F.C.I. – Standard

č. 141 / 09.11.2006 / GB

ZEMĚ PŮVODU

Francie

DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU

25.10.2006

VYUŽITÍ

Ovčácký pes, používaný na farmách a pastvinách v Pyrenejích.

KLASIFIKACE F.C.I. Skupina

1. Skupina – Plemena ovčácká + pastevecká a honácká

KLASIFIKACE F.C.I. Sekce

1. Ovčáčtí psi

Pracovní zkouška

Ano

 

 

Všeobecně

KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRUNTÍ

Od svých začátků bylo toto plemeno v oficiální kynologii prakticky neznámé až do počátku 20.století. Jeho typ se dost podstatně liší podle regionů, údolí od údolí, jeho tělesný rámec i osrstění se mohou výrazně odlišovat, co se však nikdy nemění, je jeho charakter.Mezi roky 1921 až 1925 byl vypracován panem Bernardem Sénac-Lagrandem první plemenný standard. Ke změnám došlo nejprve již za jeho předsednictví, postupně pak pod předsednictvím Charlese Duconta (1954-1986), Guy-Jeana Mansencala (1986-200) a Alaina Pécoulta (od r.2000…), jenž po roce 2001 úzce spolupracuje s panem Raymondem Triquetem .

CELKOVÝ VZHLED

Je to pes, který, ač je malý a lehký, bystře reaguje na každý popud. Jeho fysiognomie svědčí o neustálé bdělosti, výraz má ostražitý a nedůvěřivý, velký rozsah pohybu kloubů umožňuje tomuto psovi charakteristický pohyb, nesrovnatelný s žádným jiným plemenem.

DŮLEŽITÉ POMĚRY

– Lebka (mozkovna) je přibližně stejně dlouhá jako široká.

– Čenichová partie je kratší než mozkovna v poměru: čenichová partie2: mozkovna 3.

– Délka těla je větší než výška v kohoutku.

– Vzdálenost od lokte k zemi je větší než polovina výšky v kohoutku.

POVAHA / TEMPERAMENT

odvážný, vytrvalý, malý pes, iniciativní, ale přesto zcela oddaný svému pánovi. Je přirozeně trošku tvrdohlavý, takže je třeba pevného vedení k usměrnění jeho energie a k plnému využití jeho inteligence a živosti. Často je zdrženlivý vůči neznámým lidem.

HLAVA

Hlava

trojúhelníkového tvaru.

Mozkovna

středně vyvinutá, téměř plochá, s téměř neznatelnou čelní rýhou, harmonicky zaoblená po stranách, s velmi lehce vyjádřeným týlním hrbolem. Je přibližně stejně široká jako dlouhá. Její přední část se pozvolna svažuje k čenichové partii.

Stop

sotva patrný.

Nosní houba

černá.

Tlama

Nosní hřbet je rovný, trochu kratší než mozkovna, morda se klínovitě zužuje ke konci, ten však nesmí být špičatý.

Pysky

Nepříliš silné, kompletně zakrývají spodní čelist, bez nápadných koutků. Okraje pysků a patro jsou buď černé, nebo s výraznými černými znaky.

Čelisti/Zuby

Kompletní chrup, silné špičáky. Nůžový skus (řezáky horní čelisti překrývají spodní bez ztráty kontaktu). Klešťový skus (řezáky stojí proti sobě) je tolerován.

Oči

Výrazné, mírně mandlového tvaru, tmavě hnědé barvy. Nesmí být zapadlé ani vypoulené. Skvrny na rohovce (strakaté oči) jsou povoleny u psů zbarvení „harlekýn“ (blue-merle) nebo u břidlicově šedých psů, u těchto zbarvení jsou dokonce různobarevné oči charakteristické. Okraje očí jsou černé bez ohledu na barvu srsti.

Uši

Musí být spíše krátké, přiměřeně široké u základny, nasazené nepříliš blízko sebe na vrcholu lebky, ale také ne navzájem příliš vzdálené. Mají trojúhelníkovitý tvar, jsou jemné (slabé) a zakončené do špičky, zavěšené, ploché, velmi pohyblivé. Je li pes ve střehu, tak při pohledu zepředu musí jejich horní okraj prodlužovat viditelně příčnou linii mozkovny. Mohou také být částečně vztyčené; v tomto případě musí být jejich spodní část vztyčená a pohyblivá, v ideálním stavu se má horní polovina nebo poslední třetina klopit dopředu nebo do strany a klopení musí být symetrické na obou uších.

KRK

poměrně dlouhý a svalnatý, vybíhá harmonicky z plecí.

TRUP

TRUP

silná kostra bez dojmu hrubosti, se suchým osvalením.

Hřbetní linie

pevná.

Kohoutek

výrazný.

Hřbet

spíše dlouhý a silný.

Bedra

krátká, jen mírně klenutá, ale působí klenutěji, protože srst je na stehnech zadních končetin a na zádi velmi hustá a objemná.

Záď

poměrně krátká a spíše spáditá.

Hrudník

přiměřeně vyvinutý, dosahuje k lokti. Žebra jsou mírně klenutá.

Břicho a slabiny:málo spuštěné.

OCAS

nepříliš dlouhý, poměrně nízko nasazený, s háčkem na špičce; je dobře osrstěný. Když je pes v afektu, zpravidla je nesen jen nepatrně nad hřbetní linií, ale přesto se může točit směrem nahoru. V zemích, kde to legislativa nezakazuje, se obvykle zkracuje (kupíruje). Vrozeně krátký ocas je přípustný.

Končetiny

HRUDNÍ KONČETINY

rovné, suché, šlachovité, s bohatým osrstěním.

Lopatka

poměrně dlouhá, mírně šikmo uložená.

Nadloktí

šikmé, stejné délky jako lopatka.

Nadprstí

rovné.

Kloub zápěstí

nápadně vyjádřený.

Nadprstí

mírně šikmé při pohledu z profilu.

Přední tlapky

suché, poměrně ploché, výrazně oválného tvaru. Polštářky jsou tmavé. Malé, tvrdé drápky jsou zakryté srstí, která se nachází i pod tlapkou, mezi polštářky.

PÁNEVNÍ KONČETINY

mají poměrně uzavřené úhlení. Psi se středně dlouhou srstí nemají „kalhoty“.

Stehna

nepříliš dlouhá, mírně šikmá, silná a nápadně osvalená.

Kolenní kloub

dobře zaúhlený a paralelní s trupem.

Bérec

poměrně dlouhý a šikmý.

Hlezenní kloub

suchý, nízko uložený, občas jsou oba hlezenní klouby v postoji poměrně blízko sebe.

Hlezno

postavené kolmo k zemi nebo jen mírně šikmo postavené směrem dopředu.

Zadní tlapky

suché, poměrně ploché, výrazně oválného tvaru. Polštářky jsou tmavé. Malé, tvrdé drápky jsou zakryté srstí, která se nachází i pod tlapkou, mezi polštářky.

Paspárky

na pánevních končetinách mohou nebo nemusí být jednoduché nebo dvojité paspárky.

POHYB

při chůzi dělá pyrenejský ovčák poměrně krátké kroky. Jeho typickým pohybem je však klus, který je volný a energický. Při krátkém klusu je hlava nesena poněkud výše, při prodloužení klusu (dlouhý krok) je hlava v linii hřbetu. Tlapky se nikdy nezvedají příliš vysoko, pohyb je plynulý a tlapky se pohybují těsně nad zemí.

 

KŮŽE

jemná, často s tmavými skvrnami bez ohledu na barvu srsti.

 

OSRSTĚNÍ

srst

dlouhá nebo středně dlouhá, ale vždy hustá. Chlupy těsně přiléhají k tělu, někdy jsou mírně zvlněné, hustější a plstnatější na zádi a na stehnech. Textura srsti je něčím mezi ovčí vlnou a kozími chlupy. U některých jedinců může kombinace hrubé a jemně vlnité srsti vytvořit prameny nebo šňůry nazývané „cadenettes“, případně zacuchané nebo zplstnatělé prameny zvané „matelotes“, které se na zádi překrývají podobně jako došky. „Cadenettes“ se nacházejí na hrudi a na hrudních končetinách v úrovni loktů. Na tlamě je srst kratší a méně hustá. Na špičce tlamy – a někdy na celé tlamě – je srst přilehlá a směřuje od špičky čumáku dozadu. Po stranách tlamy a na lících je srst delší a také směřuje směrem dozadu. Oči musí být vidět, nesmí být překryty srstí.

barva

plavá, světlejší či tmavší, s nebo bez příměsi černých chlupů a někdy s malými bílými znaky na hrudi nebo na končetinách. Šedá, světlejší či tmavší, často s bílou na hlavě, hrudi a končetinách. Harlekýn (modrá s černou, blue merle) nebo břidlicová. Existují také žíhaní jedinci, černí a černí s bílými znaky (částečná strakatost). Jednobarevnost je preferována.

Ostatní

Výška v kohoutku

Psi od 40 do 48 cm.

 

Feny od 38 do 46 cm.

 

Je povolena tolerance +/- 2 cm u jinak typických jedinců.

 

VADY

jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na štěstí psa.

 

HRUBÉ VADY

 • Celkový vzhled:Těžcí psi, postrádající živost.
 • Hlava: Lomená, nahoře zašpičatělá lebka, zaoblené čelo, příliš výrazný nebo naopak nevyznačený stop.
 • Tlama: Hranatá čtvercového nebo obdélníkového rámce, nedostatečně pigmentovaná nosní houba nebo pysky.
 • Oči: Světlé nebo s plachým výrazem. Nedostatečně pigmentované okraje očních víček.
 • Ocas: ocas nesený zatočený na nebo nad bedry; ocas řečený „veverčí“ (sklopený vodorovně na hřbet); srostlé
 • srst: Příliš bohatá srst na hlavě, zejména pokud zakrývá oči, a na tlamě, pokud připomíná “vousy” grifonů. Jemná textura, měkké, drátovité, kudrnaté nebo kadeřavé chlupy. Srst postrádající hustotu nebo tloušťku.
 • barva:Strakatost pokrývající více než třetinu těla. Harlekýn s nedostatečným kontrastem mezi šedou a černou nebo s plavými skvrnami. Rozředěná (nevýrazná) barva. Černá barva s pálením na hlavě a na končetinách (černá s plavými znaky).

VYLUČUJÍCÍ VADY

 • Povaha / Temperament: Agresivní nebo příliš bázlivý.
 • Nosní houba: Jiná než absolutně černá…
 • Čelisti: Předkus nebo podkus, jakékoli deformace čelistí. Absence více jak dvou zubů, P1 nejsou brány v potaz. Přítomnost všech řezáků a špičáků je nezbytná.
 • Uši: Uši přirozeně vztyčené.
 • Oči:Skvrnité duhovky u jinak zbarvených jedinců, než harlekýnů a břidlicových. Depigmentace očního víčka. Světle žluté oko.
 • Ocas: Ocas chabý, vertikálně visící.
 • Srst:Kudrnatá.
 • Zbarvení:Bílé zbarvení, nebo jiné, než jaké uvádí standard. Strakatost na více jak jedné třetině těla u černě zbarvených jedinců.
 • Výška: Mimo hranice, stanovené standardem.

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni

Poznámka: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku

Zdroj: www.cmku.cz