plemena psů - šiperka
F.C.I. – Standard č. 83 / 05.05.2003 / GB
ZEMĚ PŮVODU Belgie
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU 25.03.2003
KATEGORIE Psí plemena
VYUŽITÍ Malý hlídací a společenský pes
KLASIFIKACE F.C.I. Skupina 1. Skupina – Plemena ovčácká, pastevecká a honácká
KLASIFIKACE F.C.I. Sekce 1. Ovčáčtí psi
Pracovní zkouška Ne

 

Slovo „schipperke“ Šiperka znamená ve vlámském dialektu „malý ovčák“. Společným předkem belgických ovčáků a šiperky byl pravděpodobně ovčácký pes zvaný Leuvenaar, rané psí plemeno, obvykle poměrně malé a černé. Původ šiperky se datuje do 17. století. Kolem roku 1960 byla šiperka oblíbeným psem pracujících lidí a ševců v bruselské čtvrti St. Gery, kteří pořádali soutěže, v nichž předváděli složitě vypracované bronzové obojky, jimiž zdobili své psy. Ocasy šiperek byly zcela kupírované, což byla móda, která zřejmě existovala od 15. století. Šiperky byly známy jako vynikající lovci myší, krys, krtků a dalších škodných.

Módní plemeno

Plemeno Šiperka byla poprvé vystatována v roce 1882 ve Spa. Módním plemenem se staly díky královně Marii-Henriettě Belgické. Do Velké Británie a USA byly dovezeny v roce 1887. První standard byl sepsán v roce 1888 chovatelským klubem, který byl v tom roce založen – je to nejstarší chovatelský klub v Belgii. Během následujících let bylo velké úsilí věnováno sjednocení typu, v té době totiž byly známy různé variety pocházející z Anvers, Lovaně a Bruselu.

Chcete zde vystavit fotky vašeho pejska? Stačí nám je zaslat.

Šiperka – popis plemene

Šiperka je ovčák malých rozměrů, ale velmi pevně stavěný. Má klínovitou hlavu s dobře vyvinutou lebkou a poměrně krátkou tlamou. Tělo je dobře vyvážené, krátké, poměrně široké a podsadité, ale končetiny mají jemnější kostru. Typická srst je hustá, rovná, tvořící límec, hřívu, zástěru a kalhotky, což dodává šiperce její skutečně jedinečný vzhled. Mezipohlavní rozdíly jsou výrazné. Její zřetelná morfologie, spolu s ovčáckými znaky a povahou a malou velikostí vysvětluje její velkou oblibu, přesahující hranice Belgie.

DŮLEŽITÉ POMĚRY

– kohoutková výška se rovná délce těla, pes je tedy kvadratický.

– hrudník dosahuje úrovně loktů.

– tlama je výrazněji kratší než polovina délky hlavy.

Šiperka je povahou je to výborný malý hlídací pes, výjimečný „alarm“, překypující vitalitou, rezervovaný k cizím lidem. Aktivní a pracovitý, čilý, neúnavný, vždy zaujatý okolním děním, má sklon chňapat, pokud se někdo přiblíží objektům, svěřeným mu k hlídání. Velmi jemný k dětem, vždy zvědavý, co se děje za zavřenými dveřmi či jinou překážkou, což vyjadřuje vysoko posazeným štěkotem, zježenou hřívou a srstí na krku. Je to všetečný pes, který rád loví krysy, krtky a jiné škůdce.

Hlava je vlčí, klínovitá, ale ne příliš dlouhá. Dostatečně široká, aby byla v harmonii s tělem. Nadočnicové a jařmové oblouky jsou středně klenuté. Přechod od mozkovny k čenichové partii je zřetelný, ale nesmí být příliš výrazný. Mozkovna je poměrně široké čelo, zužující se k očím, při pohledu z profilu mírně zaoblené. Horní linie mozkovny a tlamy jsou paralelní. Stop je vyjádřený, ale nikoliv přehnaně.

Nosní houba je malá, vždy černá. Tlama se zužuje k nosu, dobře utvářená, není příliš dlouhá, špička není kuželovitá. Délka odpovídá přibližně 40 procentům celkové délky hlavy. Linie tlamy paralelní. Pysky jsou černé, těsně přiléhající. Zuby jsou zdravé, dobře vsazené zuby. Nůžkový skus. Klešťový skus je tolerován. Úplný chrup podle zubního vzorce. Chybějící jeden nebo dva 1. třenové zuby (1 PM1 nebo 2 PM1) nebo 2. třenový zub (1 PM2) jsou tolerovány a 3. stoličky (M3) se neberou v úvahu.

Líce jsou suché, plynule přecházející v boky tlamy. Oči jsou tmavě hnědé, malé, mandlového tvaru, nejsou ani vpadlé ani vystupující. Pronikavý, živý a uličnický pohled, černě lemovaná oční víčka. Uši jsou vztyčené, velmi malé, špičaté, trojúhelníkové (pokud možno rovnoramenný trojúhelník), nasazené vysoko, ale ne příliš blízko u sebe, pevné a velmi pohyblivé. Krk je silný, mohutně osvalený a vypadající velmi objemně díky bohaté srsti límce. Středně dlouhý, dobře vsazený do plecí, v afektu nesený výše, s mírně zaoblenou horní linií.

Tvar trupu

Trup je krátký a široký, ve výsledku vypadá zavalitě, ale není příliš objemný či těžký. Ideálně kvadratický – délka od ramenního hrbolku k hrbolku kosti sedací je zhruba rovna kohoutkové výšce. Hřbetní linie zad a beder je rovná a pevná, často maličko stoupající od zádi ke kohoutku. Kohoutek je velmi vyjádřený, což je navíc zvýrazněno hřívou. Hřbet je krátký, rovný a silný. Bedra jsou krátká, široká a mohutná. Záď je krátká, široká a horizontální. Zadní část zádi, tj. přechod od zádi k zadní straně stehen, je příjemně zaoblená, což je tvar známý jako „morčecí“.

Hrudník hloubkou dosahuje k loktům, široký vpředu a za plecemi, mající tedy dobře klenutá žebra. V profilu hrudník vystupuje. Spodní linie hlubokého hrudníku od loktů harmonicky a jemně stoupá k břichu, které je středně vtažené, ani visící ani vychrtlé. Ocas je buď odstraněný, anebo nekupírovaný. Pak je dlouhý, u kořene široký, ke špičce se zužuje a dosahuje nejméně k hleznu. V klidu je svěšený, se špičkou maličko stočenou nahoru v úrovni hlezen. V pohybu může být ocas zvednutý, v linii hřbetu, ale nejlépe nikoliv výše. Nasazení ocasu nesmí rušit linii zádě, která musí přecházet do harmonického zakulacení stehen a připomínat záď morčete. Zatočený ocas je tolerován, ale ne žádoucí.

Postavení končetin

Končetiny jsou s jemnou kostrou, dobře postavené pod trupem. Hrudní končetiny jsou rovné při pohledu z kterékoliv strany, a zpředu jsou zcela paralelní. Jejich délka od země k lokti je rovna přibližně polovině kohoutkové výšky. Plece jsou dlouhé a šikmé, normální zaúhlení. Nadloktí má dlouhé a přiměřeně šikmé. Lokty jsou silné, nejsou vytočené dovnitř ani ven. Předloktí je rovné, poměrně široký postoj při pohledu zpředu. Kloub nadprstí je silný a nevystupující. Nadprstí je poměrně krátké, při pohledu zpředu pokračuje v linii předloktí, v profilu je nejvýše velmi slabě skloněné.

Přední tlapky jsou malé, kulaté a pevné (kočičí tlapky), s klenutými prsty, krátkými a silnými drápky, vždy černými. Pánevní končetiny musí být v postoji pod tělem a při pohledu zezadu zcela paralelní. Stehno je dlouhé, silně osvalené, díky kalhotkám vypadá ještě širší, než ve skutečnosti je. Koleno je zhruba v linii boku, normální zaúhlení. Bérec je zhruba stejně dlouhý jako stehno.

Hlezno má normální zaúhlení. Nadprstí je poměrně krátké, paspárky jsou nežádoucí. Zadní tlapky jsou stejné jako přední tlapky nebo o maličko delší. Pohyb je v klusu je pružný a pevný s přiměřeným předkrokem a dobrým posunem, hřbetní linie zůstává horizontální a končetiny se pohybují paralelně. Pohyb vpředu by měl harmonizovat s pohybem vzadu a lokty se nesmějí vytáčet ven. Ve vyšší rychlosti končetiny konvergují. Kůže je těsně přiléhající po celém těle.

 

 

Osrstění plemene šiperka

Krycí srst je bohatá, hustá, rovná a dostatečně hrubá, s poměrně pevnou texturou, takže je na omak suchá a odolná. Spolu s měkkou hustou podsadou poskytuje výbornou ochranu. Velmi krátká srst je na uších, krátká srst na hlavě, přední straně hrudních končetin, hleznech a zadních nadprstích. Na těle je středně dlouhá, přiléhající srst.

Okolo krku je srst mnohem delší a více odstávající, začíná na vnějších stranách uší, vytváří široký typický límec (dlouhá srst kolem krku, v chomáčích po obou stranách) – více u psů než u fen, hřívu (dlouhá srst v horní části krku, pokračující až na kohoutku a případně na plecích) a zástěru (dlouhá srst na spodní straně krku a na hrudi, dosahující mezi hrudní končetiny a postupně mizející pod hrudníkem). Na zadní straně stehen je dlouhá a bohatá srst tvořící kalhotky a srst pokrývající anální oblast s typicky dovnitř zahnutými konečky. Ocas je pokryt srstí stejné délky, jako je srst na těle.

Barva je zcela černá. Podsada nemusí být úplně černá, může být také tmavě šedá, pokud je zcela zakryta krycí srstí.

Hmotnost plemene

Šiperka má mezi 3 a 9 kg. Žádoucí je průměrná hmotnost mezi 4 a 7 kg. Jedinci vážící méně než 3 kg nebo více než 9 kg nesmí být oceněni jako výborní.

VADY

jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

 • celkový vzhled: neohrabaný, postrádající mohutnost, příliš dlouhé nebo příliš krátké končetiny, dlouhé tělo, obdélníkový rámec.
 • hlava: příliš dlouhá nebo příliš krátká. Linie mozkovny a tlamy nejsou paralelní. Liščí obličej. Příliš výrazné nadočnicové a jařmové oblouky.
 • mozkovna: příliš úzká, čelo příliš zaoblené nebo kulaté (jablkovitá hlava).
 • tlama: příliš dlouhá, nedostatečná, mohutná, kuželovitá, s konvexním nosním hřbetem.
 • chrup: nerovnoměrně vsazené nebo špatně vsazené řezáky, chybějící jeden řezák (1I), nebo tři 1. třenové zuby (3 PM1) nebo dva 2. třenové zuby (2 PM2) jsou závažné vady.
 • oči: velké, kulaté nebo vystupující, světlé (lískooříškové oči jsou přijatelné).
 • hrudník: úzký, plochý, válcovitý. Nedostatečně hluboký.
 • záď: dlouhá, spáditá, přestavěná, ostrý předěl v kulatosti přechodu zádi k zadní straně stehen.
 • končetiny: příliš malé nebo příliš přehnané zaúhlení.
 • pohyb: úzký, příliš krátký krok, příliš malý posun, špatný dorzální přenos, příliš vysoký pohyb vpředu nebo poskakování vzadu.
 • srst: příliš krátká, příliš dlouhá, příliš jemná, měkká, hedvábná, vlnitá, příliš ploše přiléhající k tělu nebo visící dolů, příliš málo srsti, chybějící límec, hříva, zástěra nebo kalhotky (to je podstatně závažnější vada u psů než u fen, zvláště chybějící límec). Nedostatečná podsada.
 • barva: šedá, hnědavé nebo červenavé odstíny v krycí srsti. Několik bílých chlupů, např. na prstech. Trocha šedivění např. na tlamě jako znak věku je tolerována.
 • povaha: apatická, plachá.

VYLUČUJÍCÍ VADY

 • povaha: velmi nevyrovnaná, agresivní nebo příliš bázlivá.
 • celkový vzhled: nedostatek plemenného typu.
 • chrup: podkus nebo předkus, i bez ztráty kontaktu zubů (inverzní nůžky), zkřížený skus, chybění jednoho špičáku (1C), jednoho horního 4. třenového zubu (1 PM4) nebo jedné spodní stoličky (1M1 nebo 1M2, ale ne M3), jednoho třenového zubu 4 (spodní PM4), jednoho třenového zubu 3 (1PM3), stejně jako dalšího zubu, nebo celkem 4 chybějící zuby nebo více (s výjimkou 4 třenových zubů 1, PM1).
 • nosní houba, pysky, oční víčka: nedostatek pigmentu.
 • uši: klopené nebo polovztyčené.
 • srst: dlouhá nebo měkká nebo hedvábná, tj. zjevně dlouhá, závěsy dlouhé srsti na uších, končetinách, zcela chybějící podsada.
 • barva: jakákoliv jiná barva srsti než černá (kromě šedých, hnědavých nebo červenavých odstínů) nebo velmi malé bílé znaky, třeba i jen na prstech.
 • hmotnost: mimo uvedené hodnoty.

 

Jedinci, vykazující fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Poznámka: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz

útulek pro psy

Útulky pro psy

Zaběhl se pes? Chcete dát nový domov psovi z útulku? Využijte náš seznam.

Psí útulky

Sledujte nás

Jsme na Facebooku i Instagramu

Přidejte se k nám a získejte výhody.

útulek pro psy

Veterinární ordinace

Spravujeme pro vás online katalog ordinací.

Najít ordinaci v okolí

Nejlevnější krmivo pro psy?

Srovnáváme ceny krmiva všech značek.

Krmivo pro psy

Pin It on Pinterest