F.C.I. – Standard

č. 307 / 03. 06. 1998 / GB

ZEMĚ PŮVODU

Mali

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

22.08.1994

VYUŽITÍ

Lov na dohled. Nomádi v něm kromě toho vidí zvíře, kterým se mohou pyšnit, i společníka.

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

10. Skupina – Chrti

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

3. Krátkosrstí chrti

Pracovní zkouška

Ne

 

 

Všeobecně

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED

Jedná se o afrického chrta afroasijského typu, který se objevil v Evropě kolem roku 1970. Pochází z pánve střední Nigérie, mimo jiné z údolí Azawakh. Po staletí doprovází nomády jižní Sahary.

CELKOVÝ VZHLED

Jakožto obzvlášť vysokonohý a elegantní pes působí Azawakh celkovým dojmem vysoké ušlechtilosti. Kostra a svalstvo jsou pod tenkou a suchou krycí tkání (kůží) viditelné. Tento chrt je vysokonohý a jeho tělo lze popsat jako na výšku postavený obdélník.

DŮLEŽITÉ PROPORCE

Délka těla / výška v kohoutku = 9:10. u fen může být tento poměr lehce překročen.

hloubka hrudníku / výška v kohoutku = zhruba 4:10.

délka čenichu / délka hlavy = 1:2.

šířka lebky / délka hlavy = 4:10.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT

Živý, pozorný, zachovává si odstup, vůči cizím je rezervovaný, někdy dokonce nepřístupný, ale k lidem, které je k sobě ochoten připustit, umí být něžný a láskyplný.

HLAVA

HLAVA

Dlouhá, jemná, suchá, cizelovaná, poměrně úzká, ale ne přehnaně.

Mozkovna

Mozkovna je téměř plochá, spíše podlouhlá. Šířka lebky musí být zřetelně menší než polovina délky hlavy. Horní linie lebky a tlamy jsou často lehce divergentní směrem dopředu. Nadočnicové oblouky a čelní rýha jsou mírně vyznačené. Týlní hřeben naproti tomu zřetelně vystupuje a týlní hrbol je vyznačený.

Stop

Velmi málo vyznačený.

Nosní houba

Nozdry jsou dobře otevřené. Nosní houba je černá nebo hnědá.

Tlama

Dlouhá, rovná, směrem dopředu ne přehnaně se zužující.

Čelisti / zuby

Dlouhé a silné. Nůžkový skus.

Líce

Ploché.

Oči

Mandlového tvaru, dosti velké. Jejich barva je tmavá nebo jantarová. Oční víčka pigmentovaná.

Uši

Dost vysoko nasazené. Jsou tenké, vždy svěšené a ploché, s poměrně širokou základnou, přilehlé k lebce, nikdy ve tvaru „růžicového ucha“. Mají tvar trojúhelníku s lehce zaobleným koncem. Při pozornosti chrta se jejich základna vztyčí.

KRK

Dobře odsazený, dlouhý, štíhlý a svalnatý, lehce klenutý. Kůže je tenká a netvoří lalok.

TRUP

Horní linie

Téměř rovně probíhající, vodorovná nebo ke kyčlím lehce stoupající.

Kohoutek

Dosti vystupující.

Bedra

Krátká, suchá a často lehce klenutá.

Kyčelní hrboly

Zřetelně vystupující, vždy ve stejné výšce jako kohoutek nebo výše.

Záď

Šikmá, ale ne příliš silně spadající.

Předhrudí

Ne příliš široké.

Hrudník

Dobře vyvinutý do délky, hluboký, ale nedosahuje k úrovni loktů. Není příliš široký, musí ale poskytovat dostatečný prostor pro srdce; proto se hrudní koš za hrudní kostí nesmí náhle zužovat.

Žebra

Dlouhá, viditelná, lehce a pravidelně zaoblená až k hrudní kosti.

Dolní linie

Oblouk hrudní kosti je zdůrazněn a bez přerušení přechází až do velmi vysoko vtaženého břicha pod klenbu beder.

OCAS

Nízko nasazený, dlouhý, tenký, suchý, ke konci se zužující. Je pokrytý stejnou srstí jako tělo, na špičce ocasu je bílý štěteček. Je dolů nesený, s lehce vzhůru ohnutým koncem. Při vzrušení může být nesen nad horizontálou.

Končetiny

Celkový vzhled

Dlouhé, jemné, téměř zcela kolmo postavené; Postavení absolutně rovné a svislé.

Plece

Dlouhé, suše osvalené, při pohledu z profilu trochu šikmo postavené. Úhel lopatka – kost ramenní velmi otevřený (přibližně 130°).

Přední tlapy

Okrouhlého tvaru s jemnými a těsně sevřenými prsty; Polštářky jsou pigmentované.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Celkový vzhled

Dlouhé a suché; běhy dokonale svislé.

Stehna

Dlouhá, s vystupujícím suchým osvalením. Úhel kost kyčelní – kost stehenní je velmi otevřený (přibližně 130°).

Kolena

Úhel kost stehenní – kost holenní je velmi otevřený (přibližně 145°).

Nárty

hlezno a nárt jsou rovné a suché bez paspárků.

Zadní tlapy

Okrouhlého tvaru. Polštářky jsou pigmentované.

CHODY / POHYB

Vždy velmi pružný, především v klusu a v kroku s vysokou akcí končetin. Skokový cval. Azawakh působí dojmem velké lehkosti a pružnosti. Pohyb má u tohoto plemene podstatný význam.

OSRSTĚNÍ

SRST

Krátká, jemná, na břiše řidší až žádná.

BARVA

Písková, strakatost se omezuje na končetiny. Všechny barevné odstíny od světle pískové do tmavě červené jsou přípustné. Na hlavě může, nebo také nemusí být černá maska, lysina se objevuje velmi nepravidelně. Ke zbarvení patří bílá skvrna na hrudi a bílý konec ocasu. Všechny čtyři končetiny musí mít bílé ponožky, přinejmenším musí být na tlapkách stopy bílé barvy. Černé žíhání je přípustné.

KŮŽE

Tenká, na celém těle těsně přiléhající.

Ostatní

Výška v kohoutku

Psi: mezi 64 a 74 cm

Feny: mezi 60 a 70 cm

Hmotnost

Psi: přibližně 20 až 25 kg

Feny: přibližně 15 až 20 kg

VADY

Jakákoliv odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti.

 • Celkový vzhled: těžký
 • lebka příliš široká
 • zdůrazněný stop
 • tělo příliš dlouhé
 • kyčelní hrboly zřetelně níže než kohoutek.
 • silná depigmentace nosní houby

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY

 • nedostatek v typu (zejména když naznačuje nedávné křížení s jiným plemenem).,
 • silné anatomické znetvoření, nezpůsobené úrazem
 • vrozené anomálie, vedoucí k invaliditě.
 • každá znatelná podstatná vada.
 • předkus nebo podkus
 • světlé oko, například holubí nebo dravčí
 • žebra, která jsou v dolní části hrudníku zaoblená dovnitř, takže hrudník má tvar „pouzdra na housle“
 • srst neodpovídající standardu.
 • drsná nebo polodlouhá srst.
 • chybění jakýchkoliv bílých znaků na jedné nebo více končetinách.
 • odchylka větší než 3 cm od rozměrů uvedených ve standardu.
 • plachá, panicky bázlivá nebo útočně agresivní povaha.

Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz

 

Pin It on Pinterest