F.C.I. – Standard

č. 240 / 13.9.2000 / D

ZEMĚ PŮVODU

Maďarsko

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

06.04.2000

VYUŽITÍ

Pes k lovu a štvaní zvěře, lovící zrakem. Přesto však má pozoruhodně vyvinutý čich. Používá se k dostihům a coursingu, kde se především osvědčuje na delších tratích. Je velmi dobrý společník a věrný hlídač.

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

10. Skupina – Chrti

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

3. Krátkosrstí chrti

Pracovní zkouška

Ne

 

 

Všeobecně

Krátký nástin historie

Maďarský chrt je prapůvodní lovecký pes. Jeho původ lze vysledovat až do doby dobytí země Maďary. Dokazují to při vykopávkách nalezené lebeční kosti. Ke zvýšení jeho rychlosti bylo v 19. století toto plemeno kříženo s různými chrty.

celkový zjev

Jeho zjev vyzařuje sílu, stavba kostí a osvalení jsou dobře vyvinuté. Je elegantní.

důležité proporce

  • Tělesná délka je poněkud větší než výška v kohoutku.
  • Délka nosního hřbetu odpovídá zhruba polovině délky hlavy.

chování, charakter, povaha

Neúnavný, vytrvalý, rychlý, otužilý, odolný. Vynikající na dostizích. Na mnohých tratích je rychlejší než greyhound. Je zdrženlivý, ale ne bázlivý. Je chytrý, inteligentní a věrný. Je ostražitý, jeho instinkt, s kterým chrání osoby stejně jako dům, je výrazný, což ale nevede k agresivitě nebo náchylnosti ke kousání.

HLAVA

Hlava

Shora a se strany má tvar klínu s velmi širokou základnu.

Lebka

Přiměřeně silná a široká. Čelo je poměrně široké.

Stop

Výrazný.

Nosní houba

poměrně velká, dobře pigmentovaná, s velkými širokými nosními otvory.

Tlama

Silná, podlouhlá, ne moc zašpičatělá.

Pysky

Dobře přiléhající, uzavřené a pigmentované.

Čelisti, zuby

Mohutné silné čelisti, dobře vyvinuté silné zuby požadovaného zubního vzorce, úplný nůžkový skus.

Líce

Mohutné a svalnaté.

Oči

Středně velké, tmavé, ani nevystupující, ani hluboce uložené. Živý a inteligentní výraz.

Uši

Dosti velké, silných tkání. Středně vysoko nasazené a přiléhající ke krku jako dobře nesené ucho ve tvaru růže. Při vzrušení postavené. Žádoucí je spíše těžké než lehké ucho. Trvale vzpřímeně nesené uši jsou vadné.

krk

Středně dlouhý, elegantní, suchý, svalnatý, bez záhybů.

TRUP

Kohoutek

Dobře vyvinutý, svalnatý, dlouhý.

Hřbet

Široký, rovný, pevný, velmi dobře osvalený.

Bedra

Velmi široká, rovná, značně osvalená.

Záď

Široká, lehce spadající se silným svalstvem.

Hrudník

Hrudní koš je hluboký a silně klenutý s dostatečným prostorem pro mohutné plíce a srdce. Dobře klenutá a daleko dozadu sahající žebra.

Břicho

Lehce vtažené.

Ocas

Středně vysoko nasazen, silný, mírně se zužující a lehce zatočený, dosahující až ke hleznu. Na spodní straně je pokryt hrubou srstí. V klidu je nesen volně dolů, v pohybu může být zdvižen až ke hřbetní linii.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

Hrudní končetiny jsou silné a svalnaté. Při pohledu zepředu a zezadu jsou rovné a rovnoběžné.

Plece

Přiměřeně šikmé, pohyblivé, svalnaté a dlouhé.

Nadloktí

Dlouhé, mírně šikmé, svalnatý.

Loketní kloub

Přiléhá elasticky k hrudnímu koši, je pohyblivý, nevybočující ani dovnitř, ani ven.

Předloktí

Dlouhé, rovné se silnou strukturou kosti a suchým osvalením.

Zápěstí

Široké, silné.

Nadprstí

Krátké, kolmé.

Přední tlapky

Podlouhlé, poměrně velké. Silné polštářky, silné a krátce držené drápy.

PÁNEVNÍ KONČETINY

pánevní končetiny jsou dobře, ale nepřemrštěně zaúhlené, silně osvalené, se silnou stavbou kostí. Při pohledu zezadu jsou rovnoběžné.

Stehno

Mohutně osvalené s dlouhými svaly.

Kolenní kloub

Středně zaúhlen, silný, nevybočující ani dovnitř, ani navenek.

Bérce

Dlouhé, se suchým osvalením.

Hlezno

Silné, hluboko postavené.

Zadní nadprstí

Při pohledu zezadu v pohybu i v klidu souběžné.

Zadní tlapka

Poměrně velká, poněkud podlouhlá se silnými polštářky a drápy.

pohyb

Prostorný, pružný v klusu, při pohledu zepředu i zezadu se končetiny pohybují paralelně.

kůže

Poměrně silná, všude dobře přiléhající, netvořící ani záhyby, ani lalok.

OSRSTĚNÍ

Srst

Krátká, hustá, drsná, hladce přiléhající. V zimě se může ve značném množství tvořit podsada.

Barva

Všechny známé barvy a barevné kombinace chrtů s výjimkou barev a barevných kombinací uvedených ve vylučujících vadách.

Ostatní

Kohoutková výška

psi 65 – 70 cm

feny 62 – 67 cm

Změřená výška v centimetrech není tak důležitá jako celková harmonie proporcí.

vady

Každá odchylka od uvedených bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni.

vylučující vady

  • Atypický tvar hlavy.
  • Předkus, podkus, zkřížený skus.
  • Chybějící zub nebo více zubů u řezáků, špičáků, premolárů 2-4 a molárů 1-2, chybějící více než dvou PM1; na M3 se nebere zřetel.
  • Entropium, ektropium.
  • Barvy modrá, modrobílá, hnědá, vlčí šeď, stejně jako černá s pálením, tříbarevnost.
  • Agresivita

Poznámka: Psi musí mít dvě zřetelná a normálně vyvinutá varlata v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz

 

Pin It on Pinterest