F.C.I. – Standard

č. 183 / 18.04.2007 / D

ZEMĚ PŮVODU

Německo

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

06.03.2007

VYUŽITÍ

Domácí a společenský pes

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

2. Skupina – Pinčové + knírači + molossoidní psi a švýcarští salašničtí psi

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Pinčové a knírači

Pracovní zkouška

Ne

 

 

Chovatelské tipy

Pokud jste se rozhodli pořídit si Knírače, tak mu nezapomeňte pořídit kvalitní granule určené přímo pro ně.

Všeobecně

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED

Na přelomu století se vydal na svoji cestu malý knírač z oblasti Frankfurtu nad Mohanem, tehdy se ještě označoval jako drsnosrstý trpasličí pinč. Vytvořit z různých podob, velikostí a typů a z chaosu nejrůznějších druhů tvrdé, měkké a hedvábné struktury srsti malého psa, který se svým exteriérem a povahovými vlastnostmi dokonale podobá svému většímu bratru, střednímu kníračovi, rozhodně nebyla lehká úloha.

CELKOVÝ VZHLED

Malý, silný, spíše podsaditý než štíhlý, drsnosrstý, elegantní zmenšený dokonalý obraz knírače, bez nedostatků provázejících trpasličí vzhled.

DŮLEŽITÉ PROPORCE

 • Kvadratická stavba těla, přičemž kohoutková výška odpovídá zhruba délce trupu.
 • Celková délka hlavy (od špičky nosu k týlnímu hrbolu) odpovídá polovině délky hřbetu (kohoutek až nasazení ocasu).

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA)

Jeho povahové rysy odpovídají povahovým rysům knírače a jsou charakteristické temperamentem a chováním malého psa. Chytrost, neohroženost, vytrvalost a ostražitost jsou vlastnosti, které z malého knírače činí příjemného domácího psa a současně také hlídacího a společenského psa, kterého lze bez problémů chovat i v malém bytě.

HLAVA

Lebka

silná a protažená, bez silně vystupujícího týlního hrbolu. Hlava by měla odpovídat celkové mohutnosti psa. Čelo je ploché a probíhá bez vrásek a rovnoběžně se hřbetem nosu.

Stop

vzhledem k obočí se zdá být výrazně vyjádřen.

Nosní houba

nosní houba je dobře vyvinutá a vždy černá.

Tlama

končí tupým klínem. Hřbet nosu je rovný.

Pysky

černé, pevně a hladce přiléhající k čelistem, uzavřený koutek tlamy.

Čelisti / zuby

silná horní i dolní čelist. Úplný chrup (42 zubů podle zubního vzorce) s nůžkovým skusem je silně vyvinutý, s dobrým zámkem, čistě bílý. Žvýkací svaly jsou silně vyvinuté, ale pravoúhlý tvar hlavy (s vousem) nesmí narušovat příliš silně vyvinuté líce.

Oči

středně velké, oválné, směřující dopředu, tmavé, s živým výrazem; oční víčka dobře přiléhající.

Uši

překlopené uši, ve tvaru V, vysoko nasazené, stejnoměrně nesené, vnitřní okraje uší přiléhají k lícím, jsou otočeny směrem dopředu ke spánkům, přičemž rovnoběžný ohyb nesmí přesahovat přes temeno hlavy.

KRK

Svalnatá šíje je ušlechtile klenutá. Krk harmonicky přechází v kohoutek. V nasazení silný, jinak štíhlý, ušlechtile klenutý a odpovídající celkové mohutnosti psa. Kůže na hrdle těsně a bez záhybů přiléhá.

TRUP

Horní linie z profilu

vychází z kohoutku, směrem dozadu lehce klesá.

Kohoutek

tvoří nejvyšší bod horní linie.

Hřbet

silný, krátký a pevný.

Bedra

krátká, silná a hluboká. Vzdálenost od posledního žeberního oblouku ke kyčli je krátká, aby pes byl kompaktní.

Záď

probíhá s lehkým zaoblením, nepozorovaně přechází v nasazení ocasu.

Hruď

středně široká, oválného průřezu, dosahující až k loktům. Předhrudí je výrazně vyvinuté díky špičce hrudní kosti.

Dolní linie z profilu a břicho

slabiny nejsou nadměrně vtažené, s dolní stranou hrudního koše tvoří elegantně prohnutou linii.

OCAS

ponechán přirozeně, žádoucí je šavlovité nebo srpovité nesení ocasu.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

při pohledu zepředu jsou hrudní končetiny robustní, rovné a nejsou postaveny příliš úzce. Předloktí jsou při pohledu ze strany postavena rovně.

Plece

lopatka pevně přiléhá ke hrudníku, po obou stranách hřebene lopatky dobře osvalená a nahoře přesahuje trnové výběžky hrudní páteře. Uložené, pokud možno šikmo a dobře dozadu skloněné, úhel k vodorovné linii tvoří zhruba 50°.

Nadloktí

dobře přiléhá k trupu, je silní a svalnaté, svírá úhel s lopatkou zhruba 95° až 105°.

Loket

dobře přiléhající, není vytočen ven, ani vtočen dovnitř.

Předloktí

při pohledu ze všech stran dokonale rovné, silně vyvinuté a dobře osvalené.

Zápěstí

silné, stabilní, jen nepodstatně se odklánějící od struktury předloktí.

Přední nadprstí

při pohledu zepředu svislé, při pohledu ze strany lehce šikmo postavené, silné a lehce pružící.

Tlapy hrudních končetin

krátké a kulaté, prsty těsně sevřené a dobře klenuté (kočičí tlapky), s tmavými, krátkými drápy a hrubými polštářky tlap.

PÁNEVNÍ KONČETINY

při pohledu ze strany jsou šikmo postavené, při pohledu zezadu jsou rovnoběžné, nejsou postaveny příliš úzce.

Stehna

středně dlouhá, široká a silně osvalená.

Kolena

nejsou vtočená dovnitř ani vytočená ven.

Lýtka

dlouhá a silná, šlachovitá, přecházející v silné hlezno.

Hlezno

výrazné zaúhlení, silné, stabilní, není vtočeno dovnitř ani vytočeno ven.

Zadní nadprstí (nárt)

krátké a kolmo k zemi postavené.

Tlapy pánevních končetin

Prsty krátké, klenuté a těsně sevřené; drápy krátké a černé.

CHODY

pružné, elegantní, obratné, volné a prostorné. Hrudní končetiny kmitají, co nejdále dopředu, pánevní končetina dosahuje daleko a pruží a poskytuje potřebnou sílu impulzu (posun). Hrudní končetina na jedné straně a pánevní končetina na druhé straně se pohybují dopředu současně. Hřbet, vazy a klouby jsou pevné.

KŮŽE

na celém těle těsně přiléhá.

OSRSTĚNÍ

SRST

Srst by měla být drátovitá, tvrdá a hustá. Skládá se z husté podsady a krycí srsti, která nesmí být nikdy příliš krátká, je tvrdá a dobře přiléhá k tělu. Krycí srst je drsná, dostatečně dlouhá, aby bylo možné zkontrolovat její texturu, není rozježená ani zvlněná. Srst na končetinách má sklony být poněkud měkčí. Na čele a na uších je srst krátká. Typickým znakem plemene je vous, který se tvoří na tlamě a není příliš jemný, a dále huňaté obočí, které lehce zastírá oči.

BARVA

 • čistě černá s černou podsadou;
 • pepř a sůl;
 • černo-stříbrná;
 • čistě bílá s bílou podsadou.

U psů se zbarvením pepř a sůl je chovatelským cílem střední odstín se stejnoměrně rozloženým, dobře pigmentovaným pepřením a šedou podsadou. Přípustné jsou barevné odstíny od tmavě ocelově šedé až po stříbřitě šedou. Všechny barevné odstíny musí vykazovat tmavou masku, která podtrhuje výraz a musí harmonicky ladit s příslušným barevným rázem. Výrazné bílé znaky na hlavě, na hrudi a na končetinách jsou nežádoucí.

U černo-stříbrné barvy je chovatelským cílem černá krycí srst s černou podsadou; bílé odznaky nad očima, na lících, na vousech, na hrdle, na přední straně hrudi dva dělené trojúhelníky, na nadprstí hrudních končetin, na tlapách, na vnitřní straně pánevních končetin a kolem řitního otvoru. Čelo, šíje a vnější strana uší by měly být – stejně jako krycí srst – černé.

Ostatní

Kohoutková výška

Psi a feny mezi 30 a 35 cm.

Hmotnost

Psi a feny zhruba 4 až 8 kg.

VADY

Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

Zejména:

 • Těžká nebo kulatá mozkovna.
 • Vrásky na čele.
 • Krátká, špičatá nebo úzká tlama.
 • Klešťový skus.
 • Silně vystupující líce nebo lícní kosti.
 • Světlé, příliš velké nebo kulaté oči.
 • Nízko nasazený nebo příliš dlouhý ocas, rozdílně nesené uši.
 • Volná kůže na hrdle.
 • Lalok, štíhlá šíje.
 • Příliš dlouhý, klenutý nebo měkký hřbet.
 • Kapří hřbet.
 • Spadající záď.
 • Nasazení ocasu skloněné k hlavě.
 • Dlouhé tlapy.
 • Příliš krátká, dlouhá, měkká, zvlněná, střapatá nebo hedvábná srst.
 • Hnědá podsada.
 • U psů se zbarvením pepř a sůl: úhoří pruh nebo černé sedlo.
 • U černo-stříbrných psů nedostatečně čistě od sebe oddělené trojúhelníky na hrudi.
 • Nadměrná nebo nedostatečná výška až o 1 cm.

 

TĚŽKÉ VADY

 • Těžkopádná nebo příliš lehká, nízká nebo vysokonohá stavba těla.
 • Pohlavní výraz druhého pohlaví (například fena se samčím výrazem).
 • Ven vytočené lokty.
 • Strmé zaúhlení nebo sudovitý postoj pánevních končetin.
 • Příliš dlouhé lýtko.
 • Dovnitř vtočená hlezna.
 • Příliš krátké zadní nadprstí.
 • Bílá nebo skvrnitá srst u barevných rázů černá a pepř a sůl.
 • Skvrnitá srst u barevných rázů černo-stříbrná a bílá.
 • Nadměrná nebo nedostatečná velikost o více než 1 cm a méně než 2 cm.

 

VYLUČUJÍCÍ VADY

 • Plaché, agresivní, zlomyslné, přehnaně nedůvěřivé, nervózní chování.
 • Malformace libovolného druhu.
 • Nedostatečný typ.
 • Vady chrupu jako předkus, podkus, zkřížený skus.
 • Hrubé vady v jednotlivých oblastech – například vady stavby těla, vady osrstění a vady barev.
 • Nadměrná nebo nedostatečná výška o více než 2 cm.

Psi vykazující patrné psychické abnormality anebo projevující vady chování musí být diskvalifikováni.

Poznámka: psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz

 

 

Pin It on Pinterest