Samotná epilepsie je specifický termín odkazující na záchvat, který nemá žádné zjistitelné příčiny. Je také označována jako genetická nebo vrozená epilepsie. Termíny epilepsie, záchvaty, křeče všechno znamená totéž…fyzický projev náhlého, nadměrné elektrického výboje neuronů v mozku, které mají za následek sérii nedobrovolných stahů svalstva, nenormální pocity, nepřirozené chování a/nebo některé kombinace těchto událostí.

Pozor na nepřítomný pohled

U vašeho mazlíčka, se může fyzický projev měnit mezi nepřítomným pohledem nebo škubáním v obličejový části, skřípání zuby, pomočením, spadnutím na bok a škubáním končetinami. Záchvaty se obvykle objeví náhle a samovolně odezní. Může to trvat od vteřiny až minutu. Epilepsie se může vyskytovat u všech plemen…jak u čistokrevných plemen, tak i u kříženců. U některých plemen bylo prokázáno, že se jedná o genetický původ. Do těchto plemen patří: německý ovčák, keeshond, Belgický ovčák – Tervueren, bígl, irský setr, bernardýn, pudl, drsnosrstý foxteriér, kokršpaněl, labradorský retrívr a zlatý retrívr.

Vzhledem k tomu, že epilepsie nebo predispozice k epilepsii může být dědičná, tak zvířata s touto nemocí by neměla být dál použita k chovu.

[dogslife_add_seznam_add zoneid="248447" width="480" height="480" mobile="yes"]

Co dělat když má váš pes záchvat:

• Nepropadejte panice. Pokud váš mazlíček má záchvat je v bezvědomí a netrpí. Váš pes může vypadat, že nedýchá, ale on dýchá.

• Změřte čas záchvatu. Opravdu se podívejte na hodiny nebo hodinky a zaznamenejte čas, i když se to může zdát jako věčnost, může to být pouze 30 vteřin.

• Držte vašeho mazlíčka aby si neublížil. Odstraňte nábytek z jeho nejbližšího okolí. Také ho chraňte před vodou, schody a jinými ostrými předměty. Pokud je to možné, dejte mu polštář pod hlavu, aby se zabránilo poranění hlavy.

• Všimněte si, jaký typ svalové činnosti nebo zvláštní chování váš mazlíček vykazuje během záchvatů. Váš veterinář může chtít, abyste dělali záznamy o datu a době každého záchvatu.

• Pokud záchvat trvá déle než 5 minut, zavolejte ihned svému veterináři nebo veterinární pohotovost.

• Psi nepolykají svůj jazyk. Nedávejte ruce do úst vašeho psa – může vás kousnout. Nedávejte mu do úst ani lžíce nebo jiné předměty.

• Držte děti a jiná domácí zvířata od psa, který má záchvat.

• Zůstaňte po boku vašeho mazlíčka. Když se dostane ze záchvatu, tak ho uklidněte.

Po záchvatu

• Sledujte po záchvatové chování vašeho domácího mazlíčka. Nedovolte mu přístup ke schodům, dokud není úplně zotavený. Dejte mu vodu, pokud bude chtít pít.

• Buďte připraveni na kňourání a klopýtání po záchvatu. Musíte být silný a nabídnout podporu a útěchu vašemu domácímu mazlíčkovi. Ten bude zmatený a může se cítit jako by udělal něco špatného. Mluvte tiše a s uklidňujícím hlasem.

• Pokud Vaše zvíře není zcela zotaveno do 30 minut, obraťte se na svého veterináře  nebo místní veterinární pohotovostní službu.

Souhrn

Známky, které vyžadují veterinární pohotovostní péči

 •  – Záchvaty, které trvají déle než 5 minut
 •  – Záchvaty, které začínají před úplným zotavení vašeho domácího mazlíčka z předchozího záchvatu
 • – Záchvaty, které se vyskytují více než 2 krát během 24 hodin

Diagnóza

Podle definice, epilepsie je záchvatovité onemocnění bez známé příčiny, ale je důležité, aby váš veterinář určil celkový zdravotní stav vašeho mazlíčka a ujistí se, že neexistuje žádné onemocnění, které může být příčinou záchvatů. Váš veterinář detailně projde průběh a provede kompletní lékařskou prohlídku a neurologické vyšetření. Doporučené krevní testy mohou zahrnovat CBC, biochemii, rozbor moči a vyšetření stolice.

Léčba

Cílem léčby je snížit závažnost a frekvenci záchvatů a přitom se vyhnout vedlejším účinkům. Je vzácné, aby se zcela eliminovali všechny epileptické záchvaty u psů. Váš veterinář se může rozhodnout léčit onemocnění s proti-křečovými léky.

Medikamentózní léčba

• Fenobarbital je obvykle prvním lékem na epilepsií. Je podáván dvakrát až třikrát denně ústy v úvodní dávce 1 mg / kg dvakrát denně.

• dalším častým proti-křečovým lékem který se používá u psů je ústní diazepam nebo valium.

• bromid je účinnou látkou v bromidu draselném a bromidu sodném a je dalším proti-křečovým lékem, který lze použít v přidání fenobarbitalu nebo jako počáteční léčba léky. Mnoho psů, který zpočátku nereagují na samotný fenobarbital bude mít pozoruhodné snížení četnosti záchvatů a závažnosti s přídavkem bromidu.

Domácí péče

Doma, postupujte podle rad Vašeho veterináře týkajících se podávání léků, pozorování  a zaznamenávání všeho okolo záchvatů. Při jakémkoliv zhoršení stavu kontaktujte svého veterináře .

Libovolné podání léků nebo náhlé změny v medikaci může být horší než žádná léčba a může způsobit status epilepticus. Stav charakterizovaný přetrvávajícím záchvatem  po dobu delší víc než 30 minut nebo opakované dočasné záchvaty.

Diagnóza epilepsie není „rozsudek smrti“. Epilepsie je chronické onemocnění, které může být v drtivé většině případů držené pod kontrolou. Pro vás a vašeho psa existuje pomoc. Spolupracujte s veterinářem, ke kterému budete mít důvěru. Sami se vzdělávejte o záchvatech a jejich léčbě.

Podrobnější informace

Epilepsie je onemocnění charakterizované opakovanými záchvaty. Přibližně 2 až 3 procenta psů jsou epileptici a věk ve kterém psi mají svůj první záchvat se obvykle pohybuje mezi 1 až 5 rokem. Mnoho psů může mít jeden záchvat, aniž by kdy měly druhý. Záchvaty mohou být celkové nebo částečné. (celkové – kdy pes nevnímá okolí; částečné – zažínající příznaky jako slintání, tik ve tváři, atd.)

Částečné záchvaty ukazují aktivaci omezeného počtu nebo skupiny neuronů. Celkové záchvaty ukazují na současný výboj velkého počtu neuronů v obou stranách mozku. Většina psů (50 až 60 procent) s epilepsií mají celkové záchvaty.

Záchvaty se obvykle objeví náhle a spontánně odezní. Záchvaty mohou trvat od vteřiny až po minuty. Celkové záchvaty které trvají déle než 30 minut a nebo velmi časté záchvaty během 30 minut jsou považovány za nouzovou situaci a potřebují okamžitý zásah jinak hrozí nevratné poškození mozku po těchto 30 minutách.

Někteří psi vykazují následující tři fáze záchvatů. Nicméně, ne všichni psi mají přesný průběh těchto fází.

 

Období před záchvatem (prodromální fáze)

–  je čas těsně před skutečným záchvatem, který může trvat minuty nebo hodiny. Během této doby může váš pes prokazovat nepatrnou změnu v chování nebo držení těla. U mnoha psů záchvaty začínají náhle bez jakýchkoli varovných příznaků.

Období záchvatu

– je skutečný stav záchvatu ve kterém váš pes může být strnulý, ztratit vědomí, převrhnout se na bok a začít kopat končetinami, kňučet, skřípat zuby, močit a slintat. Tato fáze může trvat několik sekund až minut a je obecnou součástí záchvatu kterou chce váš veterinář abyste změřili. Během této doby, je váš pes v bezvědomí a netrpí.

Období po záchvatu

– fáze bezprostředně následuje ihned po záchvatu a začíná když váš pes přijde k vědomí. O čemž svědčí to, že se rozhlíží kolem sebe nebo se soustředí na něco nebo někoho. Někteří psi zůstanou ležet vyčerpáním nebo upadnou do hlubokého spánku. Někteří psi se po několika vteřinách nebo minutách postaví. Mohou být zmatený, slabý, špatně reagující, slepý, hluchý a / nebo úzkostlivý. Většina psů se vrátí k normálu během několika málo minut, ačkoli někteří psi mohou vyžadovat dny na úplné uzdravení.

Několik různých onemocnění může vyvolat záchvaty (křeče). Termín epilepsie se odkazuje na záchvat jehož příčina zůstává neznámá i přes důkladné diagnostické vyšetření. Léčba a prognóza (výsledku) záchvatů závisí na jejich podmětech.

Nejvýznamnější příčiny záchvatů u psů a koček:

 • • strukturální poruchy
 • • virové nebo zánětlivé onemocnění
 • • psinka
 • • plísňovými chorobami (např. kryptokokóza)
 • • toxoplasmóza
 • • encefalitida
 • vzteklina
 • • úraz hlavy
 • • nádor na mozku
 • • infarkt (méně časté u psů a koček)
 • • vaskulitida (zánět krevních cév)
 • • Vývojové poruchy (např. hydrocefalus)
 • • metabolické poruchy
 • • hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi)
 • • encefalopatie (onemocnění jater)
 • • selhání ledvin
 • • Hyponatrémie
 • • Hypoxie (nízký obsah kyslíku v krvi)
 • • nedostatek vitamínu B

Podrobná diagnóza

Váš veterinář bude chtít znát podrobný průběh týkající se všech záchvatů včetně veškerých informací o chovu nebo historii vrhu. Váš veterinář provede úplnou lékařskou prohlídku a neurologické vyšetření.

Podle definice, epilepsie je záchvatovité onemocnění bez známé příčiny, ale je důležité, aby váš veterinář určil celkový zdravotní stav vašeho mazlíčka a ujistí se, že neexistuje žádné onemocnění, které může být příčinou záchvatů. Doporučené krevní testy mohou zahrnovat:

• kompletní krevní
• sérologická vyšetření pro vyhodnocení hladiny glukózy v krvi, elektrolytů a     koncentrace bílkovin
• stanovení žlučových kyselin k vyhodnocení funkce jater
• rozbor moči k posouzení funkce ledvin
• vyšetření stolice pro kontrolu parazity

Na základě shromáždění informací stáří, plemene, záchvatů a výsledků z výše uvedených testů může být doporučená léčba epilepsie.

Podrobná veterinární péče

Léčba

• nejvíce přínosným aspektem léčby je vést záchvatový deník ve kterém si píšete  přesně kdy (čas a den) váš pes měl záchvat  včetně doby trvání a jakékoli predispoziční aktivity na které si vzpomenete. Všimněte si, co váš pes dělá během záchvatu. Pokud máte podezření, že váš pes měl záchvat, ale vy jste u toho nebyli,  zapište jej do záchvatového deníku s otazníkem.

• Léčba pro epileptiky je indikovaná v závislosti na závažnosti a době mezi záchvaty. Obecně platí, že je lékařská péče se obecně doporučuje pro zvířata, která mají jeden nebo více záchvatů každých šest týdnů. Psi, kteří mají sérii záchvatů, nebo mají víc než jeden záchvat během 24 hodin se mohou léčit i když doba mezi záchvaty je delší než šest týdnů.

• Pokud se vy a váš veterinář rozhodne pro léčbu vašeho psa s protikřečovými medikamenty, musíte se zavázat k podávání léků přesně podle předpisu s naprosto žádnými změnami v dávkování léků bez konzultace s vašim veterinářem. Libovolné podání léků nebo náhlé změny v medikaci může být horší než žádná léčba a může způsobit stav epilepticus.

Cíl léčby

• Cílem léčby je snížit závažnost a frekvenci záchvatů a přitom se vyhnout vedlejším účinkům. Je vzácné, aby se zcela eliminovali všechny epileptické záchvaty u psů.

• Fenobarbital je obvykle první podávaný lék na epilepsií. Obvykle je účinný ve více než 80 procentech případů, kdy je podáván ve správných dávkách a frekvenci. Je podáván dvakrát až třikrát denně. Během počátečního období léčby (10 až 14 dnů) se mohou vyskytnout nežádoucí účinky obvyklý s tímto lékem a to nadměrné pití, močení a jedení. Někteří psi také mohou působit letargicky. Tyto nežádoucí účinky jsou dočasné a v krátké době odezní.

• Fenobarbital je ve formě tablet 15, 30, 60 a 100 mg. K dispozici je také sirup.

• Koncentrace Fenobarbitalu v krvi by se měla měřit 2 týdny po jakékoli změně dávek nebo pokud se změní četnost a nebo síla záchvatů. Koncentrace se určí odběrem krve. Množství léků potřebných ke kontrolování záchvatů se mezi jednotlivými psy liší.

• Při vysokých dávkách Fenobarbitalu mohou mít psi  problémy s funkcí jater. Mohou být doporučeny pravidelné roční nebo půl roční krevní testy k vyhodnocení správné funkce jater.

• další častý Antikonvulzivum který se používá u psů je ústní diazepam nebo valium podávaný třikrát denně.

• bromid je účinnou látkou v bromidu draselném a bromidu sodném a je dalším Antikonvulzivem, který lze použít vedle Fenobarbitalu nebo jako první lék. Mnoho psů, kteří zpočátku nereagují na samotný fenobarbital bude mít výrazný pokles četnosti a intenzity záchvatů  po přidání bromidu.

Bromid je lékem, který se volí u zvířat se špatnou funkcí jater. Bromid se podává vždy na plný žaludek (po jídle). Podání bromidu na lačný žaludek může vyvolat zvracení. Bromid může být podán v kapsli či rozpuštěný ve vodě nebo jako sirup.

Bromid má velmi dlouhou dobu rozkladu, což znamená, že může být podáván jednou denně. Trvá 6 až 8 týdnů k dosažení léčebné hladiny v krvi. Vedlejší účinky bromidu jsou: větší chuť k jídlu, pití, časté močení a poruchy koordinace. Tyto vedlejší účinky jsou obvykle dočasné, ale jestliže přetrvávají, může být doporučeno snížení  dávky.

• Diazepam (Valium) se používá k léčbě epilepsie. Váš veterinář ho obvykle dává v nouzových situacích. Pokud váš pes má těžké záchvaty, váš veterinář může doporučit rektální diazepam nebo nosní podání. Toto není běžná situace a vyžaduje speciální školení. Další léčby, které mohou být použity v případě kdy diazepam  není účinný zahrnují použití dalších léků, které obsahují propofol, zonisamid nebo levitiracetam.

Závěr

• Veďte si záchvatový deník kde budete zaznamenávat veškeré informace ohledně záchvatů, změně léků, dávkování a nemocech. Vždy postupujte podle rad a doporučení vašeho veterináře týkajících se podávání léků a pozorování psa.

• Nejčastějším důvodem, proč léčba epilepsie selže, je nedostatek vhodně podaných léků. Neměňte dávkování léku nebo frekvenci podávání bez konzultace se svým veterináře.

• Žaludeční nebo jiná onemocnění mohou narušit léčbu a mít vliv na četnost a sílu záchvatů.

• Uvědomte si , že jiné léky mohou ovlivnit Antikonvulzivní léčbu. Vždy se informujte, jaký vliv mohou mít dané léky na záchvaty vašeho psa.

• Během záchvatu, se nepokoušejte otevřít ústa svého psa, nebo manipulovat s jeho jazykem – může vás nechtěně kousnout.

• Chraňte svého psa před zraněním…přemístěním od nebezpečných předmětů, jako je nábytek s ostrými rohy nebo nebezpečným místem, jako je v horní část schodiště.

• Dejte svému psovi dostatečnou dobu na zotavení ze záchvatu. Mluvte klidně a snažte se utěšit svého psa během záchvatu.

[seznam_libisemi_shortcode]

Autor: Jiří Tobiáš | Foto: Pixabay.com

[dogslife_add_seznam_add zoneid="248456" width="480" height="480" mobile="yes"]

Pin It on Pinterest