F.C.I. – Standard

č. 78 / 19.05.2009/ F

ZEMĚ PŮVODU

Velká Británie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

26.03.2009

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

3. Skupina – Teriéři

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Vysokonozí teriéři

Pracovní zkouška

Ne

 

Všeobecně

CELKOVÝ VZHLED

Mrštný, přizpůsobený k práci, vyvážených tělesných proporcí, kompaktní.

POVAHA A TEMPERAMENT

Oddaný, poslušný a dobře ovladatelný. Od přírody je veselý a plný života; málokdy bázlivý. Neustále v pohybu, odvážný, ale absolutně neagresivní, ačkoli je kdykoli připraven si v případě potřeby uhájit své.

HLAVA

Mozkovna

Plochá, mezi ušima středně široká.

Stop

Nepříliš výrazný.

Nosní houba

Černá.

Čenichová partie

Od stopu ke špičce nosu středně dlouhá.

Čelisti / zuby

Čelisti jsou mohutné, výrazně řezané, dosti hluboké a schopné tvrdého stisku; silné, s dokonalým pravidelným nůžkovým skusem, to znamená, že horní řezáky těsně překrývají dolní a jsou kolmo vsazené do čelistí.

Oči

Malé, dobře uložené v očních důlcích, tmavé; jejich výraz svědčí o temperamentu. Kulaté, vystouplé oko je vada.

Uši

Ve tvaru písmene V, malé; kůže není příliš tenká; nasazené dost vysoko, překlopené vpřed a přiléhající k lícím.

KRK

Středně dlouhý a středně silný, mírně klenutý a ladně vsazený do plecí.

TRUP

Hřbet

Krátký.

Bedra

Silná.

Hrudník

Dobré hloubky a středně široký. Žebra dosahují hodně dozadu.

OCAS

Dříve bylo obvyklé ocas kupírovat.

Kupírovaný

dobře nasazený. Nesený vztyčený, ne však zatočený nad hřbet.

Nekupírovaný

dobře nasazený. Nesený vztyčený, ne však zatočený nad hřbet. Harmonicky doplňuje zbytek těla.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

Běhy jsou rovné a svalnaté, mají dobrou kostru.

Lopatky

Dlouhé, šikmo uložené, se správným sklonem vzad.

Nadprstí

Kolmá a silná.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Silné.

Stehna

Svalnatá, správné délky.

Hlezna

Dobře zaúhlená, nízko uložená, s dobrou kostrou.

TLAPY

Malé, okrouhlé, kočičí.

CHODY / POHYB

Hrudní a pánevní končetiny se pohybují v ose přímo vpřed a rovnoběžně. Lokty se pohybují v ose těla, pohybují se lehce po stranách hrudníku. Kolenní klouby se nevytáčí ven, ani nevtáčí dovnitř.

OSRSTĚNÍ

SRST

Drátovitá, tvrdá, těsně přiléhající a bohatá. Absence podsady je chybou.

BARVA

Přednost se dává černé s pálením nebo tmavě šedé s pálením, bez černé kresby na prstech. Černé zbarvení pod hlezny je vysoce nežádoucí.

Ostatní

Kohoutková výška

Výška v kohoutku nepřekračuje 39 cm.

Hmotnost

9 – 9,5 kg.

VADY

Všechny odchylky od výše uvedeného standardu musí být považovány za vady a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a jejich vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: Psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz