Vzteklina je velmi nebezpečné onemocnění, které postihuje nejen psy, ale i další teplokrevné živočichy. Vzteklina je známá jako Lissavirus čeledi Rhabdoviridae. U lidí je při včasném odhalení léčitelná, pro psy je smrtelná. Víte že v roce 1885 Louis Pasteur vynalezl a aplikoval první očkovací vakcínu proti vzteklině pro lidi, ale pro zvířata očkování neexistuje?

Co je vzteklina?

Vzteklina je nemoc, která se přenáší pomocí slin, ve kterých se vyskytuje již 3-5 dní před projevením prvních příznaků. K samotnému přenosu infikovaných slin dojde pouze v případě, že se sliny dostanou do krve. Nejčastěji tedy po kousnutí od infikovaného zvířete. V ráně se virus začne množit a při dostatečné síle začíná napadat centrální nervovou soustavu. Zde virus nabírá na obrátkách a jeho množení se zrychluje. Dochází k projevům klinických příznaků a následnému úmrtí.

Inkubační doba se pohybuje mezi 2-4 týdny, ale jsou i výjimky (například koňovití), u kterých se inkubační doba může prodloužit až na 15 měsíců. Všeobecně platí, že čím blíže je rána k mozku, tím kratší je inkubační doba.

Víte, že Česká republika se jako jedna z mála zemí pyšní statusem vztekliny prostého státu už od roku 2004? Povinné očkování psů hlídané státní veterinární službou skvěle funguje.

Jak se vzteklina projevuje?

Vzteklina může mít několik podob. Nejčastěji ji rozdělujeme na dvě formy. Zuřivá a tichá forma.

Zuřivá forma se projevuje ve třech stádiích.

První stádium je velmi nenápadné, kdy nevnímáme přílišné změny v chování. Lze pozorovat apatii, deprese, ochabnutí hltanu, nemožnost polykat a nadměrné slinění.

Druhé stádium je typické zvýšenou agresivitou, napadání jiných jedinců, požírání nepoživatelných předmětů a útoky na ně. Typická je i potácivá chůze.

Třetí stádium je poslední, způsobuje postupné ochrnutí a paralýzu celého těl. Nakažené zvíře umírá na selhání srdce a dýchacích cest.

Tich forma se projevuje velmi podobně, jen bez je zde vynechaná zuřivost psa a nemoc rovnou paralyzuje. Bohužel i tato forma končí smrtí.

Jak vzteklinu odhalit a léčit?

Odhalit vzteklinu nemusí být vždy jednoduché. U zvířat je nutné nejdříve vyloučit všechny ostatní nemoci jako jsou psinka, Aujeszkyho choroba (Pseudorabies). Vyšetření pak zkoumá vzorky mozkové tkáně nakaženého jedince, ze kterých lze nemoc odhalit.

Onemocněn je u zvířat neléčitelné a je řešeno utracením. U lidí se léčba provádí pomocí očkování. Pokud se léčba provede včas, tělo si začne tvořit protilátky a virus dokáže zlikvidovat dříve, než se dostane do mozku. Pokud dojde k odhalení nemoci pozdě, je léčba zdlouhavá a nemusí být úspěšná.

 

Prevence u psů

Jak jsem již zmiňoval, v České republice je povinnost ze zákona očkovat proti vzteklině každého psa staršího 6 měsíců. Revakcinace následně probíhá dle druhu vakcíny.

 

Co dělat, když váš pokouše pes?

Pokud jsme byli pokousáni psem, je nezbytné, aby dané zvíře prošlo veterinárním vyšetřením v den pokousání a 5.den po pokousání. Druhé vyšetření se provádí z důvodů, že je virus vylučován už 3-5 dní před projevením příznaků. Pokud pes nemá ani po 5 dnech příznaky, je nakažení člověka vyloučené a není nutné pokračovat dalšími kroky.

Pozor. Pokud došlo k pokousání člověka divokým zvířetem, které není možné vyšetřit, vždy se aplikuje preventivní očkovací léčba.

Autor: Jiří Tobiáš | Foto: Pixabay.com