F.C.I. – Standard

č. 228 / 22. 11. 2004 / GB

ZEMĚ PŮVODU

Afghánistán

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

09.11.2004

VYUŽITÍ

Chrti

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

10. Skupina – Chrti

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Dlouhosrstí chrti

Pracovní zkouška

Ne

 

 

Všeobecně

CELKOVÝ VZHLED

Celkové vzezření psa působí dojmem síly a důstojnosti, kombinované s rychlostí a silou. Hlava je nesena hrdě.

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT

Pro toto plemeno je typický východní, respektive orientální výraz. Afgánský chrt se dívá na člověka a jakoby “skrze něho”. Důstojná a zdrženlivá, s určitou vášnivou nespoutaností.

VELIKOST

Ideální kohoutková výška: psi 68 – 74 cm (27-29 palců); feny 63 – 39 cm (25-27 palců).

VADY

Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

Diskvalifikován musí být každý pes, u kterého se zřetelně projevují fyzické abnormality nebo poruchy chování.

HLAVA

Mozkovna

Dlouhá, ne příliš úzká lebka, se zřetelně vystupujícím týlním hrbolem. Správných proporcí a s dlouhou »kšticí«.

Nosní houba

Přednost má černý nos, u světle zbarvených psů se připouští játrový.

Stop

Mírný.

Tlama

Dlouhá morda s čelistmi, které prokazují schopnost pevně uchopit.

Čelisti / zuby

Čelisti silné, s dokonalým, pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tj. horní řezáky těsně překrývají dolní řezáky a jsou posazeny v čelistech kolmo. Klešťový skus se toleruje.

Oči

Přednost se dává tmavým očím, zlatý odstín však není na překážku. Jsou téměř trojúhelníkové, uložené mírně šikmo směrem nahoru od vnitřních koutků k vnějším.

Uši

Nasazené nízko a hodně vzadu na hlavě, těsně přiléhající k hlavě. Kryté dlouhou hedvábnou srstí.

KRK

Dlouhý, silný s hrdým držením hlavy.

TRUP

Hřbet

Hřbet je rovný, přiměřeně dlouhý, s dobrým osvalením.

Bedra

Rovná, široká a spíše krátká.

Záď

Mírně klesá směrem k nasazení ocasu. Kyčelní kosti dosti zřetelně vystupují a jsou široce posazeny.

Hrudník

Přiměřené klenutí žeber a dobrá hloubka hrudníku.

OCAS

Nepříliš krátký. Nízko nasazený, na konci jednou zatočen. V pohybu nesen výš. Řídce osrstěný.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

Přední běhy musí být rovné, dobrých kostí, při pohledu zepředu v jedné linii s plecemi.

Plece

Dlouhé a šikmé, dobře uložené vzad, dobře osvalené a silné, aniž by byly příliš těžké.

Nadloktí

dlouhé a šikmo uložené.

Lokty

Při pohledu ze strany jsou na svislici pod kohoutkem. Těsně přimknuté k hrudnímu koši, nejsou vtočené dovnitř ani vytočené ven.

Nadprstí

Dlouhé a pružné.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Mocné. Velká vzdálenost mezi kyčlí a hlezenními klouby a poměrně malý odstup mezi hlezenními klouby a tlapkami.

Kolena

Dobře zaúhlená a formovaná.

Paspárky

Mohou být odstraněny.

TLAPY

Přední tlapky jsou silné a velké, široké i dlouhé, dobře pokryté dlouhou, hustou srstí; prsty klenuté. Polštářky tlap stojí pevně na zemi. Zadní tlapky jsou dlouhé, ale ne tak široké jako přední; kryté dlouhou hustou srstí…

CHODY / POHYB

Plynulý a pružný v prvotřídním stylu.

OSRSTĚNÍ

SRST

Na žebrech, na hrudních i pánevních končetinách a na slabinách dlouhá a velmi jemná srst. U dospělých psů od plecí směrem dozadu a podél hřbetu je srst krátká a uzavřená. Od lící dozadu dlouhá srst, se zřetelnou hedvábnou »kšticí«. Na lících je srst krátká. Uši a běhy jsou dobře osrstěné. Záprstí smějí být holá. Srst se musí přirozeně vyvíjet. Srst můžete trimovat speciálními hrabičkami vhodnými pro toho plemeno.

BARVA

Všechny barvy jsou přípustné.

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz

 

Pin It on Pinterest