F.C.I. – Standard

č. 73 / 02.02.1998

ZEMĚ PŮVODU

Velká Británie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

24.06.1987

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

3. Skupina – Teriéři

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

2. Nízkonozí teriéři

Pracovní zkouška

Ne

 

 

Všeobecně

celkový vzhled

Silně stavěný pes s velikostí vhodnou pro práci pod zemí; na krátkých nohou. Chová se ostražitě a působí dojmem velké síly a aktivity „v malém provedení“. Hlava se zdá být v poměru k velikosti psa dlouhá. Navzdory krátkým nohám je velmi hbitý a aktivní.

chování / povaha

Věrný a oddaný. Důstojný, nezávislý a zdrženlivý, avšak odvážný a velmi inteligentní. Nebojácný, ale nikdy agresivní.

 

HLAVA

Hlava

Dlouhá, avšak není v nepoměru k velikosti psa.

Lebka

Délka lebky umožňuje její náležitou šířku, avšak udržuje úzký, téměř plochý vzhled.

Stop

Mírný, avšak mezi lebkou a obličejovou částí přesně před očima výrazný.

Nos

Velký; z profilu se linie směřující od nosu k bradě jeví jako skloněná zpět dozadu.

Morda

Silně stavěná a celkově hluboká. Lebka a morda jsou stejně dlouhé.

Čelisti / zuby

Velké zuby s dokonalým pravidelným nůžkovým skusem, to znamená, že horní zuby těsně překrývají spodní zuby a jsou kolmo vsazené do čelistí.

Líce

Lícní kosti nevystupují.

Oči

Mandlového tvaru, tmavě hnědé, posazené dosti daleko od sebe a hluboko pod obočím, s bystrým a inteligentním výrazem.

Uši

Elegantní, jemné, špičaté, vztyčené uši nasazené na vrcholu lebky, avšak ne příliš blízko u sebe. Velké, v místě nasazení široké uši jsou vysoce nežádoucí.

krk

Svalnatý a středně dlouhý.

TRUP

Tělo

Hřbetní linie těla je rovná.

Hřbet

Úměrně krátký a náležitě osvalený.

Bedra

Svalnatá a hluboká.

Hrudník

Dobře klenutá žebra se zplošťují do hlubokého hrudníku a jsou uložená řádně vzad. Pevná vazba žeber a pánevních končetin.

Ocas

Středně dlouhý, dodávající psovi vzhled celkové vyváženosti. U kořene silný, směrem ke špičce se zužuje. Nasazený tak, aby byl nesený vzhůru nebo mírně prohnutý.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

Hlava je nesená na středně dlouhém, svalnatém krku, který je dobře modelovaný a zasazený do šikmých ramen. Hrudník je dosti široký a spadá mezi přední nohy. Hruď je náležitě položená před rovnýma nohama se silnými kostmi.

Lokty

Nesmějí být vybočené, ani uložené pod tělem.

Nadprstí

Rovné.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Na velikost psa pozoruhodně silné (mocné). Velké, široké hýždě.

Stehna

Hluboká.

Kolenní klouby

Dobře zaúhlené.

Hlezna

Krátká, silná, nevybočená, ani nevbočená.

tlapky

Přiměřeně velké, s řádnými polštářky, prsty náležitě klenuté a sevřené. Přední tlapky jsou mírně větší než zadní.

chůze / pohyb

Plynulý a volný pohyb, vpředu i vzadu přímý, celkově vyrovnaný, s posunem vycházejícím z pánevních končetin.

OSRSTĚNÍ

srst

Přilehlá dvojí srst: krátká, hustá a měkká podsada, tvrdá, hustá a drátovitá krycí srst, která spolu s podsadou vytváří ochranu odolnou proti vlivům počasí.

Barva

Černá, pšeničná nebo žíhaná jakéhokoli odstínu.

Ostatní

velikost a hmotnost

Výška v kohoutku 25,4 – 28 cm; hmotnost 8,6 – 10,4 kg.

Vady

Každou odchylku od výše uvedených požadavků je třeba považovat za vadu a míra závažnosti, s jakou by se mělo na tuto vadu pohlížet, by měla být přímo úměrná stupni odchylky.

Poznámka: Psi by měli vykazovat dvě zřetelně normální varlata, plně sestouplá v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz