F.C.I. – Standard

č. 200 / 17. 06. 1998 / GB

ZEMĚ PŮVODU

Itálie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

30.03.1992

VYUŽITÍ

Dostihový pes

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

10. Skupina – Chrti

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

3. Krátkosrstí chrti

Pracovní zkouška

Ne

 

 

Všeobecně

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED

Tento malý italský chrt pochází z malých plemen chrtů, kteří žili na dvorech faraonů již ve starém Egyptě. Toto plemeno se dostalo v pátém století před naším letopočtem přes Laconii (Řecko), kde byl jeho chov doložen řadou obrazů na vázách a nádobách na nápoje, až do Itálie. Svého největšího rozšíření se dočkalo v dobách renesance na dvorech šlechty. Italské chrtíky nacházíme nezřídka na malbách největších italských a zahraničních mistrů.

CELKOVÝ VZHLED

pes podlouhlých linií a čtvercového rámce; jeho postava připomíná greyhounda nebo sloughi v malém. Lze ho směle označit za ukázku graciéznosti a ušlechtilosti.

DŮLEŽITÉ PROPORCE

Délka jeho trupu odpovídá kohoutkové výšce nebo je o něco menší. Délka mozkovny odpovídá polovině celkové délky hlavy. Délka hlavy může dosahovat až 40% kohoutkové výšky.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT

Zdrženlivá, něžná, ovladatelná.

HLAVA

Hlava

podlouhlého tvaru a užší; délka hlavy může dosahovat až 40% kohoutkové výšky.

Mozkovna

Plochá lebka s paralelními liniemi mozkovny a hřbetu nosu. Délka mozkovny odpovídá polovině celkové délky hlavy. Oblast pod očima je dobře formována.

Stop

prohlubeň mezi čelem a nosem je jen velmi málo vyznačena.

Nosní houba

tmavá, přednost se dává černé barvě, s dobře otevřenými nozdrami.

Tlama

Špičatá.

Pysky

Tenké a dobře přiléhající k čelistem. Okraje pysků velmi tmavě pigmentovány.

Čelisti / zuby

podlouhlé, se řezáky řazenými do korunky, zuby v poměru k velikosti psa silné. Zuby zdravé a kompletní, kolmo vsazené do čelistí; nůžkový skus.

Líce

Suché.

Oči

velké a výrazné; oční bulvy nejsou zasazeny příliš hluboko, ani nevystupují. Duhovka tmavá, okraje víček pigmentované.

Uši

Nasazeny velmi vysoko, s jemnou chrupavkou. Složené a neseny dozadu nk šíji nebo horní části krku (růžicové ucho). Při vzbuzené pozornosti se ucho v nasazení vztyčí a boltec stojí střechovitě ke straně, což je poloha označovaná také jako motýlí ucho nebo ucho do vrtule.

KRK

Profil

Horní linie probíhá v lehkém oblouku a u kořene krku je přerušena kohoutkem.

Délka

Odpovídá délce hlavy.

Tvar

Komolý kužel, dobře osvalený.

Kůže

Suchá a bez laloku.

TRUP

TRUP

Jeho délka odpovídá kohoutkové výšce nebo je o něco menší.

Horní linie

Rovný profil s klenutou bederní partií. Zakřivení beder harmonicky přechází v záď.

Kohoutek

Dosti dobře definován.

Hřbet

Rovný, dobře osvalený.

Záď

Silně spadající, široká a svalnatá.

Hrudník

Štíhlý, hluboký, dosahující až k loktům.

OCAS

Nízko nasazený; již u kořene je tenký a ke špičce se výrazně zužuje. V první polovině nesený nízko a rovně, ve druhé polovině se zakřivuje. Protažený mezi stehny a vytažený vzhůru směrem k horní linii by měl mírně přesahovat úroveň kyčelní kosti. Pokrytý krátkou srstí.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

Celkově rovné a svisle postavené, suché osvalení.

Plece

Velmi mírně s výrazným vystupujícím, suchým a dobře vyvinutým osvalením.

Nadloktí

Ramena s velmi otevřeným úhlem mezi lopatkou a pažní kostí a rovnoběžná se střední rovinou trupu.

Lokty

nevytáčejí se dovnitř ani ven.

Předloktí

Délka končetiny mezi loktem a podložkou poněkud přesahuje délku mezi loktem a kohoutkem; velmi jemná stavba kostí; při pohledu ze strany i zepředu je předloktí postaveno zcela svisle.

Zápěstí

Postaveno v prodloužení svislice předloktí; při pohledu ze strany poněkud skloněné.

Tlapky hrudních končetin

Téměř oválného tvaru, malé s klenutými a dobře uzavřenými prsty. Polštářky pigmentované. Drápy černé nebo tmavé podle barvy srsti tlapy, na níž je přípustný bílý znak.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny dokonale rovné a rovnoběžné.

Stehna

Dlouhá, suchá, ne příliš těžká, s velmi výrazným osvalením.

Bérce

Velmi šikmé, s jemnou stavbou kostí a dobře vyjádřenou rýhou mezi svaly lýtka.

Pata a nárt

Leží na kolmici spuštěné k zemi ze sedacích hrbolů.

Tlapky pánevních končetin

méně oválné než u hrudních končetin, klenuté a sevřené prsty; polštářky a drápy pigmentované jako u tlap hrudních končetin.

CHODY / POHYB

pružný, harmonický, ne s vysokou akcí. Rychlý cval se silným odrazem.

KŮŽE

Jemná a na celém těle dobře přilehlá s výjimkou loktů, kde je poněkud méně napnutá.

OSRSTĚNÍ

SRST

Osrstění je na celém těle krátké a jemné, žádný náznak třásní.

BARVA

Jednobarevná černá, šedá, břidlicová, žlutá (italsky: izabel), ve všech možných odstínech. Bílá se toleruje pouze na hrudi a tlapkách

Ostatní

Výška v kohoutku

Psi a feny od 32 do 38 cm.

Hmotnost

Psi a feny: nejvýše 5 kg

VADY

Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti.

 

 • Trvalý mimochod.
 • Taneční krok s vysokou akcí končetin.

 

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY

 • Agresivní nebo přehnaně plachá povaha.
 • Silně divergující nebo konvergující linie mozkovny a tlamy.
 • Nosní houba zcela nebo částečně nepigmentována.
 • Hřbet nosu konvexně nebo konkávně prohnutý.
 • Podkus nebo předkus.
 • Oči různých barev; celková depigmentace okrajů očních víček.
 • Ocas nesený nad hřbetem; vrozená nebo získaná ztráta ocasu nebo zkrácený ocas.
 • Paspárky.
 • Vícebarevná srst; bílá jinde než na hrudi a tlapkách, jak je uvedeno výše.
 • Velikost pod 32 cm nebo přes 38 cm – u psů i u fen.

 

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz

 

Pin It on Pinterest