oválné; těsně přiléhající, přiměřeně vyklenuté prsty, silné, tmavě pigmentovaná drápy. Polštářky jsou pevné, dobře vyplněné, černě pigmentované. Mezi polštářky je husté osrstění.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Při pohledu zezadu rovné a paralelně postavené, pozorovány ze strany přiměřeně zaúhlené. Stehno a bérec mají téměř stejnou délku.

Pánev

Lehce šikmo položená.

Stehno

Středně dlouhé a silně osvalené.

Koleno

Stabilní, ne příliš silně otevřené.

Bérec

Středně dlouhý, dobře osvalený.

Hlezenní kloub

Není posazen příliš nízko, je stabilní, nestáčí se ani dovnitř ani ven.

Hlezno

dobré délky a šířky. Při pohledu ze strany je postaveno kolmo.

Zadní tlapky

Oválné, uzavřené, mírně vyklenuté. Drápy jsou tmavě pigmentovány. Polštářky pevné, dobře vyplněné, černě pigmentované. Husté osrstění mezi prsty.

POHYB

Prostorný, s plným posunem a dobrým vykročením.

OSRSTĚNÍ

SRST

Po celém těle hustá podsada a středně dlouhé, volně přiléhající pesíky. Tlama, obličej, uši a přední strana končetin jsou porostlé krátkou srstí. Ocas, zadní strana hrudních končetin (praporce) a pánevních končetin (kalhoty) jsou pokryté dlouhou srstí. Osrstění na krku je jen mírně delší než na těle, netvoří žádnou hřívu.

BARVA

Všechny barvy a jejich kombinace jsou povoleny, s výjimkou čistě bílé, bíle strakaté a játrové.

KŮŽE

Napjatá, pigmentovaná.

Ostatní

Kohoutková výška

Psi: 52 – 60 cm

Feny: 48 – 56 cm

Hmotnost

Psi: 23 – 32 kg

Feny: 18 – 26 kg

Směrodatná je vyváženost proporcí, avšak žádoucí je dosažení ideálních hodnot středních velikostních a váhových údajů

Kohoutková výška

Psi: 56 cm

Feny: 52 cm

Hmotnost

Psi: 26 kg

Feny: 22 kg

VADY

Na každou odchylku od uvedených bodů je nutno nahlížet jako na vadu, jejíž hodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky.

VYLUČUJÍCÍ VADY

  • Nedostatečný pohlavního výraz.
  • Chybění jednoho řezáku nebo špičáku, také jejich chybění ve větším počtu, chybění jednoho nebo více premolárů 3 nebo 4 stejně tak jako chybění jednoho nebo více molárů 1 nebo 2. Anomálie skusu.
  • Ektropium, entropium, příliš hluboko uložené nebo příliš malé oči.
  • Distichiáza (řasy rostoucí ve dvojité řadě).
  • Klopené uši, svěšené uši.
  • Zalomený ocas.
  • Silné ztráty pigmentu.
  • Bázlivost, plachost, přehnaná nedůvěřivost.

Poznámka: Psi – samci musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se úplně v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz