F.C.I. – Standard

č. 246 / 20. 01. 1998/ GB

ZEMĚ PŮVODU

Česká republika

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

11.03.1997

VYUŽITÍ

Původně teriér k lovu lišek a jezevců, dnes spíše společenské plemeno.

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

3. Skupina – Teriéři

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

2. Nízkonozí teriéři

Pracovní zkouška

Ne

 

 

Všeobecně

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED

Český teriér je výsledek záměrného křížení psa sealyham teriéra s fenou skotského teriéra za účelem získání lehkého, krátkonohého, dobře pigmentovaného loveckého teriéra s praktickým menším klopeným uchem, snadnou úpravou srsti a dobře ovladatelného. Se šlechtěním plemene a upevňováním jeho charakteristik začal v r. 1949 pan František Horák z Klánovic u Prahy. V roce 1959 byli tito psi poprvé vystavováni a plemeno bylo uznáno F.C.I. v roce 1963.

CELKOVÝ VZHLED

Krátkonohý, dlouhosrstý, dobře stavěný a dobře osvalený teriér se spíše menším klopeným uchem, obdélníkového formátu.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT

Vyrovnaný, neagresivní, příjemný a veselý společník, dobře ovladatelný pes; poněkud rezervovaný k cizím osobám; velmi klidný a přívětivý.

HLAVA

Hlava

Tvoří dlouhý, tupý, nikoli však příliš široký klín; rovina přední části mozkovny tvoří výrazný úhel s hřbetem nosu.

Mozkovna

Ne příliš široká mezi ušima, mírně se zužující k nadočnicovým obloukům. Týlní hrbol dobře hmatný; lícní kosti mírně vystupující. Čelní rýha jen mírně naznačená.

Stop

Není zdůrazněn, ale je patrný.

Nosní houba

Tmavá a dobře vyvinutá. Černá u teriérů se šedomodrou srstí, játrová u světle kávových teriérů.

Hřbet nosu

Rovný.

Čelisti / zuby

Silné čelisti. Nůžkový nebo klešťový skus; plnochrupý (chybění obou zubů M3 v dolní čelisti se nepenalizuje). Zuby silné, pravidelně uspořádané a kolmo vsazené do čelistí.

Pysky

Poměrně masité, dobře přiléhající.

Líce

Lícní kosti nejsou příliš vystupující.

Oči

Střední velikosti, spíše hlouběji posazené, s přátelským výrazem; dobře kryté převislou srstí obočí. Hnědé nebo tmavě hnědé oči u psů se šedomodrou srstí, světle hnědé u psů se srstí barvy bílé kávy.

Hnědé nebo tmavě hnědé oči u psů se šedomodrou srstí, světle hnědé u psů se srstí barvy bílé kávy.

Uši

Střední velikosti, klopené tak, aby dobře zakrývaly zvukovod. Nasazeny spíše vysoko a ploše spadají podle lící.

Trojúhelníkového tvaru, s kratší stranou trojúhelníku v místě přehybu ucha.

KRK

Střední délky, poměrně silný, šikmo nesený. Kůže na krku je poněkud volnější, ale netvoří lalok.

TRUP

TRUP

Podlouhlý.

Horní linie

Ne přímá, protože bedra a záď musí být vždy mírně klenuté.

Kohoutek

Nepříliš výrazný; krk nasazen poměrně vysoko.

Hřbet

silný, střední délky.

Bedra

poměrně dlouhá, svalnatá, široká a mírně zaoblená.

Záď

Silně vyvinutá, svalnatá. Pánev mírně skloněná. Kyčelní kosti často poněkud výše než kohoutek.

Hrudník

Spíše válcovitý než hluboký; žebra dobře klenutá.

Břicho

Prostorné a lehce vtažené. Slabiny dobře vyplněné.

OCAS

Ideální délka je 18 – 20 cm; poměrně silný a nízko nasazený.

V klidu svěšený nebo mírně zahnutý na konci; při vzbuzené pozornosti je ocas nesen vodorovně nebo výš a tvarem připomíná šavli.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

Přední běhy musí být rovné, dobrých kostí a rovnoběžné.

Plece

Svalnaté.

Lokty

Poněkud volné, nejsou vbočené ani vytočené.

Přední tlapy

Velké; dobře klenuté prsty a silné drápy. Polštářky tlap dobře vyvinuté a silné.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Zadní běhy silné, rovnoběžné, dobře úhlené a svalnaté.

Holeně

Krátké.

Hlezna

Poměrně vysoko nasazená, silně vyvinutá.

Tlapy pánevních končetin

Menší než tlapy hrudních končetin.

CHODY / POHYB

Volný, vytrvalá, vydatný a živý. Cval pomalejší, ale vytrvalý. Hrudní končetiny se pohybují podél těla přímo vpřed.

OSRSTĚNÍ

TEXTURA

Srst je dlouhá, jemná, ale pevná, jen mírně zvlněná, hedvábně lesklá; ne příliš bohatá. Český teriér se upravuje stříháním (nůžkami). Na přední straně hlavy a nad očima se srst nestříhá, tvoří vous a obočí. Na spodní straně končetin, hrudníku a břicha je rovněž dlouhá nestříhaná srst. Ve výstavní kondici má být srst na šíji, plecích a hřbetě ne delší než 1-1,5 cm. Na bocích po stranách trupu a na ocasu je kratší a zcela krátká je na uších, lících a na dolní straně krku, na loktech, stehnech, lýtkách a okolo řitního otvoru. Přechod mezi ostříhanými a neostříhanými partiemi musí být příjemný na pohled a nikdy ne náhlý.

barva

Český teriér má dvě variety barvy srsti

 • šedomodrý (štěňata se rodí černá)
 • světle kávově hnědý (štěňata se rodí čokoládově hnědá)

 

U obou typů zbarvení jsou přípustné žluté, šedé nebo bílé odznaky na hlavě (vous, líce), hrdle, hrudi, břichu, končetinách a v okolí řitního otvoru. Někdy se vyskytuje bílý límec nebo bílá špička ocasu. Základní barva musí vždy převládat.

KŮŽE

Silná, pevná, bez záhybů nebo laloku. Pigmentovaná.

Ostatní

Kohoutková výška

Ideální velikost psa = 29 cm

u feny = 27 cm

Hmotnost nesmí být nižší než 6 kg a vyšší než 10 kg.

IDEÁLNÍ MÍRY

 

Psi

Feny

Výška v kohoutku

29 cm

27 cm

Délka lebky

21 cm

20 cm

Šířka lebky

10 cm

9 cm

Obvod hrudníku (za lokty)

45 cm

44 cm

Délka trupu

43 cm

40 cm

 

VADY

Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti.

 • Slabá konstituce.
 • Přechodná ztráta pigmentace nosu (sněhový nos).
 • Slabá, krátká nebo špičatá tlama, se slabě vyvinutými zuby.
 • Chybění jednoho (1) řezáku.
 • Oči příliš velké nebo vystupující.
 • Uši příliš velké nebo příliš malé nebo jiného tvaru či nesení, než je popsáno ve standardu.
 • Hřbet příliš dlouhý nebo příliš krátký.
 • Křivé hrudní končetiny, nekorektní postoj vpředu.
 • Příliš jemná nebo hrubá srst.

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY

 • Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.
 • Chybění více než 4 zubů celkem; chybění 2 nebo více řezáků.
 • Špičák ve vestibulární poloze (podkousnutý).
 • Ektropium nebo entropium.
 • Obvod hrudníku vyšší než 50 cm.
 • Zakroucený nebo nad hřbetem nesený ocas.
 • Žíhání dlouhé srsti u psů starších než dva roky.
 • Velmi hrubá, krepovitá, plstnatá (vatovitá) srst.
 • Více než 20 % bílých znaků, bílá lysina na hlavě.
 • Nepravidelný, trhaný, křečovitý pohyb („skotské křeče“).
 • Hmotnost nižší než 6 kg nebo vyšší než 10 kg
 • Bázlivost, nevyrovnanost nebo dispozici k agresivitě.

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování. Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz