F.C.I. – Standard

č. 12 / 19. 05. 2009/F

ZEMĚ PŮVODU

Velká Británie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

26.03.2009

VYUŽITÍ

Teriér

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

3. Skupina – Teriéři

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Vysokonozí teriéři

Pracovní zkouška

Nepovinná

 

 

Všeobecně

CELKOVÝ VZHLED

Aktivní a plný elánu. Kostra a síla odpovídají jeho malému rámci. Nesmí být hrubý nebo těžkopádný. Nemá ani příliš vysoké, ani příliš krátké nohy. V postoji foxteriér připomíná dobře stavěného loveckého koně (huntera) s krátkým hřbetem, ale pokrývá hodně terénu.

CHOVÁNÍ A TEMPERAMENT

Živý a rychlý v pohybu, bystrého výrazu, plný očekávání a reagující při sebemenším popudu. Přátelský, vstřícný a nebojácný.

HLAVA

Mozkovna

Plochá a středně úzká. Postupně se zužuje směrem k očím.

Stop

Mírný.

Nosní houba

Černá.

Čenichová partie

Čelisti, horní i dolní, jsou silné a svalnaté a nosní hřbet pod očima je jen nepatrně proláklý (nevýrazný stop). Tato část obličejové partie je jemně modelována tak, aby se nesbíhala v rovné linii jako klín.

Čelisti / zuby

Čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo.

Líce

Nikdy nejsou plné.

Oči

Tmavé, malé a poměrně hluboko vsazené, co nejkulatějšího tvaru. Výraz očí je živý a inteligentní.

Uši

Malé, ve tvaru písmene V, překlápějí se směrem dopředu, zcela k lícím. Nejsou zavěšené po stranách hlavy. Zlom (překlopení) ucha je nad úrovní horní části mozkovny. Boltec je středně silný.

KRK

Suchý, svalnatý, dobré délky, bez kožních řas, rozšiřující se k plecím.

TRUP

Hřbet

Krátký, rovný a pevný bez náznaku ochablosti.

Bedra

Silná, velmi mírně klenutá.

Hrudník

Hluboký, ne široký.

Žebra

Přední žebra jsou mírně klenutá, zadní žebra dlouhá.

OCAS

Dříve bylo obvyklé ocas kupírovat.

Kupírovaný ocas

Vysoko nasazený, nesený vesele, nikoli však nad hřbetem nebo stočený nad hřbet. Je dostatečně silný.

Nekupírovaný ocas

Spíše vysoko nasazený, nesený vesele, nikoli však nad hřbetem. Co nejrovnější. Středně dlouhý ocas dokresluje celkovou harmonii vzhledu psa.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

Ze všech úhlů pohledu musí být rovné. Kostra hrudních končetiny by měla být všeobecně silná.

Plece

Dlouhé, šikmé, se správným sklonem k zádi, hrot lopatky je jemně vyznačen, pohyb v kohoutku je volný.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Silné a svalnaté, záď nesmí být sražená a končetiny nesmí být příliš pokrčené.

Stehna

Dlouhá a silná.

Kolena

Korektně zaúhlená.

Hlezna

Nízko postavená.

TLAPY

Malé, kulaté a kompaktní. Polštářky pevné a tuhé, prsty mírně klenuté, nevybočující dovnitř ani ven.

CHODY / POHYB

Hrudní i pánevní končetiny se pohybují přímo vpřed a paralelně. Lokty se pohybují volně podél boků v ose těla. Při pohybu se kolena nevtáčejí ani nevytáčejí. Správný pohyb vychází ze zádi a je dán korektní stavbou pánevních končetin.

 

OSRSTĚNÍ

srst

Rovná, přiléhavá, hladká, tvrdá, hustá a bohatá. Břicho a vnitřní strany stehen nejsou holé.

barva

Bílá musí převládat; zcela bílá, bílá s tříslovými, černými, nebo černými a tříslovými znaky. Žíhané, červené nebo játrově hnědé znaky jsou nepřijatelné.

Ostatní

HMOTNOST

Psi: 7,3 – 8,2 kg (16 – 18 angl. liber)

feny: 6,8 – 7,7 kg (15 – 17 angl. liber).

VADY

Všechny odchylky od výše uvedeného textu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány v závislosti na stupni jejich závažnosti a jejích vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: Psi musí mít dvě normálně vyvinutá varlata, kompletně sestouplá v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz