Není se čeho bát, jde v podstatě o drobný úkon

Veterinář aplikuje čip (resp. lépe řečeno mikročip) – tedy malou destičku o zhruba centimetrové délce – pomocí jehly do podkožní oblasti. Alergická reakce nehrozí, čip rozezná jen speciální čtečka, která také může poukázat na identitu psa, pokud se například zatoulá a umožní státním úřadům lépe kontrolovat zájmové chovy, tedy za předpokladu, že je pes zanesený v některém z registrů. Jedním z argumentů poslanců připravujících návrh zákona bylo omezení fungování tzv. množíren, kde se chovala zvířata v nevyhovujících a často i hodně krutých podmínkách. Ovšem, povinná registrace v něm nefiguruje, alespoň v tuto chvíli. Možná se dočkáme v některé z příštích legislativních změn, státem dozorovaná centrální evidence by měla být podle současných informací nejspíše spuštěna v lednu 2022.

[dogslife_add_seznam_add zoneid="248447" width="480" height="480" mobile="yes"]

Čipování v rukou odborníka

Čipování provádí zvěrolékař, který si samozřejmě za svou práci naúčtuje určitou taxu, ve většině případů by se mělo jednat řádově o stokoruny. Čip je nutné aplikovat nejpozději v půl roce věku štěněte, tedy v době úvodního očkování proti vzteklině. Pokud nebude mít pes v sobě příslušný čip a tuto skutečnost si ověří kontrola ze Státní veterinární správy, může se chovatel dočkat pokuty až ve dvacetitisícové výši. O podobném zákonu se uvažuje i pro chovatele koček nebo fretek, zatím je však celá věc spíše opravdu jen ve fázi úvah – a čipování je podmínkou pouze při zahraničních výletech s těmito zvířaty, vyžadují to totiž současné normy EU.

Samozřejmě, zákon má hlavně své kritiky, a to i z řad odborníků. Je to hlavně kvůli absenci celostátního registru psů, jenž je teprve ve fázi příprav – soukromé registry sice existují, ale je jich k dispozici hned několik, což pak znesnadňuje vyhledávání nejen u zatoulaných zvířat. S čipováním není radno otálet, řada veterinářů se nechala slyšet, že ceny za aplikaci čipů mohou narůstat a samozřejmě je zde i riziko případné pokuty za neočipované zvíře. K tomuto úkonu je tedy nejvyšší čas, pokud jste tak neučinili už například na podzim…

[seznam_libisemi_shortcode]

Autor: Jiří Tobiáš | Foto: unsplash.com |

[dogslife_add_seznam_add zoneid="248456" width="480" height="480" mobile="yes"]

Pin It on Pinterest