F.C.I. – Standard

č. 285 / 24.05.2002/ D

ZEMĚ PŮVODU

Španělsko

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

26. 05. 1982

VYUŽITÍ

Pes na štvanice určený k lovu zajíců v terénu, rychle pronásledující zvěř a lovící na dohled. Dříve se používal také k lovu jiných zvířat jako králíků, lišek, a dokonce divokých prasat, avšak v podstatě je toto plemeno určeno k lovu zajíců v terénu.

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

10. Skupina – Chrti

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

3. Krátkosrstí chrti

Pracovní zkouška

Ne

 

 

Všeobecně

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED

Plemeno Galgo Espaňol znali již staří Římané v antických dobách; lze však předpokládat, že k jeho rozšíření na iberský poloostrov došlo mnohem dříve. Toto plemeno pochází ze starých asijských chrtů a přizpůsobilo se na poměny španělských stepí a plošin. Během 16., 17. a 18. století byl byli psi tohoto plemene exportováni ve značném počtu do jiných zemí – například do Irska a Anglie. Galgo Espaňol je jedním z předků anglického chrta (Greyhound), který vykazoval stejné specifické charakteristické znaky plemena jako Galgo Espaňol. Tyto znaky později sloužily k výběru a přizpůsobení. Je třeba dodat, že mezi četnými citáty klasických autorů vyzdvihuje následující citát Hitova velekněze důležitý a původní účel využití uvedeného plemena: „Jakmile zajíc vyběhne, fenka Galga ho pronásleduje.“

CELKOVÝ VZHLED

Chrt značné velikosti, středního formátu, s lehce konvexním profilem, podlouhlé stavby těla, s dlouhou a štíhlou hlavou. Kompaktní kostra, dlouhá a štíhlá hlava, prostorný hrudní koš, silně vtažené břicho a velmi dlouhý ocas. Pánevní končetiny výrazně svisle postavené a dobře osvalené. Jemná krátká srst nebo polodlouhá drsná srst.

DŮLEŽITÉ PROPORCE

Obdélníkový trup: délka trupu je poněkud delší než kohoutková výška. Podstatné jsou především proporce a funkční harmonie v postoji i v pohybu.

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA)

Klidná a spíše rezervované povaha. Při lovu se však projeví jeho průbojnost a živost.

HLAVA

Hlava

V souladu s tělem je hlava dlouhá, kostnatá a suchá. Poměr délky mozkovny vzhledem k délce tlamy činí 5:6. Délka mozkovny je 5, délka tlamy je 6. Horní linie tlamy a lebky se lehce rozbíhají. Při pohledu shora by měla hlava být velmi dlouhá a stejnoměrná, s dlouhou a štíhlou tlamou.

Lebka

Štíhlá a z profilu lehce konvexní. Její délka přesahuje šířku. Středem klenby mozkovny probíhá rýha, která je v prvních dvou třetinách (při pohledu od tlamy) velmi výrazná. Čelní hrboly a týlní hrbol jsou jen naznačené.

Stop

Lehký, jen velmi málo vyjádřený.

Nosní houba

Malá, vlhká; černě pigmentovaná.

Tlama

Dlouhá, s lehce konvexním a štíhlým hřbetem nosu.

Pysky

Velmi suché. Horní pysk těsně překrývá dolní. Dolní netvoří žádný výrazný koutek tlamy. Pysky jsou jemné, těsně přiléhající a tmavě pigmentované.

Čelisti / zuby

Zuby silné, bílé a zdravé. Nůžkový skus. Špičáky jsou silně vyvinuty. Plný počet premolárů.

Oči

Malé, šikmo uložené, mandlového tvaru; přednostně tmavé, oříškově zbarvené. Klidný, měkký a zdrženlivý výraz.

Oční víčka

Jemná kůže a tmavá kůže sliznic. Velmi těsně přiléhají k oční bulvě.

Uši

Široké nasazení, trojúhelníkový tvar, masité v první třetině, k zaoblené špičce jsou tenčí a jemnější. Vysoko nasazené. Při vzbuzené pozornosti psa jsou uši v první třetině zpola vzpřímené, se složenými konci směřujícími stranou. V klidu (uvolnění) tvoří uši růžicové ucho těsně přiléhající k hlavě. Pokud uši natáhneme dopředu, dosahují těsně ke koutku tlamy.

Patro

Tmavé, se silně vystupujícími, výrazně vyjádřenými rýhami sliznice.

KRK

Dlouhý, oválný, plochý, štíhlý, silný a pohyblivý. Štíhlý u nasazení hlavy, k počátku trupu se lehce rozšiřuje. Horní linie je lehce konkávní. Dolní linie je téměř rovná, s lehkým vyklenutím uprostřed.

TRUP

Celkový pohled

Obdélníkový, silný a pohyblivý, vykazuje sílu, pohyblivost a vytrvalost. Hrudní koš je silně vyvinutý; silně vtažené břicho.

Horní linie z profilu

Lehce konkávně probíhající hřbetní linie, konvexně probíhající bederní partie. Bez náhlých přerušení a odchylek za pohybu, což působí dojmem velké pružnosti.

Kohoutek

Jednoduše naznačený.

Hřbet

Rovný, dlouhý a dobře vyznačený.

Bedra

Dlouhá, silná, nepříliš široká, s klenutou horní linií a kompaktním svalstvem, budící dojem pohyblivosti a síly. Výška beder může ve střední části přesahovat kohoutkovou výšku.

Záď

Dlouhá, silná a velmi šikmá. Její sklon vůči horizontále přesahuje 45°.

Hruď

Mohutná, ale přesto ne příliš široká; Hluboká, aniž by dosahovala k lokti, a velmi dlouhá až k volným žebrům. Vrchol prsní kosti vyjádřen.

Žebra

Plochá žebra s velkými mezižeberními mezerami. Žebra musí být dobře viditelná a vyjádřená. Obvod hrudního koše je jen o málo větší než kohoutková výška.

Dolní linie z profilu a břicho

Břicho je od konce prsní kosti silně vtažené. Krátké a suché boky. Dobře vyvinuté slabiny.

OCAS

Hluboko nasazen a u kořene ocasu silný. Probíhá podél končetin a těsně k nim přiléhá. Postupně se zužuje až k velmi tenké špičce. Pohyblivý a velmi dlouhý; dosahuje hluboko přes hlezno. V klidu má ocas srpovitý tvar, se solně vyjádřeným háčkem na konci směřujícím ke straně. Je zatažen mezi běhy a háčkem se téměř dotýká země před pánevními končetinami. To je charakteristický postoj, který plemeni propůjčuje typický vzhled.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

Běhy absolutně svislé, jemné, rovné a rovnoběžné; kratší a jemnější přední nadprstí. Zaječí tlapky.

Plece

Suché, Krátké a šikmé. Lopatka musí být výrazně kratší než pažní kost.

Nadloktí

Dlouhá pažní kost, delší než lopatka, velmi svalnaté, s volným loktem, třebaže loket těsně přiléhá k tělu.

Předloktí

Velmi dlouhé, rovné a rovnoběžné; dobře vyjádřené kosti; vystupující šlachy. Karpální polštářek velmi silně vyjádřen.

Přední nadprstí

Lehce skloněné, jemné a krátké.

Tlapy hrudních končetin

Zaječí tlapky. Těsně uzavřené a dobře klenuté prsty. Silné a dlouhé články prstů. Polštářky tlap tvrdé a dobře vyvinuté. Kůže mezi prsty přiměřeně vyvinutá; drápy jsou dobře vyvinuté.

Úhly

Úhel mezi lopatkou a pažní kostí 110 stupňů

Úhel mezi pažní kostí a předloktím 130 stupňů

PÁNEVNÍ KONČETINY

Silné, dobře vyznačené kosti; dlouhé, dobře vyvinuté osvalení. Absolutně svisle postavené, se správným úhlením. Dobře vyjádřená hlezna; krátké nadprstí postavené kolmo k zemi. Zaječí tlapky s klenutými prsty. Pánevní končetina budí dojem síly a obratnosti při dobrém posuvu.

Stehna

Velmi silná, dlouhá, svalnatá a pevná. Kosti stehna jsou optimálně svisle postavené (k podložce). Při pohledu zezadu je na první pohled vidět velmi dobře vyvinuté osvalení; délka dlouhého, plochého a silného stehna činí 3 délky lýtka.

Lýtka

Velmi dlouhá, s dobře vyjádřenými, jemnými kostmi. Svalnaté v horní části a méně svalnaté v dolní části, se zřetelně viditelnými žilami a šlachami.

Hlezno

Velmi vyjádřené s dobře viditelnými a silně vyvinutými Achillovými šlachami.

Nárt

Tenkým, krátký a kolmo k zemi postavený.

Tlapy pánevních končetin

Oválné, stejně formované jako tlapy hrudních končetin.

Úhly

Kyčle ke stehnu 110 stupňů

Stehno k holeni 130 stupňů

Úhel hlezna je větší než 140 stupňů

CHODY

Typickým způsobem pohybu tohoto plemena je přirozeně cval. Klus je velmi dlouhý, těsně nad zemí, pružný a energický. Bez tendence k mimochodu a k posunu bokem.

KŮŽE

Těsně přiléhá k tělu ve všech partiích, je odolná a pohyblivá, růžově zbarvená. Sliznice by měly být tmavé

OSRSTĚNÍ

SRST

Hustá, velmi jemní, krátká, hladká; stejnoměrně pokrývá celé tělo až po mezery mezi prsty. V zadní části stehen poněkud delší. Varieta s polodlouhou drsnou srstí vykazuje odlišnou drsnost a délku srsti; třebaže srst vždy stejnoměrně pokrývá celé tělo, vzniká vous na horním pysku, na tvářích, huňatých obočích a chocholce.

BARVA

Všechny barvy jsou přípustné. Typické barvy v pořadí, v jakém se jim dává přednost, jsou:

 • Plavé a více nebo méně tmavě žíhané, dobře pigmentované.
 • Černá.
 • Černá skvrnitá, světlé nebo tmavě.
 • Tmavé odstíny žluté.
 • Skořicová.
 • Žlutá.
 • Červená.
 • Bílá.
 • Skvrnitá

Ostatní

Kohoutková výška

Psi: 62 až 70 cm.

Feny: 60 až 68 cm.

Odchylky 2 cm nahoru jsou u psů vynikajících proporcí přípustné.

CHYBA

Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

LEHKÉ VADY

 • Hlava poněkud široký nebo nepříliš jemně cizelovaná.
 • Tlama příliš špičatá, při pohledu ze strany horní linie tlamy rovná.
 • Příliš zdůrazněné temeno.
 • Chybějící jakýkoliv premolár.
 • Klešťový skus.
 • Poněkud kratší ocas, dosahující jen těsně přes hlezno.
 • Jizvy, rány a oděry z lovu.

TĚŽKÉ VADY

 • Mohutná hlava.
 • Přehnaně široká mozkovna se špičatou tlamou.
 • Příliš zdůrazněný stop.
 • Horní linie tlamy a lebky rovnoběžné.
 • Silné pysky, vyslovený lalok.
 • Mírný podkus.
 • Ztráta špičáků, která nevznikla úrazem.
 • Světlé, kulaté oči, vystupující oči.
 • Entropium, ektropium.
 • Krátké, malé uši, postavené uši.
 • Krk kulatý a krátký.
 • Sedlovitě pronesený hřbet.
 • Výška beder, níž než v kohoutku.
 • Krátká, kulatá, příliš málo šikmá záď.
 • Příliš malý obvod hrudníku.
 • Sudovitě zaoblená žebra.
 • Krátké slabiny.
 • Oblé, silně vystupující a příliš málo protažené svaly.
 • Nesprávný postoj, prsty nejsou těsně sevřené; kravský postoj.
 • Slabé polštářky.
 • Kupírované uši nebo ocas.
 • Vnější linie hrubé, těžkopádné, neobratné.
 • Nevyvážená povaha.

VYLUČUJÍCÍ VADY

 • Agresivita nebo bojácnost.
 • Nedostatky typu.
 • Rozštěp nosu.
 • Silný podkus nebo předkus.
 • Horní linie velmi široká, plochá a rovná.
 • Hrudník zasahující hlouběji než k loktům.
 • Znak, který naznačuje nebo dokazuje vkřížení jiného plemena.

Psi vykazující patrné psychické abnormality anebo projevující vady chování musí být diskvalifikováni.

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz

 

Pin It on Pinterest