Psí kalendář

Proč máme psí kalendář? Stejně jako lidé, tak i psi mají jména a jsou pro ně vytvořeny psí kalendáře. Psích jmen je mnoho, stejně jako psích kalendářů. Proto se může stát, že na různých webových stránkách budou jiná jména. V tomto kalendáři jsou jména, která se vyskytují ve většině psích kalendářů.

Nejoblíbenější psí jména

Psích jmen, stejně jako těch lidských, neustále přibývá. Není se čemu divit. Přejímání jmen ze zahraničí je čím dál více populární a tak k jednomu datu náleží mnohdy i čtyři jména. Psí kalendář na našem webu zveřejňuje ty nejvíce používané jména, na kterých se v rámci data shodují ve větší míře používané kalendáře. Jelikož prozatím neexistuje ucelená organizace, která by se problematice rozdílnosti termínu psích svátků věnovala, zveřejnili jsme pouze tyto základní.

 

 

Který pes má dnes svátek?

1
Agga

8
Elvis

15
Brok

22
Bojar

2
Joe

9
Rex

16
Ikar

23
Agar

3
Jack

10
En

17
Bert

24
Brix

4
Ťapka

11
Ryn

18
Dag

25
Max

5
Gaston

12
Fred

19
Ajax

26
Amor

6
Bred

13
Tramp

20
Chris

27
Žolík

7
Sam

14
Brita

21
Brian

28
Kid

29
Hektor

30
Jenny

31
Marika

1
Žaky

8
Olsan

15
Enzo

22
Goffy

2
Norik

9
Clif

16
Jerry

23
Moris


3
Corado

10
Civil

17
Kenny

24
Sonny

4
Lola

11
Aret

18
Arna

25
Fera

5
Elba

12
Grand

19
Orfeus

26
Connie

6
Charley

13
Kelly

20
Blank

27
Karo

7
Greg

14
Molly

21
Hardy

28
Sian

29
Ašar

30
Čaky

31
Briny

1
Dolly

8
Omar

15
Armína

22
Nessie

2
Niki

9
Dant

16
Brixie

23
Bugsy

3
Bern

10
Fix

17
Tobi

24
Jimmy

4
Chasan

11
York

18
Asan

25
Keks

5
Sigi

12
Clea

19
Goro

26
Sorbone

6
Brest

13
Hera

20
Tim

27
Jolla

7
Fido

14
Muf

21
Cherry

28
Tracy

29
Mína

30
Ray

1
Car

8
Nora

15
Dona

22
Elsa

2
César

9
Brona

16
Lilly

23
Kikina

3
Black

10
Betoven

17
Azor

24
Pajda

4
Bona

11
Nero

18
Argo

25
Dášenka

5
Žeryk

12
Bond

19
Dasty

26
Líza

6
Peggy

13
Kazan

20
Fin

27
Flek

7
Lord

14
Dan

21
Dita

28
Bobina

1
Jonáš

8
Fatima

15
Ebony

22
Arina

2
Scotty

9
Jasper

16
Riky

23
Benita

3
Šarik

10
Zak

17
Karina

24
Bonny

4
Penny

11
Arthur

18
Tara

25
Arif

5
Cindy

12
Bady

19
Meggie

26
Bastien

6
Agila

13
Atos

20
Cite

27
Alf

7
Bendži

14
Atyr

21
Bára

28
Daxi

29
Rasty

30
Pongo

31
Denis

1
Perry

8
Sára

15
Rol

22
Abík

29
Dina

2
Missi

9
Aida

16
Besi

23
Filip

30
Bob

3
Puňťa

10
Alík

17
Raf

24
Falco

31
Kvido

4
Akim

11
Sisi

18
Dixi

25
Baryk

5
Sally

12
Babeta

19
Ben

26
Cid

6
Bea

13
Roxy

20
Oskar

27
Dino

7
Teddy

14
Gina

21
Nelly

28
Asman

1
Brut

8
Ron

15
Fík

22
Tereza

2
Máša

9
Jonatán

16
Betina

23
Arsa

3
Harry

10
Asta

17
Amos

24
Mates

4
Baron

11
Luisa

18
Alma

25
Borina

5
Ellis

12
Debbie

19
Daisy

26
Hasan

6
Lady

13
Astor

20
Berta

27
Amigo

7
Denny

14
Deril

21
Gary

28
Sandy

29
Jim

30
Briana

1
Deli

8
Lex

15
Huč

22
Bron

2
Tesák

9
Cigy

16
Iris

23
Laura

3
Ar

10
Dyk

17
Perdita

24
Lassie

4
Tin

11
Sad

18
Ara

25
Ferda

5
Billy

12
Gero

19
Míša

26
Felix

6
Anita

13
Rintintin

20
Lyr

27
Akita

7
Albi

14
Buš

21
Aton

28
Arny

29
Lima

30
Apollo

1
Beli

8
Barbie

15
Philippo

22
Adar

2
Sany

9
Sax

16
Zora

23
Pad

3
Sultán

10
Aranka

17
Ťulda

24
Britt

4
Rommy

11
Rek

18
Johny

25
Bad

5
Art

12
Boy

19
Jessie

26
Čiko

6
Alan

13
Paddy

20
Carmen

27
Dora

7
Fogy

14
Bon

21
Lajka

28
Dina

29
Elza

30
Bodie

31
Miky

1
Endy

8
Bobina

15
Gerry

22
Azar

2
Tony

9
Akar

16
Faraon

23
Bruno


3
Lesan

10
Damián

17
Aron

24
Eila

4
Sir

11
Angela

18
Lucky

25
Fifi

5
Alex

12
Shelia

19
Lisy

26
Dafné

6
Čikina

13
Bena

20
Aran

27
Egar

7
King

14
Enny

21
Mik

28
Mona

29
Betty

30
Bary

31
Bax

1
Blesk

8
Loran

15
Ella

22
Filla

2
Pluto

9
Diky

16
Brixa

23
Elka

3
Bandy

10
Rolf

17
Štaflík

24
Arči

4
Ruby

11
Wendy

18
Špagetka

25
Daryk

5
Ted

12
Bella

19
Aura

26
Bazir

6
Brek

13
Alisa

20
Thami

27
Dar

7
Aston

14
Lasky

21
Leo

28
Dafy

29
Dena

30
Doris

1
Ali

8
Sabar

15
Isar

22
Badys

2
Ali

9
Adam

16
Lojza

23
Bina


3
Morgan

10
Adam

17
Monty

24
Pussy

4
Rina

11
Viki

18
Dingo

25
Hex

5
Kojak

12
Fox

19
Dingo

26
Čiči

6
Tina

13
Vigo

20
Čibi

27
Agila

7
Hero

14
Vigo

21
Džina

28
Bart

29
Askot

30
Hrom

31
Amanda

Psí svátek

Svátek, je pro psa stejně, mnohdy i důležitější, než jeho narozeniny. Jelikož mnoho psů najde svoji novou rodinu až po nějaké době, nemusí být informace o tom, kdy se pes narodil, přesně sdělena. Psí svátek tak může zcela nahradit jeho narozeniny a kdo by na tak významný den chtěl zapomenout. Vždyť je to on, věrný přítel, který na vás denně čeká a užívá si maximálně vaši pozornost. Pokud ještě nemáte zapsané přesné datum svátku, doporučujeme uložit do záložek naší stránku psí kalendář a už vám nic neunikne.

Něco na zub k svátku

Každý pejsek si občas zaslouží nejakou tu pochoutku jako doplnění běžného jídelníčku. Psí svátek by neměl být vyjímkou a čtyřnohý oslavenec jistě ocení chutné pamlsky pro psy. Na psí svátek by se rozhodně nemělo zapomenout.Za to už si nějaký malý dárek zaslouží no ne? Pokud se vám již nyní doma povalují desítky míčků, hraček, či přetahovadel, ideálním dárkem bude něco dobrého na zub. Pamlsky pro psy jsou velmi oblíbenou odměnou tak proč psovi v jeho významném dnu nedopřát trochu mlsání navíc. Tak pro jistotu ihned zkontrolujte psí kalendář, jestli se neblíží datum jmenin vašeho psa.

 

Narazili jste na chybu?

Našli jste chybu, nebo je třeba doplnit informace? Napište nám.

Pin It on Pinterest