F.C.I. – Standard

č. 339 / 19.05.2009/ F

ZEMĚ PŮVODU

Velká Británie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

26.03.2009

VYUŽITÍ

Robustní a vytrvalý pracovní teriér, specializovaný na práci pod zemí.

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

3. Skupina – Teriéři

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Vysokonozí teriéři

Pracovní zkouška

Ano

 

 

Chovatelské tipy

Parson Russel vyžaduje hodně aktivní život. Miluje například aportování a takzvané frisbee. Takové házení “talíře” ho pěkně utahá a váš pes bude spokojený.

Všeobecně

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED

Vikář John (Jack) Russell, zakladatel tohoto plemene, se narodil v roce 1795 v Darmouthu v Devonu. Stal se duchovním a většinu svého života působil ve velké farnosti Swymbridge v Devonu. Jako zkušený jezdec a velký lovec se začal vášnivě věnovat chovu a selekci teriérů. V roce 1873 byl jedním ze zakladatelů Kennel Clubu. Zemřel v roce 1883 v úctyhodném věku 87 let. Svého prvního teriéra si pořídil při svých studiích na Oxfordské univerzitě. Jednalo se o bílou fenu s hrubou srstí a znaky na hlavě, která se velmi podobala dnešnímu standardu.

Jack Russell provedl celou řadu křížení mezi různými pracovními jednobarevnými či skvrnitými teriéry. Jeho záměrem bylo vždy zdokonalovat lovecké schopnosti, aniž by bral příliš velký ohled na jednotnost typu. Tato tradice křížení s jinými plemeny teriérů pokračovala i nadále. Došlo i ke křížení Russelů s jinými plemeny psů, avšak potomci neodpovídali původnímu typu. Vzhledem k tomuto neuspokojivému výsledku byly takové pokusy ukončeny.

Od konce druhé světové války si plemeno získávalo stále větší oblibu na evropském kontinentu, zejména u lovců a jezdců (rozuměj – lovců na koních! p.p.). Anglický Kennel Club toto plemeno uznal dne 22. ledna 1990 a vydal oficiální prozatímní standard pod názvem „Parson Jack Russell Terrier“. FCI jej pak jako plemeno přijala do svého prozatímního seznamu 2. července 1990.

Stávající název Parson Russell Terrier byl plemenu udělen britským Kennel Club v roce 1999. Plemeno bylo definitivně uznáno F.C.I. dne 4. června 2001.

CELKOVÝ VZHLED

Pracovitý, aktivní a obratný pes, stavěný pro rychlost a vytrvalost. Celkové ztělesnění harmonie a pružnosti. Jizvy získané při práci jsou povoleny.

DŮLEŽITÉ PROPORCE

Tělesná stavba je dobře vyvážená. Celková délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa. Délka od nosu ke stopu je mírně kratší než délka od stopu k týlnímu hrbolu.

CHOVÁNÍ / POVAHA

Je to v zásadě pracovní teriér se zvláštní schopností pracovat pod zemí (norovat) a lovit s honiči. Je odvážný a přátelský.

HLAVA

Mozkovna

Plochá, středně široká, k očím se postupně zužuje.

Stop: Nevýrazný.

Nosní houba

Černá.

Čelisti / zuby

Čelisti jsou silné a svalnaté. Zuby s dokonalým pravidelným a úplným nůžkovým skusem, to znamená, že horní zuby těsně překrývají dolní zuby a jsou kolmo vsazené do čelistí.

Oči

Mandlového tvaru, dosti hluboko vsazené, tmavé, s živým výrazem.

Uši

Malé, ve tvaru písmene V, překlápějí se směrem dopředu, nesené těsně u hlavy; Konec ucha musí dosahovat k očnímu koutku; ohyb ucha nemá být výše, než je vrchol mozkovny. Kůže boltce je střední tloušťky.

KRK

Krk má čisté linie, je svalnatý, dostatečně dlouhý, směrem k plecím se rovnoměrně zesiluje.

TRUP

TRUP

Dobré proporce. Celková délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa.

Hřbet

Silný a rovný.

Bedra

Mírně klenutá.

Hrudník

Nepříliš hluboký, nepřesahuje hloubkou úroveň loktů; průměrně velké ruce by jej měly za plecemi obepnout. Žebra nejsou příliš klenutá.

OCAS

Obvykle bývalo zvykem ocas kupírovat.

Ocas kupírovaný

Délka je ve správném poměru s trupem a umožňuje dobré uchopení rukou. Je silný, rovný, středně vysoko nasazený, za pohybu nesen vzhůru vztyčený.

Ocas nekupírovaný

Je středně dlouhý a co nejrovnější, doplňuje celkový vzhled psa, je silný u kořene a ke konci se zužující. Středně vysoko nasazený, za pohybu nesen vzhůru vztyčený.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

Silné, musí být rovné, klouby nejsou vtočené ani vytočené.

Lopatky

Dlouhé, šikmé, dobře uložené vzad, umožňující volný pohyb v kohoutku.

Lokty

Přiléhají k tělu, volně se pohybují podle boků.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Silné, svalnaté, s dobrým úhlením.

Kolena

Dobře zaúhlená.

Hlezna

Nízko postavená.

Zadní nadprstí

Rovnoběžná, přinášející velký hybný moment.

TLAPY

Kompaktní s pevnými polštářky, nejsou vtočené dovnitř ani vytočené ven.

CHODY / POHYB

Volný, správně koordinovaný; oba páry končetin se pohybují v ose.

KŮŽE

Musí být silná a volná.

OSRSTĚNÍ

SRST

Přirozeně drsná, uzavřená a hustá, ať už je hladká nebo tvrdá. Břicho a spodek těla dobře osrstěné.

BARVA

Zcela bílá nebo převážně bílá s plavými, citrónovými či černými znaky nebo s jakoukoliv kombinací těchto barev, přednostně omezenými na hlavu a/nebo kořen ocasu.

Ostatní

Výška v kohoutku

Psi: Ideální výška v kohoutku: 36 cm

Feny: Ideální výška v kohoutku: 33 cm

Tolerance je +- 2 cm.

VADY

Všechny odchylky od výše uvedeného musí být považovány za vady a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a jejich vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: Psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz